Cochrane

Ženy v reprodukčním věku obvykle uvolňují vajíčka přibližně jednou měsíčně. Vajíčko se dostane z vnitřku vaječníku na jeho povrch vytvořením puchýře nebo prostoru vyplněného tekutinou kolem vyvíjejícího se vajíčka. Když se puchýřek (nebo cysta) dostane na povrch vaječníku, praskne a uvolní vajíčko do břišní dutiny. Poté, co k tomu dojde, se může puchýřek vyvinout v další typ cysty, která vytváří hormon (progesteron), který pomáhá těhotenství růst. Většina těchto cyst vzniká a zaniká bez problémů. Někdy se však cysty zvětší nebo jsou bolestivé; jiné mohou zůstat i několik měsíců. Před několika desetiletími zdravotníci zjistili, že ženy užívající antikoncepční pilulky mají méně cyst, protože pilulky obvykle brání uvolnění vajíčka. Na základě této skutečnosti začali mnozí lékaři tyto cysty léčit antikoncepčními pilulkami, aby rychleji zmizely.

V březnu 2014 jsme provedli počítačovou rešerši všech randomizovaných kontrolovaných studií, které studovaly použití antikoncepčních pilulek k léčbě těchto nezhoubných (nazývaných také funkčních) cyst. Napsali jsme výzkumníkům, aby našli další studie. Našli jsme osm studií ze čtyř zemí; zahrnovaly 686 žen. Tři studie zahrnovaly ženy, které dostávaly léky pomáhající jim otěhotnět. Dalších pět zahrnovalo ženy, u nichž se cysty objevily bez léčby neplodnosti. V žádné z těchto studií nepomohla perorální antikoncepce k rychlejšímu vymizení cyst. Antikoncepční pilulky by se tedy k tomuto účelu neměly používat. Lepším přístupem je počkat dva nebo tři měsíce, než cysty samy zmizí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.