Kolik vám musí být let, abyste si nechali podvázat vejcovody

Reprodukční věk ženy se v průměru pohybuje od poloviny dospívání do konce 40. roku života. Ve skutečném světě však mnoho žen již dávno předtím, než se přiblíží padesátce, využije své reprodukční schopnosti tak, jak zamýšlí.

Mají všechny děti, které chtěly mít, a žádné další neplánují. A shodou okolností jsou stále docela zamilované do otce těchto dětí – což je často jejich manžel – a nadále s ním vedou čilý sexuální život. Bylo by hezké, kdyby tak mohly činit bez použití antikoncepce, takže se nabízí otázka – kolik vám musí být let, abyste si mohly nechat podvázat vejcovody?“

Na začátek byste si měly uvědomit, že podvázání vejcovodů (klinický termín pro tento zákrok) v USA i v Kanadě nemusí být hrazeno systémem zdravotní péče vašeho státu nebo provincie. Může se stát, že vám zákrok bude financován ze zdravotního pojištění, nebo že budete muset uhradit veškeré náklady na zákrok.

Kolik let musíte mít, abyste si mohla nechat podvázat vaječníky? Abyste mohla podstoupit tuto trvalou antikoncepční metodu pro ženy v USA, musí vám být mezi 18 a 21 lety, přičemž konkrétní věk závisí na vašem státě.

V Kanadě je minimální věk pro souhlas s podvázáním vejcovodů ve všech provinciích 18 let.

Budete chtít mít na paměti, že některé státy v USAmají další zákony týkající se podvázání vejcovodů, které vyžadují souhlas manžela a/nebo oznámení. Existuje však řada zdokumentovaných případů, kdyfederální legislativa nahradila státní a ženy nemusely získat souhlas manžela nebo poskytnout oznámení.

Ptejte se „Kolik vám musí být let, abyste si mohla nechat podvázat vejcovody?“. PO pochopení závažnosti rozhodnutí

Závažnost rozhodnutí nechat si podvázat vejcovody není něco, co byste chtěla udělat, aniž byste o tom nejprve hodně přemýšlela. Jak již bylo zmíněno, jedná se o trvalou antikoncepční operaci, a pokud ji podstoupíte, nebudete moci mít vbudoucnu děti. Je důležité, abyste tuto skutečnost stoprocentně přijala. Existuje něco jako operace zrušení vejcovodů, ale ta není nikdy hrazena ze zdravotního pojištění, je drahá a také s sebou nese určitá zdravotní rizika.

Proto zde musíte pečlivě zvážit své rozhodnutí. Pokud jste v pozici, kdy se ptáte, kolik vám musí být let, abyste si mohla nechat udělat tubest, pak jste pravděpodobně také dost mladá na to, aby byla velmi reálná možnost, že budete svého rozhodnutí tohoto druhu litovat, až budete starší. Znovu opakuji, hodně o tom přemýšlejte a plně si uvědomte závažnost rozhodnutí, které děláte.

Možná nemáte vrozenou zralost, abyste pochopili závažnost tohoto rozhodnutí, a i když s tímto pohledem nyní nesouhlasíte, může se ukázat, jakmile se přiblížíte ke třicítce a dále.

Měla byste si také uvědomit, že mnoho lékařů skutečně odmítne provést operaci podvázání vejcovodů u ženy, která je mladší než 25 až 30 let, a to na základě četnosti, s jakou se tyto výčitky objevují. (Uvádí se, že u žen mladších 30 let je to až 25 %.) To, že tito lékaři využívají svého práva odmítnout operaci na základě své etiky a zásad v těchto situacích, také svědčí o tom, jak VÁŽNÉ rozhodnutí to pro mladou ženu je.

Další užitečné informace týkající se podvázání vejcovodů

S tím, že jste pochopili, kolik vám musí být let, abyste si nechali pevně podvázat vejcovody, přejdeme nyní ke sdílení některých dalších důležitých informací, které budete pravděpodobně také chtít vědět ohledně podvázání vejcovodů. Pravděpodobně nejdůležitější je vědět, že podvázání vejcovodů vám nezabrání v ovulaci neboli menstruaci, jak se nejčastěji říká.

Dále, pokud se rozhodujete pro podvázání vejcovodů po poroduposledního dítěte, které hodláte mít – a opět jste si tím stoprocentně jistá – pak je nejlepší doba pro podvázání vejcovodů bezprostředně po porodu.Navíc je ještě ideálnější provést zákrok u ženy, která právě porodila císařským řezem (císařským řezem).

Nakonec mnoho lékařů a porodníků doporučuje hormonální nitroděložní tělísko jako méně invazivní, nepermanentní, ale dlouhodobě účinnou metodu antikoncepce pro ženy ve srovnání s podvázáním vejcovodů. Volba je samozřejmě na vás a tak to má být, ale přistupujte k ní jen po zralé úvaze.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.