Chandra :: Zdroje :: Chandra :: Slovníček pojmů :: Elektromagnetické záření a elektromagnetické spektrum

Glosář

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J K L | M
N | O | P | Q | R | S |T | U V | W X Y Z

Elektromagnetické záření & Elektromagnetické spektrum

Při slově světlo si obvykle představíme barvy duhy nebo světlo ze Slunce či lampy. Toto světlo je však pouze jedním z typů elektromagnetického záření. Elektromagnetické zářenípřichází v rozsahu energií, který se nazývá elektromagnetické spektrum. Spektrum se skládá ze záření, jako je gama záření, rentgenové záření, ultrafialové, viditelné, infračervené a rádiové záření.

Elektromagnetické záření se šíří ve vlnách, stejně jako vlny v oceánu. Energie záření závisí na vzdálenosti mezi hřebeny (nejvyššími body) vln neboli na vlnové délce. obecně platí, že čím menší je vlnová délka, tím vyšší je energie záření. Gama záření má vlnovou délku menší než deset biliontin metru, což je přibližně velikost jádra atomu. To znamená, že gama záření má velmi vysokou energii. Rádiové vlny mají naproti tomu vlnové délky v rozmezí od méně než jednoho centimetru do více než 100 metrů (to je více než velikost fotbalového hřiště)! Energie rádiových vln je mnohem nižší než energie ostatních typů elektromagnetického záření. Jediným typem světla, které je detekovatelné lidským okem, je viditelné světlo. Má vlnovou délku o velikosti buňky bakterie a jeho energie se pohybuje mezi energií rádiových vln a gama záření.
Zpět na E

CXC Home | Search | Help | Site Map | Image Use Policy | Latest Images
Plugins | Privacy | Accessibility | New & Zajímavosti | Glosář | Q&A
Foto | Tisk | Podcast | Blog | Další kanály

Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics
60 Garden Street, Cambridge, MA 02138 USA
Telefon: 617.496.7941 Fax: 617.495.7356

Provozuje pro NASA SAO
Tato stránka byla vytvořena za finanční podpory NASA na základě smlouvy NAS8-03060.

Revidováno: 02.12.2008

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.