Plurální manželství v Církvi Ježíše Krista Svatých posledních dnů

Počínaje rokem 1862 vydala vláda USA zákony proti praktikování plurálního manželství. Poté, co Nejvyšší soud USA v roce 1879 shledal protipolygamní zákony ústavními, začali federální úředníci v 80. letech 19. století polygamní manžele a manželky stíhat. V přesvědčení, že tyto zákony jsou nespravedlivé, se Svatí posledních dnů zapojili do občanské neposlušnosti tím, že pokračovali v praktikování plurálního manželství a snažili se vyhnout zatčení tím, že se přestěhovali k přátelům či rodině nebo se skrývali pod falešnými jmény. Když byli odsouzeni, platili pokuty a podrobili se vězení.

Jeden z protipolygamních zákonů umožňoval vládě USA zabavit majetek Církve. Federální úředníci brzy pohrozili, že zaberou chrámy Svatých posledních dnů. Dílo spásy pro živé i mrtvé bylo nyní ohroženo. V září 1890 se prezident Církve Wilford Woodruff cítil inspirován k vydání Manifestu. „Vzhledem k tomu, že Kongres přijal zákony zakazující plurální manželství,“ vysvětloval prezident Woodruff, „prohlašuji tímto svůj úmysl podřídit se těmto zákonům a využít svého vlivu na členy Církve, které předsedám, aby učinili totéž. „8

Plné důsledky tohoto dokumentu nebyly zpočátku zřejmé. Pánův způsob je mluvit „řádek po řádku; tu trochu, tam trochu“.9 Stejně jako začátek plurálních manželství v Církvi byl i konec této praxe postupný a inkrementální, proces plný obtíží a nejistot.10

Manifest vyhlásil záměr prezidenta Woodruffa podřídit se zákonům Spojených států a nové plurální sňatky v rámci této jurisdikce do značné míry skončily. Malý počet plurálních manželství se však nadále uzavíral v Mexiku a Kanadě, a to pod sankcí některých církevních vedoucích. Tyto sňatky zpravidla nebyly církevními vedoucími podporovány a bylo obtížné je schválit. Jeden nebo oba manželé, kteří uzavřeli tyto svazky, museli obvykle souhlasit s tím, že zůstanou v Kanadě nebo Mexiku. Výjimečně byl v letech 1890-1904 uzavřen menší počet plurálních manželství na území Spojených států.

Úloha Církve v těchto manželstvích se stala předmětem intenzivní veřejné debaty poté, co byl v roce 1903 zvolen do amerického Senátu apoštol Reed Smoot. Na generální konferenci v dubnu 1904 vydal president Církve Joseph F. Smith důrazné prohlášení, známé jako Druhý manifest, podle něhož se nová plurální manželství trestají exkomunikací10. Od dob presidenta Smitha prezidenti Církve opakovaně zdůrazňovali, že Církev a její členové již nejsou oprávněni uzavírat plurální manželství, a zdůrazňovali upřímnost svých slov tím, že vyzývali místní vedoucí, aby předváděli nedodržující členy před disciplinární rady Církve.

Pokud se chcete dozvědět více o konci plurálních manželství v Církvi, klikněte zde.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.