GeeksforGeeks

Zásobník Zásobník je lineární datová struktura, do které lze vkládat a odstraňovat prvky pouze z jedné strany seznamu, tzv. shora. Zásobník se řídí principem LIFO (Last In First Out), tj. prvek vložený jako poslední je prvním prvkem, který vyjde. Vložení prvku do zásobníku se nazývá operace push a vymazání prvku ze zásobníku se nazývá operace pop. V zásobníku vždy sledujeme poslední prvek přítomný v seznamu pomocí ukazatele zvaného top.

Schematické znázornění zásobníku je uvedeno níže:

Queue: Fronta je lineární datová struktura, do které lze vkládat prvky pouze z jedné strany seznamu nazývané zadní a prvky lze mazat pouze z druhé strany nazývané přední. Datová struktura fronty se řídí principem FIFO (First In First Out), tj. prvek vložený do seznamu jako první je prvním prvkem, který má být ze seznamu odstraněn. Vložení prvku do fronty se nazývá operace enqueue a odstranění prvku se nazývá operace dequeue. Ve frontě udržujeme vždy dva ukazatele, jeden ukazující na prvek, který byl vložen jako první a stále se nachází v seznamu, s předním ukazatelem a druhý ukazatel ukazující na prvek vložený jako poslední se zadním ukazatelem.

Schematické znázornění fronty je uvedeno níže:

Rozdíl mezi datovými strukturami zásobník a fronta

Zásobníky Kufry
Zásobníky jsou založeny na principu LIFO, tj, prvek vložený jako poslední je prvním prvkem, který ze seznamu vyjde. Queues jsou založeny na principu FIFO, tj, prvek vložený jako první je první prvek, který ze seznamu vyjde.
Vkládání a mazání v zásobnících probíhá pouze z jednoho konce seznamu zvaného vrchol. Vkládání a mazání ve frontách probíhá z opačných konců seznamu. Vkládání probíhá ze zadní části seznamu a mazání probíhá z přední části seznamu.
Operace vkládání se nazývá operace push. Operace vkládání se nazývá operace enqueue.
Operace mazání se nazývá operace pop. Operace odstranění se nazývá operace dequeue.
V zásobnících udržujeme pouze jeden ukazatel pro přístup k seznamu, nazývaný top, který vždy ukazuje na poslední prvek přítomný v seznamu. Ve frontách udržujeme dva ukazatele pro přístup k seznamu. Přední ukazatel vždy ukazuje na první prvek vložený do seznamu a stále přítomný a zadní ukazatel vždy ukazuje na poslední vložený prvek.
Soubor se používá při řešení problémů pracujících s rekurzí. Řada se používá při řešení problémů, které mají sekvenční zpracování.
Štítky článků :

Štítky pro cvičení :

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.