Zdravotníci

Složka obsahuje většinu faktoru VIII, fibrinogenu, faktoru XIII, von Willebrandova faktoru a fibronektinu z čerstvě zmražené plazmy.

Kryoprecipitát je indikován k léčbě nedostatku fibrinogenu nebo dysfibrinogenémie v případě klinického krvácení, invazivního zákroku, traumatu nebo diseminované intravaskulární koagulace.

Kontraindikace

K léčbě hemofilie, von Willebrandovy choroby nebo nedostatku faktoru XIII nebo fibronektinu kryoprecipitát nepoužívejte, pokud není k dispozici alternativní léčba.

Směrnice pro léčbu krve pacientů (PBM) poskytují některé další pokyny týkající se použití kryoprecipitátu:

  • Rutinní použití kryoprecipitátu nebo koncentrátu fibrinogenu u lékařských nebo kriticky nemocných pacientů s koagulopatií se nedoporučuje. Měly by být identifikovány základní příčiny koagulopatie. (Moduly 3 a 4).
  • U porodníků s abnormálními koagulačními testy, kteří nekrvácejí (pozn.: skryté krvácení by mělo být vyloučeno), není rutinní použití kryoprecipitátu nebo FFP podporováno. Nebyly nalezeny důkazy, které by definovaly prahovou hodnotu fibrinogenu nebo protrombinového poměru/INR, která je spojena s významnými nežádoucími příhodami. (Modul 5).

Zvyšují se požadavky na doplnění fibrinogenu, obvykle dodávaného jako kryoprecipitát, během masivní transfuze na základě testování v místě péče ( např. tromboelastografie, jako je ROTEM®). Je třeba dodržovat místní klinické protokoly.
Pokud máte pochybnosti, poraďte se se svým hematologem nebo lékařem společnosti Lifeblood.

Dávkování

Typicky se očekává, že jedna jednotka kryoprecipitátu získaného z plné krve na 5-10 kg tělesné hmotnosti zvýší koncentraci fibrinogenu o 0,5-1,0 g/l a jedna jednotka kryoprecipitátu získaného aferézou přibližně o dvojnásobek.

Doporučená dávka je 1 standardní dávka pro dospělé, která se skládá z 10 kryoprecipitátů z plné krve nebo 5 kryoprecipitátů získaných aferézou, které by poskytly 3-4 g fibrinogenu.

U pacientů s kritickým krvácením vyžadujícím masivní transfuzi jsou navrhované dávky kryoprecipitátu 3-4 g nebo jak je uvedeno v místním protokolu masivní transfuze. (Modul 1) nebo v místních klinických protokolech.

  1. Národní úřad pro krev. Pokyny pro nakládání s krví pacientů: Modul 1-Kritické krvácení Masivní transfuze. Austrálie, 2011.
  2. Národní úřad pro krev. Patient Blood Management Guidelines (Pokyny pro nakládání s krví u pacientů): Module 3-Medical. Austrálie, 2012.
  3. Národní úřad pro krev. Patient Blood Management Guidelines (Pokyny pro nakládání s krví u pacientů): Modul 4-Kritická péče. Austrálie, 2012.
  4. Národní úřad pro krev. Patient Blood Management Guidelines (Pokyny pro nakládání s krví u pacientů): Modul 5-Obstetrics and Maternity. Austrálie, 2015.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.