histotoksisk hypoxi

forringet tilgængelighed af ilt til kroppens væv; dens årsager er mange og varierede og omfatter en mangel på ilt i atmosfæren, som i højdesyge; lungesygdomme, der forstyrrer en passende ventilation af lungerne, anæmi eller kredsløbsforstyrrelser, der fører til utilstrækkelig transport og tilførsel af ilt til vævene, og endelig ødemer eller andre unormale tilstande i selve vævene, der forringer udvekslingen af ilt og kuldioxid mellem kapillærer og væv. adj., adj hypox´isk.
Tegnene og symptomerne varierer alt efter årsagen. Generelt omfatter de dyspnø, hurtig puls, synkope og mentale forstyrrelser som delirium eller eufori. cyanose er ikke altid til stede og er i nogle tilfælde ikke tydelig, før hypoxien er langt fremskreden. Den lokaliserede smerte ved angina pectoris som følge af hypoxi opstår på grund af nedsat iltning af myokardiet. Misfarvning af huden og eventuel ulceration, der undertiden ledsager åreknuder, er et resultat af hypoxi i de involverede væv.
Behandlingen af hypoxi afhænger af den primære årsag, men omfatter normalt administration af ilt ved inhalation (se iltbehandling). Ved nogle vaskulære sygdomme kan indgift af vasodilatatorer bidrage til at øge cirkulationen og dermed ilttilførslen til vævene.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.