Pro záznam:

Home | Subscribe | Resources | Reprints | Writers‘ Guidelines

November 23, 2009

Coding for Ear Infections
For The Record
Vol. 21 No. 22 P. 28

Zánět středního ucha
Zánět středního ucha je zánět, který vzniká při zachycení tekutiny ve středním uchu a je typickým důsledkem běžného nachlazení, chřipky nebo jiného onemocnění dýchacích cest, které způsobí otok Eustachovy trubice, takže tekutina nemůže uniknout. Jedná se o častý stav v raném dětství, ale u dospělých se vyskytuje zřídka. Mezi běžné příznaky zánětu středního ucha patří bolest ucha, škubání nebo tahání za ucho, horečka 100 stupňů nebo vyšší, podrážděnost, neklid, povyk a čirá tekutina v uších.

Přiřazení kódu ICD-9-CM závisí na tom, zda je zánět středního ucha akutní nebo chronický a nehnisavý nebo hnisavý. Akutní zánět středního ucha je náhlý a závažný nástup bakteriální nebo virové středoušní infekce. Chronický zánět středního ucha je infekce, která trvá několik týdnů, aniž by se vyčistila, a může být způsobena přetrvávající tekutinou za bubínkem z opakovaných středoušních infekcí, takže tekutina sama nezmizí. Hnisavý zánět středního ucha je nahromadění tekutiny v uchu s tvorbou hnisu, zatímco nehnisavý zánět hnis netvoří.

Před přidělením kódu musí lékař zdokumentovat konkrétní typ zánětu středního ucha. Přiřaďte kód 382.9, pokud lékař nedokumentuje ani akutní, ani chronický, ani nehnisavý, ani hnisavý. Akutní nehnisavý zánět středního ucha se zařazuje do podkategorie 381.0, přičemž pátá číslice podkategorie udává, zda se jedná o zánět serózní (sekreční), hlenovitý nebo sangvinózní. Pokud je příčinou akutního zánětu středního ucha alergen, přiřadí se navíc kód 381.04, 381.05 nebo 381.06. Chronickému nehnisavému zánětu středního ucha se přiřazují kódy 381.10 až 381.3. Pokud je zánět středního ucha nesuppurativní a není specifikován jako akutní nebo chronický, přiřaďte kód 381.4.

Akutní hnisavý zánět středního ucha se přiřazuje podkategorii 382.0. Pátá číslice subklasifikace závisí na tom, zda je bubínek prasklý nebo zda je zánět středního ucha způsoben jiným onemocněním. Chronický hnisavý zánět středního ucha se zařazuje pod kódy 382.1 až 382.3. Pokud není hnisavý zánět středního ucha blíže specifikován, přiřaďte kód 382.4.
Zánět středního ucha s výpotkem je přítomnost středoušní tekutiny, která může přetrvávat několik týdnů i po odeznění akutní infekce. K tomu může dojít také tehdy, když Eustachova trubice nefunguje a neventiluje ucho a vznikne středoušní tekutina bez předchozí ušní infekce. Obvykle nemá žádné příznaky, ale může poškodit uši. Antibiotika jsou při léčbě zánětu středního ucha s výtokem neúčinná. Přiřazení kódu pro zánět středního ucha s výpotkem bude záviset na tom, zda se jedná o akutní nebo chronický:

– 381.00, Akutní zánět středního ucha s výpotkem;

– 381.3, Chronický zánět středního ucha s výpotkem; nebo

– 381.4, Zánět středního ucha s výpotkem, který není specifikován jako akutní nebo chronický.

Pokud je původce specifikován, lze přiřadit kód z kategorie 041 jako doplňkový kód se zánětem středního ucha.

Otitis externa
Otitis externa, která se také nazývá akutní zánět zevního ucha, je infekce zvukovodu způsobená bakteriemi v tenké vrstvě kůže vystýlající zvukovod. Protože se obvykle jedná o důsledek nadměrné vlhkosti zachycené v uchu, je tento stav někdy označován jako ucho plavce (380.12). Zánět zevního ucha může být zpočátku mírný, ale pokud není léčen, může se zhoršit. Příznaky, které se mohou objevit jako první u otitis externa, jsou svědění ve zvukovodu, mírné zarudnutí kůže ve zvukovodu, mírný diskomfort nebo odtok tekutiny bez zápachu.

Otitis externa je zařazena do kategorie 380. Konkrétní přiřazení kódu závisí na tom, zda je otitis externa akutní nebo chronická a jaká konkrétní část ucha je infikována. Pokud není zánět zevního ucha zdokumentován jako akutní nebo chronický, je výchozí kód akutní. Kandidová otitis externa se zařazuje do kódu 112.82.

Labyrintitida a vestibulární neuritida
Labyrintitida a vestibulární neuritida jsou stavy vyplývající z infekce vnitřního ucha nebo vestibulokochleárního nervu. Obvykle jsou způsobeny virem, méně často bakteriemi a mezi běžné příznaky patří závratě, vertigo, ztráta rovnováhy, mihotání očí (nystagmus) a hučení v uších nebo ztráta sluchu.

Labyrintitida je zařazena do podkategorie 386.3. Pětimístná subklasifikace závisí na tom, zda je labyrintitida dokumentována jako serózní, ohraničená, hnisavá, toxická nebo virová. Vestibulární neuritida, nazývaná také neuronitida, se zařazuje pod kód 386.12. K diagnostice tohoto onemocnění nejsou k dispozici žádné specifické testy.

Kódování a řazení ušních infekcí závisí na dokumentaci lékaře ve zdravotnické dokumentaci a na použití Oficiálních pokynů pro kódování lůžkové péče. K zajištění úplného a přesného kódování používejte také specifické odkazy AHA Coding Clinic for ICD-9-CM a American Medical Association CPT Assistant.

– Tyto informace připravila Audrey Howard, RHIA, ze společnosti 3M Consulting Services. 3M Consulting Services je součástí společnosti 3M Health Information Systems, dodavatele kódovacích a klasifikačních systémů pro více než 4 000 poskytovatelů zdravotní péče. Společnost ani její zástupci nepřebírají žádnou odpovědnost za rozhodnutí o úhradě nebo zamítnutí žádosti o úhradu ze strany poskytovatelů nebo plátců v důsledku nesprávného použití těchto informací o kódování. Další informace o společnosti 3M Health Information Systems jsou k dispozici na adrese www.3mhis.com nebo na telefonním čísle 800-367-2447.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.