Legal Assistance Foundation of Chicago

Sidst opdateret den 30. januar 2013.

Velkommen til namati.org-webstedet (“webstedet”), der drives af Namati, Inc., et selskab i Delaware (“Namati”, “vi”, “os” eller “vores”). Din brug af webstedet eller brug af nogen af de tjenester, der tilbydes på eller via webstedet (samlet benævnt “tjenesterne”), er underlagt disse brugsbetingelser (“vilkårene”). Vi kan til enhver tid ændre vilkårene uden varsel til dig ved at offentliggøre reviderede versioner af vilkårene på vores websted. Din brug af webstedet og alle tjenester udgør din bindende accept af vilkårene og Namatis privatlivspolitik, herunder eventuelle ændringer, som vi foretager. Hvis du ikke accepterer vilkårene, må du ikke bruge dette websted.

Accessing the SITE

Eligibility, registrering og kontoansvar

Du skal registrere dig for at kunne uploade værktøjer til værktøjsdatabasen, få fuld adgang til værktøjer, deltage i diskussionsfora og fuldt ud udnytte alle netværksfunktioner på webstedet. For at registrere dig skal du være 18 år eller derover, have den fornødne magt og myndighed til at indgå vilkårene, give alle de krævede oplysninger sandfærdigt og nøjagtigt, herunder en legitim e-mailadresse, og få et unikt brugernavn og en unik adgangskode.

Du er ansvarlig for at opretholde fortroligheden af din konto og adgangskode, og du accepterer at tage ansvar for alle aktiviteter, der finder sted under din konto eller adgangskode. Desuden anbefales det kraftigt, at du opretholder og beskytter dit privatliv ved at vælge omhyggeligt, hvilke personligt identificerbare oplysninger du giver på webstedet.

Risikoovertagelse

Din brug af webstedet sker på egen risiko, herunder risikoen for, at du kan blive udsat for indhold, som du finder stødende, eller som er unøjagtigt, anstødeligt eller på anden måde upassende. Din brug af webstedet udgør din anerkendelse af, at du bærer alle risici i forbindelse med brugen af sådant indhold.

CONTENT

Acceptable anvendelser

Vores websted indeholder en kombination af indhold, som vi, vores brugere og andre tredjeparter skaber (samlet benævnt “indhold”). Alt indhold, der er tilgængeligt via webstedet, herunder, men ikke begrænset til, skriftligt indhold, fotografier, grafik, billeder, illustrationer, mærker, logoer, lyd- eller videoklip og animationer, er varemærkebeskyttet eller ophavsretligt beskyttet. Indholdet i værktøjsdatabasen på namati.org/tools (sådant indhold, “værktøjerne”) er beregnet til at blive brugt som en del af en platform, hvor praktikere kan dele erfaringer og ressourcer, herunder, men ikke begrænset til, forskning, uddannelsesmateriale, overvågnings- og evalueringsværktøjer, sagsstyringssystemer og strategier til forsvar af interesser. Du kan bruge et værktøj til at hjælpe med at udføre fortalervirksomhed i overensstemmelse med Namati’s mission som offentliggjort på https://namati.org/about/our-mission (“missionen”), forudsat at din brug af et værktøj på ingen måde overtræder lovgivningen i den jurisdiktion, hvor værktøjet anvendes. Medmindre det er tilladt heri, må du ikke bruge, gemme, vise, ændre, reproducere, offentliggøre, overføre, deltage i overførsel eller salg af, skabe afledte værker af, distribuere, offentligt fremføre, offentligt vise eller på nogen måde udnytte noget af materialerne eller indholdet på webstedet helt eller delvist.

Bidragende indhold

Du er alene ansvarlig for alt materiale, uanset om det er offentligt offentliggjort eller privat overført, som du uploader, poster, sender via e-mail, transmitterer eller på anden måde gør tilgængeligt på webstedet (“dit indhold”). Du erklærer, at du ejer eller har de nødvendige tilladelser til at bruge og godkende brugen af dit indhold som beskrevet heri. Du må ikke antyde, at dit indhold på nogen måde er sponsoreret eller støttet af Namati.

