AT&T zaplatí 60 milionů dolarů za vyřešení obvinění FTC, že klamala spotřebitele sliby o „neomezených datech“

AT&T Mobility, LLC, zaplatí 60 milionů dolarů za urovnání sporu s Federální obchodní komisí kvůli obvinění, že poskytovatel bezdrátových služeb uvedl v omyl miliony svých zákazníků využívajících chytré telefony tím, že jim účtoval „neomezené“ datové tarify a zároveň snížil jejich rychlost přenosu dat.

Ve stížnosti podané v roce 2014 FTC tvrdila, že společnost AT&T dostatečně neinformovala zákazníky svých neomezených datových tarifů o tom, že pokud v daném zúčtovacím cyklu dosáhnou určitého množství spotřebovaných dat, společnost AT&T sníží – neboli „přiškrtí“ – jejich rychlost přenosu dat do té míry, že se mnoho běžných aplikací v mobilních telefonech, jako je prohlížení webových stránek a streamování videa, stane obtížně použitelnými nebo téměř nemožnými.

„Společnost AT&T slibovala neomezená data – bez jakýchkoli výhrad – a tento slib nesplnila,“ uvedl Andrew Smith, ředitel Úřadu pro ochranu spotřebitele FTC. „Ačkoli se to zdá být zřejmé, je třeba zopakovat, že poskytovatelé internetu musí lidi informovat o jakémkoli omezení rychlosti nebo množství slíbených dat.“

FTC tvrdil, že navzdory jednoznačným slibům společnosti AT&T o neomezených datech začala v roce 2011 svým zákazníkům s neomezeným datovým tarifem škrtit rychlost přenosu dat poté, co za jedno zúčtovací období využili pouhé 2 gigabajty dat. Údajné praktiky společnosti AT&T se podle stížnosti FTC od října 2014 týkaly více než 3,5 milionu zákazníků.

Poté, co společnost AT&T zpochybnila, zda má FTC pravomoc k podání žaloby, odvolací soud devátého obvodu USA v roce 2018 rozhodl, že FTC má pravomoc a oprávnění napadnout marketing mobilních datových služeb této společnosti, a umožnil tak Komisi pokračovat v řízení.

Součástí urovnání je zákaz společnosti AT&T uvádět jakákoli prohlášení o rychlosti nebo množství svých mobilních dat, včetně toho, že jsou „neomezená“, aniž by zveřejnila jakákoli podstatná omezení rychlosti nebo množství dat. Tato sdělení musí být viditelná, nikoli skrytá v drobném písmu nebo skrytá za hypertextovými odkazy. Pokud například webová stránka společnosti AT&T inzeruje datový tarif jako neomezený, ale společnost AT&T může snížit rychlost poté, co spotřebitelé dosáhnou určitého datového limitu, musí společnost AT&T tato omezení zřetelně a jasně zveřejnit.

Sedmdesát milionů dolarů, které společnost AT&T zaplatila v rámci urovnání, bude uloženo do fondu, který společnost použije na částečné vrácení peněz současným i bývalým zákazníkům, kteří si původně před rokem 2011 objednali neomezené tarify, ale společnost AT&T je omezila. Postižení spotřebitelé nebudou muset o vrácení peněz žádat. Současní zákazníci společnosti AT&T automaticky obdrží dobropis na své účty, zatímco bývalí zákazníci obdrží šeky na vrácení částky, která jim náleží.

Komise hlasovala o schválení stanoveného konečného příkazu 4-0-1. Komisařka Rebecca Kelly Slaughter byla odvolána. Komisař Rohit Chopra vydal v této věci prohlášení. FTC podala podmíněný příkaz k okresnímu soudu USA pro severní okres Kalifornie, divize San Francisco.

POZNÁMKA: Podmíněné konečné příkazy mají po schválení a podepsání soudcem okresního soudu platnost zákona.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.