Terapie zvládání hněvu

Udělejte si náš kvíz: Jak moc se zlobíte?

Existují kroky a činnosti, které vám mohou pomoci zvládat hněv. Informace o nich najdete na naší stránce o zvládání hněvu. Mnohým lidem stačí podniknout tyto kroky, aby dostali svůj hněv pod kontrolu. Pro některé lidi a v některých obdobích však může být vhodné využít služeb profesionálního poradce nebo psychoterapeuta, který jim s problémy s hněvem pomůže.

Tato stránka vysvětluje a pojednává o hlavních typech terapie, které jsou k dispozici pro zvládání hněvu, a o tom, co jednotlivé formy zahrnují. Mezi tyto terapie patří mluvící terapie, jako je poradenství, a programy zvládání hněvu.

Cíle terapie zvládání hněvu

Terapie zvládání hněvu má řadu cílů. Patří mezi ně:

 • Pomoci vám rozpoznat, co ve vás vyvolává hněv (spouštěče nebo katalyzátory hněvu), a přimět vás, abyste si kladli otázky týkající se vašeho hněvu, například: „Jaký typ lidí nebo situací ve mně vyvolává hněv?“, „Co dělám, když jsem rozzlobený?“ a „Jak můj hněv ovlivňuje ostatní kolem mě?“. Pochopení emocí je prvním krokem k tomu, abyste je mohli účinně zvládat.

 • Učit vás, jak nejlépe reagovat na tyto spouštěče, aniž byste byli agresivní (viz naše stránka o zvládání agrese).

 • Umoci vám osvojit si konkrétní dovednosti, které vám pomohou účinně zvládat spouštěče hněvu.

 • Pomoci vám rozpoznat okamžiky, kdy vaše myšlenky nevedou k logickým nebo racionálním závěrům. Poradce nebo terapeut s vámi bude pracovat na tom, abyste změnili své myšlení a reakce na určité situace.

 • Aby vás naučil, jak se uvolnit, jak zůstat v klidu a být klidný, když pocítíte nával hněvu. Možná vám také pomůže přečíst si naše stránky o relaxačních technikách a mindfulness.

 • Pomoci vám naučit se, jak být asertivní. Když se budete umět asertivně vyjadřovat, budete se cítit, že máte situace více pod kontrolou, a proto je méně pravděpodobné, že se rozzlobíte a budete agresivní (více viz naše stránky o asertivitě).

 • Pomůže vám naučit se některé techniky řešení problémů. Řešení problémů vám může dodat pocit síly a sníží riziko vyvolání hněvu nebo frustrace (více viz naše stránky o řešení problémů).

Terapie zvládání hněvu vám má také pomoci pochopit, že hněv a klid nejsou černobílé emoce.

Stejně jako u všech emocí existují různé stupně hněvu: můžeme být mírně podráždění nebo v plném vzteku. Lidé, kteří dlouhodobě prožívají hněv, mohou ztratit schopnost vnímat, že existují různé úrovně hněvu, a odborník vám pomůže tuto nerovnováhu znovu odstranit a rozpoznat rozdíl například mezi podrážděním a vztekem.

Ohodnocení hněvu

Je užitečné umět ohodnotit hněv na nějaké stupnici (terapeuti obvykle používají stupnici 1-10).

Je pravděpodobné, že při různých úrovních hněvu budete mít různé příznaky a symptomy. Uvědomění si, které příznaky se objevují a kdy, usnadňuje hodnocení vašeho hněvu na nějaké škále. Může vám to také usnadnit rozpoznat, kdy se hněv stupňuje, a podniknout nějaké kroky ke zklidnění.

Hněv není skok od klidu k zuřivosti. Existují různé úrovně, a když si je uvědomíte, může být snazší zůstat pod kontrolou, uvolnit se a zůstat klidný.

Talkingové terapie a poradenství

Poradenství lze využít při řešení nejrůznějších problémů a otázek, včetně zvládání hněvu.

Poradenství i talkingové terapie zahrnují rozhovor o vašich problémech s odborníkem, například s poradcem nebo psychoterapeutem. Cílem poradenství pro zvládání hněvu je pomoci vám prozkoumat příčiny vašeho hněvu a najít způsoby, jak ho zvládnout.

Při poradenství lze využít řadu různých přístupů, včetně psychodynamického, humanistického a behaviorálního (více informací o nich najdete na naší stránce Přístupy k poradenství). Různí odborníci mohou používat různé techniky, které pomáhají překonat problémy s hněvem, a jejich ceny se mohou také značně lišit.