Du påtager dig alle risici i forbindelse med offentliggørelse og deling af dit indhold, herunder at nogen stoler på dets kvalitet, nøjagtighed eller pålidelighed. Forbudt indhold omfatter, men er ikke begrænset til, og du erklærer, at du ikke vil offentliggøre indhold, som er:

 • ophavsretligt beskyttet materiale og varemærker, der anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra ejeren;
 • reklamer, kampagner, opfordringer eller tilbud om at sælge varer eller tjenester til kommercielle formål;
 • indhold, hvor du udgiver dig for at være en anden person eller enhed;
 • indhold, der efter Namatis opfattelse er pornografisk, seksuelt eksplicit eller obskønt;
 • indhold, der efter Namatis opfattelse udnytter børn eller mindreårige;
 • indhold, som Namati har grund til at tro blev offentliggjort med ondsindede formål, herunder ærekrænkelse, bagvaskelse, ærekrænkelse eller chikane;
 • indhold, som Namati efter sin egen opfattelse anser for at være stødende for fællesskabet på webstedet, herunder, men ikke begrænset til, åbenlyse udtryk for fanatisme, fordomme, racisme, had eller blasfemi;
 • indhold, der kan opfattes som valgkampagner, politisk støtte (i modsætning til støtte til emner, der ikke fungerer som politisk kampagneintervention) eller deltagelse i kampagneaktiviteter, herunder, men ikke begrænset til, at give oplysninger om en specifik politisk kandidat og/eller en kandidats holdning til specifikke spørgsmål;
 • indhold, der fremmer eller giver instruktionsoplysninger om ulovlige eller ulovlige aktiviteter, eller
 • indhold, der overfører eller indeholder virus, beskadigede filer eller lignende elementer.

Vi kan fra tid til anden undersøge indholdet på webstedet eller på det sted, hvor det er blevet uploadet. Vi har ret, men ikke pligt til at fjerne eller nægte at offentliggøre indhold, som efter vores eget skøn kan være i strid med disse vilkår, eller som på anden måde er uacceptabelt for os.

Vi er ikke ansvarlige for tab, sletning, manglende lagring, fejlagtig levering eller utidig levering af indhold, der er indsendt til eller overført via webstedet. Vi har ingen forpligtelse til at opbevare eller give dig kopier af dit indhold, og vi garanterer heller ikke nogen fortrolighed med hensyn til dit indhold.

Du må ikke sende eller forsøge at sende indhold, der forstyrrer vores normale drift eller en anden brugers brug og nydelse af indholdet. Du må kun få adgang til webstedet og indholdet via de grænseflader, som vi har stillet til rådighed. Du accepterer kun at bruge webstedet og tjenesterne til deres tilsigtede lovlige formål og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vores ret til at bruge dit indhold

Du bekræfter, at du enten (i) ejer alle intellektuelle ejendomsrettigheder til dit indhold, eller (ii) at du ved at offentliggøre eller overføre dit indhold handler med tilladelse fra ejerne af det pågældende indhold til både (a) at offentliggøre det pågældende indhold og (b) at give yderligere licenser til det pågældende indhold eller tilladelser til at bruge det pågældende indhold som beskrevet heri.

