Hvad er Internt miljø? Definition og 11 faktorer

Betydningen af ordet miljø er de omgivelser eller det område, hvor en aktivitet finder sted. Forskellige begivenheder finder sted i en organisation, og flere medarbejdere arbejder sammen for at nå et fælles mål. Miljøerne har også indflydelse på ledelsens og medarbejdernes handlinger. Der er hovedsageligt to typer miljøer, såsom det interne miljø og det eksterne miljø, som påvirker en organisation.

I denne artikel vil du lære om, hvad det interne miljø er, definitionen af det interne miljø og de vigtigste interne miljøfaktorer.

En organisations interne miljø udgøres af forskellige elementer såsom organisationens ledelse, organisationens medarbejdere, organisationens filosofi og organisationens & mål & målsætninger.

Indholdsfortegnelse

Int. Miljø Definition

En organisations interne miljø kan defineres som et miljø, der består af forskellige faktorer som menneskelige ressourcer, organisationens værdisystem, fysiske ressourcer, organisatorisk struktur, organisationens mission og mål for organisationen. Det interne miljø påvirker ikke kun medarbejdernes aktiviteter og valg, men påvirker også medarbejdernes adfærd i organisationen.

Disse faktorer påvirker adfærden hos de mennesker, der arbejder i organisationen, og påvirker også deres evne til at træffe beslutninger. I en traditionel organisation er forholdet mellem ledere og medarbejdere f.eks. strengt. Lederen giver kun kommandoer til sine underordnede og forventer, at de udfører deres arbejde, som de bliver bedt om, hvorimod forholdet mellem en leder og hans assistenter i en moderne organisation er noget lempeligere. Lederen tildeler ikke kun arbejde til sine medarbejdere, men giver dem også muligheder for at blive deres mening og vokse i deres karriere.

De forskellige faktorer i en organisation påvirker dens interne miljø, og organisationens interne miljø styrer adfærden hos ledere og medarbejdere, der arbejder i organisationen.

I det næste afsnit vil du lære om de forskellige faktorer, der udgør det interne miljø i en organisation.

Faktorer i det interne miljø

1. Organisatorisk struktur

Organisatorisk struktur betyder den måde, hvorpå information følger i en organisation. En organisationsstruktur i en organisation definerer sammensætningen af bestyrelse, ledelse og aktionærer. En organisations struktur har indflydelse på en organisations beslutningsevne. Jo flere ledelsesniveauer i organisationen, jo flere forsinkelser i beslutningstagningen.

For eksempel, hvis en organisation har tre ledelsesniveauer, så vil det tage længere tid at give en løsning på det problem, som arbejderne står over for, sammenlignet med en organisation med færre ledelsesniveauer. Evnen til at træffe hurtige beslutninger er afgørende for en organisation.

Den rolle, som bestyrelsen spiller, er afgørende i alle kritiske beslutninger. Der er behov for praktiske ledelsesmæssige færdigheder for at drive en organisation gnidningsløst og for at nå organisationens mål. Derudover spiller bestyrelsen en væsentlig rolle i udformningen af politikker for en organisation.

Dertil kommer, at disse politikker har indflydelse på de beslutninger, der træffes vedrørende organisationens vækst og funktion. Ledelsens professionalisme og beslutningsevne er meget afgørende for en organisations succes.

2. Menneskelige ressourcer miljø

Menneskelige ressourcer er de medarbejdere og arbejdskraft, der arbejder i en organisation. Menneskelige ressourcer er det mest afgørende aktiv for en organisation. En organisations succes afhænger af en organisations menneskelige ressourcer.

Den måde, hvorpå medarbejderne behandles, og deres færdigheder udnyttes, fortæller meget om en organisation. I nutiden vil talentfulde medarbejdere gerne arbejde i organisationer, hvor de får mulighed for at udvikle sig.

3. Værdisystem

En organisations værdisystem er også kendt som en organisations filosofi. En organisations værdisystem indeholder arbejdsprocesser, kultur, normer, klima og arbejdsprocesser i en organisation.

En organisations værdisystem definerer den måde, den arbejder eller behandler sine medarbejdere og kunder på. Herudover bestemmer en organisations værdisystem også, hvordan organisationens medarbejdere skal udføre deres opgaver. De skal udføre deres arbejde ved at holde sig inden for værdisystemet.

4. Fysiske ressourcer

Med fysiske ressourcer menes maskiner, værktøj og alle andre materielle aktiver i en organisation. De fysiske ressourcer er betydningsfulde for en organisations succes. En virksomhed med bedre og mere moderne fysiske ressourcer har en konkurrencemæssig fordel i forhold til sine konkurrenter.

For eksempel kan en organisation med en automatiseringsmaskine producere mere i en given periode sammenlignet med en organisation med maskiner, der kræver manuel håndtering. Af denne grund søger virksomheder altid efter bedre mekanismer og opdaterer dem ofte for at producere mere og generere mere overskud.

5. Mission og målsætninger

En organisations mission og målsætninger spiller en væsentlig rolle i forhold til at afgøre organisationens fremtidige position og dens plads på markedet. Forretningsplanen udarbejdes, og der anvendes ressourcer til at nå målene i organisationens interne miljø.

6. Virksomhedskultur

En organisations virksomhedskultur er også kendt som organisationskultur. En organisations virksomhedskultur definerer de overbevisninger, værdier og antagelser, som ledelsen og de ansatte i en organisation følger. Den bidrager til at identificere en organisations unikke sociale og psykologiske ethos.

Den organisatoriske kultur i en organisation påvirker alt fra den måde, hvorpå medarbejderne interagerer med hinanden, til den måde, hvorpå vigtige beslutninger træffes i organisationen. Organisationskulturen styrer den måde, hvorpå information deles i organisationen.

7. Finansielle ressourcer og markedsføringsressourcer

Finansielle ressourcer definerer en organisations indkomst eller samlede kapital. En organisation med finansiel stabilitet kan beslutte at udvide sin virksomhed eller kan udforske nye markeder. Mens organisationer med begrænsede finansielle ressourcer finder det udfordrende at udvide deres virksomhed.

8. Planer og politikker

Planer og politikker i en organisation udvikles for at nå organisationens mål og for at skabe disciplin i organisationen.

9. Virksomhedens image

Med virksomhedens image menes en organisations omdømme på markedet. En virksomhed med et positivt virksomhedsimage tiltrækker de rette talenter i organisationen.

10. Arbejdsstyring

Arbejdsstyring betyder, hvordan en organisation håndterer sine medarbejdere og arbejdere. Den måde, hvorpå medarbejderne håndteres i en organisation, påvirker baseret på dens interne miljø i en organisation.

11. Tekniske evner

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.