Vysvětlete, proč má oxid siřičitý nízký bod varu

Nejprve je třeba se zabývat vlastnostmi oxidu siřičitého. Oxid siřičitý je jednoduchá molekula. Obsahuje pouze tři atomy, což znamená, že je malá, a ty spojují velmi silné kovalentní vazby. Pamatujte si, že kovalentní vazba je taková vazba, kdy dva atomy sdílejí pár elektronů, a k rozbití kovalentní vazby je zapotřebí velké množství energie. Mezi molekulami oxidu siřičitého působí slabé síly, které nazýváme mezimolekulové síly, protože oxid siřičitý je malá molekula, jsou tyto interakce slabé. Při vaření oxidu siřičitého se přeruší právě slabé mezimolekulární síly, nikoli silné kovalentní vazby. K přerušení mezimolekulárních sil je zapotřebí jen malé množství energie, takže bod varu je nízký. Pro odpověď na zkoušku byste museli uvést, že oxid siřičitý je malá molekula (1 značka), takže má slabé mezimolekulární síly mezi molekulami (1 značka), proto je k oddělení molekul oxidu siřičitého zapotřebí jen malé množství energie (1 značka), takže má nízký bod varu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.