Når du lægger dit indhold op eller sender dit indhold på eller via webstedet, giver du Namati en evig, verdensomspændende, uigenkaldelig, royaltyfri, ikke-eksklusiv og underlicensérbar licens (“Licensen”) til at bruge, reproducere, skabe afledte værker af, distribuere, offentliggøre, fremføre, vise offentligt, overføre, transmittere, distribuere og offentliggøre dit indhold og efterfølgende versioner af dit indhold med henblik på (i) at vise dit indhold på webstedet, (ii) at distribuere dit indhold, enten elektronisk eller via andre medier, til brugere, der søger at downloade eller på anden måde erhverve det, (iii) at lagre dit indhold i en fjerndatabase, som slutbrugere har adgang til, og/eller (iv) at levere tjenester gennem og uden for webstedet, herunder, men ikke begrænset til, at gennemføre interventioner, der udvider den juridiske selvstændiggørelse, tilbyde teknisk bistand til udviklingsorganisationer, regeringer og civilsamfundsaktører og afholde workshops for medlemmer. Licensen gælder for distribution og lagring af dit indhold i enhver form, medium eller teknologi, der er kendt nu eller senere udviklet.

Brugernes ret til at bruge dit indhold

Når du lægger dit indhold op eller overfører dit indhold på eller gennem webstedet, giver du også uigenkaldeligt brugerne af webstedet ret til at få adgang til og bruge dit indhold i forbindelse med brugen af webstedet.

Opførsel på vores websted

Hvis vi anmoder om registreringsoplysninger fra dig, skal du give os sande, nøjagtige, aktuelle og fuldstændige oplysninger. Hvis du registrerer dig på vegne af en organisation, erklærer du, at du har de nødvendige tilladelser og/eller beføjelser fra den pågældende organisation til (i) at registrere organisationen som medlem af webstedet og (ii) at handle på vegne af og i den pågældende organisations navn i enhver interaktion med webstedet, herunder, men ikke begrænset til, indsendelse af indhold til værktøjsdatabasen og diskussionsfora. Du skal straks opdatere din registrering eller din organisations registrering for at holde den nøjagtig, aktuel og fuldstændig. Hvis vi udsteder en adgangskode til dig, må du ikke afsløre den for andre, og du må ikke bruge en anden persons adgangskode. Du accepterer straks at underrette os om enhver uautoriseret brug af dine adgangskoder eller konti eller ethvert andet brud på sikkerheden. Vi er ikke ansvarlige for tab eller skader, der kan opstå, hvis du ikke overholder disse krav.

Teknologien og softwaren, der ligger til grund for webstedet og tjenesterne, tilhører Namati og vores kontrahenter. Du accepterer, at du ikke må kopiere, ændre, udleje, lease, udlåne, sælge, overdrage, distribuere eller foretage reverse engineering af nogen af de teknologier eller den software, der ligger til grund for webstedet eller tjenesterne. Du accepterer ikke at ændre den software, der ligger til grund for webstedet, på nogen måde eller i nogen form eller at bruge ændrede versioner af en sådan software, herunder, uden begrænsning, med det formål at opnå uautoriseret adgang til webstedet.

Forbudt adfærd

Og uden at begrænse det foregående accepterer du, at du ikke vil bruge vores websted til at foretage nogen af følgende handlinger:

