Výzkum a léčba rakoviny prsu | Home

Výzkum a léčba rakoviny prsu poskytuje chirurgům, radioterapeutům, onkologům, endokrinologům, epidemiologům, imunologům nebo buněčným biologům zabývajícím se problematikou rakoviny prsu jednotné komunikační fórum. Časopis vytváří „trh“ pro témata týkající se rakoviny prsu, který jde napříč všemi obvyklými obory, a poskytuje místo pro prezentaci relevantních výzkumů a pro diskusi o zásadních otázkách týkajících se celého oboru. Snaží se rozvíjet nové zaměření a nové perspektivy pro všechny, kdo se zabývají rakovinou prsu.
Onkologie je nepochybně nejrychleji se rozvíjející subspecializací v medicíně a rakovina prsu je jedním z nejzávažnějších problémů onkologie. Je hlavní příčinou úmrtí žen v mnoha zemích a představuje skutečně multidisciplinární problém bez geografického omezení. Přesto právě tento multidisciplinární aspekt vysvětluje, proč se literatura o rakovině prsu objevuje v některém z desítek existujících lékařských časopisů. Žádný z těchto časopisů neposkytuje zaměření na jedinečnou problematiku rakoviny prsu. Neexistuje žádná vhodná aréna pro diskusi a řešení probíhajících kontroverzí v léčbě rakoviny prsu nebo pro zohlednění promyšlených spekulací a komentářů k současným pracím. Breast Cancer Research and Treatment si klade za cíl tuto potřebu naplnit.
Každé číslo obsahuje několik článků zabývajících se původními laboratorními výzkumy a články zabývající se klinickými studiemi. Jsou zde sekce věnované přehledovým článkům, diskusím pro a proti kontroverzním tématům, zprávám ze zasedání a redakčním článkům. Panelové diskuse podněcují odborníky k zamyšlení nad důležitými tématy. nechybí ani sekce pro dopisy redakci, která umožňuje živou výměnu názorů na dříve publikované články nebo jiná zajímavá témata. Je zde také možnost publikovat sborníky ze speciálních workshopů, sympozií apod. věnovaných problematice rakoviny prsu. Všechny rukopisy jsou recenzovány významnou skupinou poradních redaktorů z mnoha zemí, kteří pokrývají všechny různé obory zabývající se rakovinou prsu.

Proč publikovat u nás

  • Již více než 35 let je náš časopis spolehlivým zdrojem informací pro široké publikum klinických výzkumníků, epidemiologů, imunologů a buněčných biologů se zájmem o rakovinu prsu.
  • S více než 800 tisíci staženími článků ročně poskytuje časopis vysoce viditelnou platformu pro váš výzkum.
  • Vytváříme „trh“ pro témata týkající se rakoviny prsu s mezinárodní redakční radou z prvotřídních pracovišť, která určuje nejlepší články od autorů z celého světa.
  • Poskytujeme vysokou míru spokojenosti autorů – 93 % námi publikujících autorů uvádí, že by u nás určitě nebo pravděpodobně publikovali znovu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.