Při hledání poradce je důležité najít někoho, o kom si myslíte, že vám bude příjemný. Než se rozhodnete, mějte na paměti pohlaví, věk, lokalitu a samozřejmě odbornost potenciálních poradců.

Nechte svůj hněv stát v cestě pomoci

Na terapii zvládání hněvu je často čekací listina, stejně jako na mnoho jiných léčebných postupů v oblasti duševního zdraví. To může být frustrující a můžete být v pokušení vylít si svou frustraci na těch, kteří službu poskytují.

Snažte se tomuto pokušení vyhnout. Nepomůže to.

Pracovníci v oblasti duševního zdraví mají právo cítit se v práci bezpečně, stejně jako všichni ostatní. Pokud jste agresivní nebo rozzlobení, může vám to zabránit v přístupu k léčbě a situaci ještě zhoršit.

Pokud jste v zaměstnání, může vám zaměstnavatel nabídnout poradenská sezení, a to buď interně, nebo u místního schváleného poradce.

Váš psychoterapeut nebo poradce by měl být informován o všech současných i minulých zdravotních potížích, včetně duševního zdraví a případných závislostí, aby bylo možné identifikovat potenciální příčiny hněvu a aby byla sezení přizpůsobena tak, aby doplňovala jakoukoli jinou terapii, kterou můžete absolvovat.

Programy zvládání hněvu

Terapie zvládání hněvu může probíhat jako program, a to buď ve skupinách, nebo při individuálních sezeních.

Typicky programy terapie zvládání hněvu trvají čtyři až šest týdnů, mohou však trvat i déle.

Programy zvládání hněvu často využívají kombinaci poradenských technik a kognitivně behaviorální terapie. Mohou je vést poskytovatelé zdravotní péče, charitativní a dobrovolnické organizace zabývající se duševním zdravím nebo individuální poradci či terapeuti. Některé kurzy jsou dostupné také online.

Terapie násilného nebo zneužívajícího chování

Hněv obvykle není hlavním problémem zneužívajícího chování. Častěji jde u zneužívání o kontrolu.

Terapie pro zvládání hněvu proto pravděpodobně nebude řešením. Místo toho lze doporučit specifickou terapii.

Například ve Velké Británii provozuje charitativní organizace Respect programy, které pomáhají lidem změnit zneužívající chování. Poskytuje také telefonní linku pomoci pro lidi, kteří chtějí přestat ubližovat někomu, koho milují (0808 8024040).

Výsledky terapie zvládání hněvu

Mít plán zvládání hněvu

Důležitým prvním krokem k pochopení a zvládání hněvu je rozpoznat, kde se na stupnici nachází vaše aktuální úroveň hněvu. To vám také umožní vypracovat plán pro boj se vztekem.

Plány pro boj se vztekem jsou jedinečné a individuální. Často se vztahují ke konkrétním okolnostem nebo osobám, které hněv vyvolaly. Existují některé obecné součásti plánu proti hněvu, které mohou zahrnovat:

 • Odchod ze situace, která hněv vyvolala, abyste měli prostor pro shromáždění myšlenek a uklidnění.

 • Změna tématu rozhovoru – někdy mohou konkrétní témata rozhovoru obsahovat spouštěče hněvu, takže nasměrování rozhovoru jiným směrem může pomoci tento problém minimalizovat.

 • Zpomalení. Počítání do deseti nebo použití jiné strategie ke zpomalení tempa rozhovoru vám někdy může pomoci obnovit některé logické myšlenkové procesy.

 • Relaxační techniky – včetně dechových cvičení a vizualizací (viz naše kapitola:

Vedení deníku hněvu

Vedení záznamů o tom, kdy jste se rozzlobili a proč, vám může pomoci pochopit váš hněv.

Vedení deníku může být velmi účinnou metodou zvládání hněvu. Zapisování emocí a pocitů spojených s hněvem před, během a po epizodě hněvu může soustředit mysl. Opakované čtení deníku pomáhá identifikovat techniky zvládání hněvu, které se osvědčily, a také ty, které za různých okolností nepomohly.

Vědění je moc

Terapie zvládání hněvu je často založena na přesvědčení, že vědění je moc. Vyzbrojíte-li se znalostmi o svém hněvu (a lépe mu porozumíte), můžete získat sílu rozpoznat a ovládat to, jak se v dané situaci cítíte.

Další informace o hněvu:
Co je to hněv?
Zvládání hněvu
Jak jste naštvaní? Kvíz

Kvíz o hněvu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.