 • skændsle, misbruge, chikanere, forfølge, true eller på anden måde krænke andres juridiske rettigheder;
 • publicere, sende, uploade, e-maile, distribuere eller sprede (kollektivt “Overføre”) upassende, blasfemisk, ærekrænkende, krænkende, obskønt, uanstændigt eller ulovligt indhold;
 • Sende filer, der indeholder virus, beskadigede filer eller anden lignende software eller programmer, der kan beskadige eller påvirke driften af en anden persons computer, webstedet, enhver software eller hardware eller telekommunikationsudstyr negativt;
 • reklame for eller tilbyde at sælge varer eller tjenester til kommercielle eller andre formål;
 • overføre undersøgelser, konkurrencer, pyramidespil, spam, uopfordrede reklamer eller reklamematerialer eller kædebreve;
 • nedloade en fil, som du ved eller med rimelighed burde vide, at den ikke kan fås lovligt på en sådan måde;
 • forfalske eller slette forfattertilskrivninger, juridiske eller andre korrekte meddelelser eller ejendomsretlige betegnelser eller etiketter om oprindelsen eller kilden til software eller andet materiale;
 • begrænse eller hindre en anden bruger i at bruge og nyde ethvert offentligt område på webstedet;
 • bruge webstedet på en måde, der forstyrrer vores normale drift eller en anden brugers brug og nydelse;
 • indsamle eller gemme personlige oplysninger om andre slutbrugere;
 • forstyrre eller afbryde webstedet, servere eller netværk;
 • udgive dig for at udgive dig for en person eller enhed, herunder, men ikke begrænset til, en repræsentant for Namati, eller angive falsk eller på anden måde give et forkert billede af dit tilhørsforhold til en person eller enhed;
 • forfalske overskrifter eller manipulere identifikatorer eller andre data for at skjule oprindelsen af indhold, der overføres via webstedet, eller for at manipulere din tilstedeværelse på webstedet;
 • tage enhver handling, der pålægger vores infrastruktur en urimelig eller uforholdsmæssig stor belastning; eller
 • indgå i ulovlige aktiviteter.

Hvis du vælger et brugernavn, som efter vores eget skøn er obskønt, uanstændigt eller krænkende, forbeholder vi os retten til, uden forudgående varsel til dig, automatisk at ændre dit brugernavn, slette dine indlæg fra webstedet, nægte dig adgang til webstedet eller anvende en kombination af disse muligheder.

Uautoriseret adgang til webstedet er et brud på disse vilkår og en overtrædelse af loven. Du accepterer ikke at bruge nogen automatiserede midler, herunder, uden begrænsning, agenter, robotter, scripts eller spiders, til at få adgang til, overvåge eller kopiere nogen del af webstedet, undtagen de automatiserede midler, som vi har godkendt på forhånd og skriftligt.

Brug af webstedet er underlagt eksisterende love og retssager. Intet i disse vilkår begrænser vores ret til at overholde anmodninger eller krav fra myndigheder, domstole og retshåndhævende myndigheder i forbindelse med din brug af webstedet.

NAMATI’S RETTIGHEDER

Vi har ret, men ikke pligt, til at foretage følgende handlinger efter eget skøn, til enhver tid og af enhver grund uden at give dig nogen forudgående meddelelse:

 • begrænse, suspendere eller opsige din adgang til alle eller en del af vores tjenester, hvis du ikke overholder disse vilkår;
 • ændre, suspendere eller afbryde alle eller en del af vores tjenester;
 • afvise, flytte eller fjerne indhold;
 • afvise at registrere et brugernavn, der kan anses for at være stødende;
 • fastlægge generel praksis, gebyrer og politikker vedrørende webstedet og de tjenester, vi leverer.

Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for at foretage nogen af disse handlinger.

Du forstår og accepterer, at vores tjenester kan omfatte kommunikation såsom servicemeddelelser og administrative meddelelser fra os, og at disse meddelelser betragtes som en del af tjenesterne. Vi kan også kontakte dig via e-mail for at informere dig om særlige begivenheder, der er tilgængelige for registranter af webstedet. Ved at blive registreret på webstedet giver du dit samtykke til at modtage disse meddelelser. Du vil kunne fravælge at modtage disse meddelelser.

DETTE SIDE TILBYDER IKKE PROFESSIONEL RÅDGIVNING

Siden har til formål at give generelle oplysninger om Namati, dets mission om juridisk styrkelse og programmer og forskning, som vi støtter, og at give praktikere et online netværk til deling af ressourcer og erfaringer, herunder forskning, uddannelsesmaterialer, overvågnings- og evalueringsværktøjer, sagsstyringssystemer og strategier til forsvar af interesser. Webstedet beskæftiger sig ikke med levering af professionel rådgivning eller information. Indholdet på webstedet skal udelukkende betragtes som en udtalelse og må ikke betragtes som en erstatning for juridisk eller anden professionel rådgivning fra en kvalificeret tjenesteudbyder, uden begrænsning. Vi giver ingen erklæringer eller garantier vedrørende handlinger, som foretages af en person på baggrund af oplysninger, der leveres via webstedet. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle skader, herunder, men ikke begrænset til, direkte, indirekte, følgeskader, særlige eller andre skader eller økonomiske tab, sygdom, personskade eller død.

