Alameda County to resume court trials, jury selection

OAKLAND – Potenciální porotci budou brzy opět předvoláni k Nejvyššímu soudu okresu Alameda, kde se po téměř tříměsíční odstávce kvůli pandemii koronaviru opět rozběhnou soudní procesy.

V pondělí byly obnoveny některé civilní a trestní procesy s porotci, které byly obecně přerušeny od 17. března, kdy byl soud uzavřen na základě nařízení okresu o uzavření. Poté, počínaje 29. červnem, začne soud také povolávat potenciální porotce pro nová soudní řízení.

S ohledem na trvající příkaz k ukrytí na místě a také na omezení velikosti davů povolených v soudních síních však bude stále nutné zachovávat sociální odstup, oznámil soud. Současně bude probíhat pouze omezený počet soudních procesů.

Všichni lidé, kteří vstoupí do některé ze soudních budov, budou muset po celou dobu nosit roušku nebo pokrývku obličeje a podrobit se zdravotní prohlídce, která může zahrnovat i kontrolu teploty. Soudní budovy také omezí počet osob, které se mohou nacházet ve výtazích, na toaletách, v soudních síních a ve shromažďovacích prostorách.

Časy, kdy se mají porotci dostavit, budou rovněž rozloženy a shromažďovací místnosti pro porotce budou stejně jako soudní síně přestavěny tak, aby se omezila kapacita a vytvořil se prostor pro sociální odstup. Povrchy, jako jsou kliky dveří a další místa, kterých se porotci často dotýkají, budou ve shromažďovacích místnostech i na toaletách před příchodem každé poroty rovněž vyčištěny; ve veřejných prostorách soudních budov budou rovněž k dispozici dezinfekční prostředky na ruce.

Státní výkonný výbor pro soudnictví vydal také nová pravidla, která mění proces výběru porotců, Například snižují počet porotců předvolaných do každé soudní budovy a zkracují dobu, po kterou jsou porotci pohromadě, když jsou dotazováni, zda mohou sloužit u soudu.

Případní porotci jsou také předem požádáni o vyplnění dotazníků, včetně případných žádostí o odklad. To může urychlit osobní část výběru porotců a podle soudu může dokonce porotce omluvit, aniž by se musel dostavit do soudní budovy. Porotci mají dotazníky vyplnit nejpozději do 16:00 hodin v úterý před datem, kdy se mají hlásit.

„S obnovením porotních procesů v okrese Alameda bude soud i nadále dělat vše, co je v jeho silách, aby vyvážil potřebu ochrany těchto práv s potřebou zajistit bezpečné a zdravé prostředí pro naše porotce,“ uvádí se v tiskové zprávě vrchního soudu.

Další informace o novém procesu výběru porotců naleznete na www.alameda.courts.ca.gov.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.