Oddělení kriminalistiky

Oddělení řízení kvality


Osvědčení o akreditaci
(klikněte pro zvětšení)

Oddělení odpovídá za udržování a rozvoj systému řízení kvality Oddělení kriminalistiky (FSD) laboratoře v souladu s požadavky stanovenými v normě ISO/IEC 17025:2005 a dalšími správnými laboratorními postupy.

Oddělení forenzních věd (FSD) bylo akreditováno v rámci ASCLD/LAB od roku 1996 do června 2011. Před ukončením platnosti akreditace ASCLD/LAB provedlo oddělení FSD přechod z programu ASCLD/LAB Legacy Program na systém kvality, který je v souladu s normami ISO/IEC 17025 v rámci Hongkongského akreditačního systému pro laboratoře (HOKLAS), který poskytuje Hongkongská akreditační služba (HKAS), oficiální akreditační orgán v Hongkongu. FSD se stala první laboratoří v Hongkongu, která v březnu 2011 získala akreditační status v kategorii forenzního testování v rámci systému HOKLAS.

Podle pokynů vedení a vedoucího chemika tohoto oddělení (ten je také jmenován manažerem pro zajištění kvality FSD) toto oddělení koordinuje všechny provozní úseky FSD při plánování zajištění kvality, poskytuje jim pokyny pro zajištění kvality a sleduje provádění opatření v oblasti kvality. Oddělení je odpovědné za udržování a aktualizaci příslušných dokumentů o kvalitě a také za provádění přezkumů řízení a každoročních interních auditů kvality, které vede tým plně vyškolených a kvalifikovaných auditorů z řad zaměstnanců.

S cílem zajistit poskytování služeb nejvyšší dosažitelné kvality klientům a dodržovat požadavky na kvalitu podle normy ISO/IEC 17025:2005 koordinuje oddělení provozní úseky v jejich programech zkoušení způsobilosti, včetně programů na mezinárodní úrovni, s cílem zajistit mezilaboratorní srovnatelnost a sledovatelnost.

Oddělení koordinuje provozní úseky v jejich programech zkoušení způsobilosti, včetně programů na mezinárodní úrovni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.