Tredjepartswebsteder, -produkter og -tjenester

Siden giver adgang til og indeholder links til tredjepartsinternetsider og -tjenester. Medtagelse af disse links og tjenester på webstedet er ikke ensbetydende med, at vi godkender materialerne på disse tredjepartswebsteder, og det betyder ikke, at vi er forbundet med ejerne eller operatørerne af disse tredjepartswebsteder og -tjenester. Din brug af sådanne tredjepartswebsteder og -tjenester er underlagt de vilkår og betingelser, der er fastsat af det pågældende tredjepartswebsted eller den pågældende tredjepartstjeneste. Vi har ingen kontrol over disse tredjeparter, og vi er ikke ansvarlige for deres aktiviteter. Du kan modtage e-mailkommunikation fra tredjeparter, hvis du benytter en tredjepartstjeneste, der leveres via webstedet.

Vi sælger, videresælger eller licenserer ikke nogen af produkterne eller tjenesterne relateret til nogen tredjepartswebsteder, og vi fraskriver os ethvert ansvar for eller ansvar i forbindelse med dem. Din korrespondance eller relaterede aktiviteter med tredjeparter, herunder betalingstransaktioner og vareleveringstransaktioner, forbliver udelukkende mellem dig og den pågældende tredjepart. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige eller erstatningsansvarlige for tab eller skader af nogen art, der måtte opstå som følge af dine transaktioner med tredjeparter. Eventuelle spørgsmål, klager eller krav i forbindelse med produkter eller tjenester fra tredjeparter skal rettes til den relevante leverandør.

POLITIK OM FORTROLIGHEDSPOLITIK

Du erklærer, at du har læst, forstået og accepteret vores politik om beskyttelse af personlige oplysninger (“Politik om beskyttelse af personlige oplysninger”). Bemærk, at vi kan videregive oplysninger om dig til tredjeparter, hvis du har anmodet om eller godkendt videregivelsen, eller hvis vi i god tro mener, at en sådan videregivelse med rimelighed er nødvendig for at (i) træffe foranstaltninger vedrørende formodede ulovlige aktiviteter, (ii) håndhæve eller anvende vores vilkår og privatlivspolitik, (iii) overholde en retlig proces eller anden statslig forespørgsel, f.eks. en ransagningskendelse, stævning, lov, retssag eller anden retlig proces, som vi har fået forelagt, eller (iv) beskytte vores rettigheder, omdømme og ejendom eller vores brugeres, søsterselskaber eller offentlighedens rettigheder. Klik her for at se vores fulde fortrolighedspolitik.

Besøgende fra lande uden for USA

Siden og tjenesterne tilbydes fra USA. Vi giver ingen erklæringer eller garantier for, at webstedet eller tjenesterne er passende eller tilgængelige til brug i lande uden for USA. Besøgende, der vælger at få adgang til webstedet og tjenesterne fra lande uden for USA, gør det på eget initiativ og er ansvarlige for overholdelse af alle lokale love og bestemmelser, der måtte gælde for en sådan adgang. Hvis du bruger webstedet uden for USA, giver du dit samtykke til, at dine personlige oplysninger overføres til og behandles i USA. Adgang til webstedet og tjenesterne er forbudt, hvis en sådan adgang eller brug er i strid med gældende love eller bestemmelser.

