Forklar, hvorfor svovldioxid har et lavt kogepunkt

Den første ting at overveje er egenskaberne ved svovldioxid. Svovldioxid er et simpelt molekyle. Det indeholder kun tre atomer, hvilket betyder, at det er lille, og meget stærke kovalente bindinger forbinder disse. Husk at en kovalent binding er hvor to atomer deler et par elektroner, og der kræves en stor mængde energi for at bryde kovalente bindinger. Mellem svovldioxidmolekylerne er der svage kræfter, som vi kalder intermolekylære kræfter, fordi svovldioxid er et lille molekyle, er disse vekselvirkninger svage. Når svovldioxid koges, er det de svage intermolekylære kræfter, der bliver brudt, og ikke de stærke kovalente bindinger. Der kræves kun en lille mængde energi for at bryde de intermolekylære kræfter, så kogepunktet er lavt. I en eksamensbesvarelse skal du angive, at svovldioxid er et lille molekyle (1 mærke), så det har svage intermolekylære kræfter mellem molekylerne (1 mærke), og at der derfor kun kræves en lille mængde energi for at adskille svovldioxidmolekylerne (1 mærke), og at det derfor har et lavt kogepunkt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.