Promlčecí lhůty u dopravních nehod v Kalifornii

Pokud jste se stali účastníky dopravní nehody, zejména pokud jste byli řidičem nebo spolujezdcem v autě, do kterého narazil nedbalý řidič, měli byste zvážit nahlášení nehody své pojišťovně a včas kontaktovat zkušeného advokáta pro dopravní nehody. Oba úkony vám mohou pomoci v případě, že se rozhodnete podat žalobu na ochranu osobnosti za účelem získání finančního odškodnění za utrpěná zranění. Uvědomte si, že žalobu musíte podat do určité doby.

Co je to promlčecí lhůta?

Promlčecí lhůta stanoví maximální dobu po nehodě, po kterou může jednotlivec zahájit soudní řízení týkající se této nehody. Jinými slovy, promlčecí lhůta je v podstatě lhůta pro podání žaloby. Jakmile promlčecí lhůta uplyne, nárok již není platný.

Jaká je promlčecí lhůta pro žalobu v případě autonehody v Kalifornii?

V Kalifornii spadají nároky z autonehody do oblasti soudních sporů o náhradu škody na zdraví. Kalifornské zákony stanoví, že jednotlivec má 2 roky na podání žaloby za účelem získání finanční náhrady za škody způsobené újmou na zdraví. Po uplynutí promlčecí lhůty (po 2 letech od data úrazu) ztrácíte právo na podání žaloby. Pokud zranění nebylo zjištěno v době události, máte na podání žaloby 1 rok ode dne, kdy jste zranění zjistili. Podrobněji vám to vysvětlí zkušený právník zabývající se autonehodami v San Fernandu.

Důležité je také poznamenat, že promlčecí lhůta se může lišit podle toho, kdo je žalobce (ten, kdo podává žalobu) a kdo je žalovaný (ten, kdo je žalován). Například pokud je žalovaným veřejný subjekt nebo vládní agentura (město, okres, stát, federální stát nebo jeho pobočka), musíte podat správní žalobu u vládní agentury do 6 měsíců od data incidentu. Pokud je váš nárok zamítnut do 45 dnů, máte na podání žaloby 6 měsíců od data zamítnutí. Pokud zamítnutí neobdržíte, pak máte ještě 2 roky od data incidentu.

Dalším příkladem je situace, kdy je promlčecí lhůta pozastavena („tolled“) a po určitou dobu neběží. Některé důvody, proč může být promlčecí lhůta přerušena, jsou, pokud je obžalovaný nezletilý, je nepříčetný, nesvéprávný, je mimo stát nebo je ve vězení. Jakmile důvod pro promlčení pomine, promlčecí lhůta začne běžet znovu.

V souvislosti s nezletilými mají žalobci, kteří jsou považováni za nezletilé, delší lhůtu na podání žaloby. Pokud jste byli účastníky dopravní nehody před dosažením věku 18 let, můžete podat žalobu do 1 roku od svých 18. narozenin, pokud ji vaši rodiče nepodali již dříve.

Měli byste se obrátit na právníka zabývajícího se autonehodami?

Proces získání finanční náhrady za vaše zranění se může ukázat jako obtížný bez pomoci zkušeného právníka zabývajícího se autonehodami ve Woodland Hills. Abyste se vyhnuli možné ztrátě možnosti podat žalobu v případě autonehody z důvodu promlčení, najměte si co nejdříve po nehodě advokáta, který má zkušenosti v oblasti autonehod a práva na ochranu osobnosti.

Pro více informací o finančním odškodnění po autonehodě, jakož i pro diskusi o tom, zda ve vašem případě došlo k promlčení, kontaktujte advokáta Barryho P. Goldberga ještě dnes.

O autorovi

Barry Goldberg

O autorovi

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.