DISCLAIMERER

Vi fraskriver os ethvert ansvar og enhver form for ansvar for (i) sletning, manglende lagring, fejlagtig eller utidig levering af oplysninger eller materiale; (ii) enhver skade som følge af downloading af eller adgang til oplysninger eller materiale på internettet ved hjælp af søgeresultater fra vores websted; og (iii) eventuelle serviceafbrydelser, der skyldes vores vedligeholdelse af serverne eller den teknologi, der ligger til grund for webstedet, fejl hos vores tjenesteudbydere (herunder telekommunikations-, hosting- og strømleverandører), computervirus, naturkatastrofer eller anden ødelæggelse eller beskadigelse af vores faciliteter, naturkatastrofer, krig, borgerlige uroligheder eller andre årsager, som ligger uden for vores rimelige kontrol.

VI GARANTERER IKKE, AT WEBSTEDET VIL VÆRE UAFBRUDT ELLER FEJLFRIT. VI GIVER DESUDEN IKKE NOGEN ERKLÆRING ELLER GARANTI MED HENSYN TIL INDHOLDET PÅ WEBSTEDET. WEBSTEDET OG INDHOLDET DISTRIBUERES PÅ ET “SOM DET ER, SOM DET ER TILGÆNGELIGT”-GRUNDLAG. ETHVERT MATERIALE, SOM DU DOWNLOADER ELLER PÅ ANDEN MÅDE FÅR ADGANG TIL VIA WEBSTEDET, SKER EFTER EGET SKØN OG PÅ EGEN RISIKO, OG DU ER ALENE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE SKADER PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA SOM FØLGE AF DIN DOWNLOAD AF SÅDANT MATERIALE. VI GIVER INGEN GARANTIER FOR, at (i) SIDEN opfylder DINE ANBEFALINGER, (ii) SIDEN ER UFORSØGELIG, TIDLIG, SIKKER ELLER FEJLFRI, (iii) RESULTATERNE, DER FÅRES SOM FØLGE AF BRUG AF SIDEN, ER NØJAGTIGE ELLER Pålidelige, (iv) KVALITETEN AF PRODUKTER, TJENESTER, INFORMATIONER ELLER ANDET MATERIALE, SOM DU FÅR TILGÆNGELIGT VED HJEMMESIDEN, VIL LEVER OP TIL DINE FORVENTNINGER, ELLER (v) ALLE FEJL bliver rettet. VI GIVER INGEN ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER STILTIENDE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, GARANTIER FOR EJENDOMSRET ELLER STILTIENDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER IKKE-KRÆNKELSE MED HENSYN TIL WEBSTEDET, INDHOLD ELLER NOGEN AF VORES TJENESTER, VÆRKTØJER, PRODUKTER ELLER EGENSKABER. DU ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT DU PÅTAGER DIG HELE RISIKOEN FOR HJEMMESIDENS KVALITET OG YDEEVNE OG FOR INDHOLDETS NØJAGTIGHED ELLER FULDSTÆNDIGHED. DESUDEN GARANTERER VI IKKE FOR NØJAGTIGHEDEN, INTEGRITETEN ELLER KVALITETEN AF INDHOLDET PÅ WEBSTEDET, OG DU MÅ IKKE STOLE PÅ NOGET AF DETTE INDHOLD. UDEN BEGRÆNSNING ER VI IKKE ANSVARLIGE FOR INDLÆG FRA BRUGERE I NOGEN INTERAKTIVE DELE AF WEBSTEDET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, VÆRKTØJSDATABASEN.

VI ER IKKE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE, SPECIELLE ELLER FØLGESKADER, DER OPSTÅR SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE WEBSTEDET, SELV OM VI ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.
NOGLE STATER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF UNDERFORSTÅEDE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR TILFÆLDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, SÅ OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER ELLER UDELUKKELSER GÆLDER MULIGVIS IKKE FOR DIG. I SÅDANNE STATER SKAL VORES ANSVAR BEGRÆNSES I DET VIDEST MULIGE OMFANG, DER ER TILLADT VED LOV.

