Fluconazol: et nyt svampedræbende triazolmiddel

Fluconazol er et fluor-substitueret, bis-triazol-svampedræbende middel. Dets virkningsmekanisme indebærer ligesom for andre azoler en afbrydelse af omdannelsen af lanosterol til ergosterol via binding til svampes cytochrom P-450 og efterfølgende forstyrrelse af svampemembraner. Der er i flere dyremodeller påvist aktivitet mod Aspergillus spp, Blastomyces dermatitidis, Candida spp, Coccidioides immitis, Cryptococcus neoformans, Histoplasma capsulatum og Paracoccidioides brasiliensis. Fluconazol kan administreres både oralt og intravenøst. De gennemsnitlige peak-serumkoncentrationer, der opnås hos frivillige mennesker efter 50 og 100 mg (oral), er henholdsvis 3,1 og 7,0 mumol/L. Proteinbindingen er lav (11 %), og forholdet mellem cerebrospinalvæske og serum er 0,58 til 0,89. Serumhalveringstiden er lang (22-32 timer), og eliminationen sker via renal clearance af uændret lægemiddel. Kliniske forsøg og rapporter understøtter brugen af fluconazol til behandling af candidiasis, især oropharyngeale og esophageale infektioner hos immunsvækkede værter. Fluconazol er også godkendt til initial og suppressiv behandling af kryptokok-meningitis. Dets rolle i behandlingen af systemiske svampeinfektioner vil blive defineret yderligere, når resultaterne af andre sammenlignende forsøg foreligger. Fluconazol tolereres godt, og dets virkninger på steroidogenese er markant mindre end virkningerne af ketoconazol. Antipyrinclearance ændres ikke ved lave doser (50 mg) fluconazol; der kan dog forventes lægemiddelinteraktioner ved brug af større doser med midler som cyclosporin, phenytoin, orale hypoglykæmiske midler og warfarin. Rifampin synes at nedsætte den metaboliske clearance af fluconazol. Fluconazol fås som orale og parenterale formuleringer. Der anbefales doser på 100-400 mg en gang dagligt. Dosisreduktion tilrådes til patienter med nedsat nyrefunktion.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.