INDEMNIFIKATION

Gennem at bruge webstedet accepterer du at holde Namati og alle dets officerer, direktører, medarbejdere, repræsentanter, medlemmer af det rådgivende råd, medlemmer af netværksvejledningsudvalget, agenter, informationsleverandører og licensgivere (kollektivt, “Namati-parterne”) mod ethvert ansvar, tab, omkostninger og udgifter (herunder advokatsalærer), som Namati-parterne måtte pådrage sig i forbindelse med ethvert krav, herunder, men ikke begrænset til, krav om ærekrænkelse, krænkelse af retten til offentlig omtale og/eller privatlivets fred, krænkelse af ophavsret eller krænkelse af varemærker som følge af:

 • din brug af webstedet;
 • din brug af websteder og tjenester fra tredjeparter, som du har adgang til via webstedet;
 • en hvilken som helst brug eller påstået brug af dine konti eller dine adgangskoder af en person, uanset om du har givet tilladelse til det eller ej;
 • indholdet, kvaliteten eller udførelsen af det indhold, som du sender til webstedet;
 • din forbindelse til webstedet;
 • din overtrædelse af disse vilkår; eller
 • din overtrædelse af en anden persons eller enheds rettigheder.

Du accepterer også at tage det fulde ansvar for eventuelle royalties, gebyrer eller andre penge, der er skyldige til nogen person på grund af indhold, som du lægger op eller overfører via webstedet eller de tjenester, vi leverer.

Vi forbeholder os retten til på egen regning at påtage os det eksklusive forsvar og kontrol af ethvert spørgsmål, som du er forpligtet til at holde os skadesløs for, og du accepterer at samarbejde med vores forsvar af disse krav.

GÆLDENDE LOV

Ved besøg eller brug af webstedet accepterer du, at lovene i staten New York, uden hensyntagen til principper om lovkonflikter, vil være gældende for vores privatlivspolitik og disse vilkår og enhver tvist af enhver art, der måtte opstå mellem dig og Namati. Du accepterer, at enhver retssag eller retssag efter loven eller i retfærdighed, der udspringer af eller vedrører enhver brug af webstedet, kun vil blive anlagt ved statslige eller føderale domstole i New York County, og du giver hermed samtykke til og underkaster dig disse domstoles personlige jurisdiktion med henblik på at føre en sådan sag.

Ophavsretspolitik og meddelelse om Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”)

Materiale kan gøres tilgængeligt via webstedet af tredjeparter, som ikke er under vores kontrol. Namati respekterer andres ophavsretlige interesser og kræver som sådan, at vores brugere overholder alle vilkår vedrørende ophavsret. Det er vores politik at opsige brugerkonti for manglende overholdelse af vores ophavsretspolitik.

Hvis du mener, at noget indhold, der vises på eller overføres via webstedet, overtræder disse vilkår eller din ophavsret, bedes du rapportere overtrædelsen. I tilfælde af en krænkelse af ophavsretten bedes du give en skriftlig meddelelse med en fysisk eller elektronisk underskrift og følgende oplysninger:

 • en beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk eller anden intellektuel ejendom, som du hævder er blevet krænket;
 • en beskrivelse af, hvor det materiale, som du hævder krænker, er placeret på webstedet (herunder den nøjagtige URL);
 • en adresse, et telefonnummer og en e-mailadresse, hvor vi kan kontakte dig, og, hvis det er anderledes, en e-mailadresse, hvor den påståede krænkende part, hvis det ikke er Namati, kan kontakte dig;
 • en erklæring om, at du i god tro mener, at brugen ikke er tilladt af ejeren af ophavsretten eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, af dennes repræsentant eller af loven; og
 • en erklæring fra dig under straf af mened om, at oplysningerne i din meddelelse er korrekte, og at du er ejeren af ophavsretten eller den intellektuelle ejendomsret eller er bemyndiget til at handle på ejerens vegne.

Alle meddelelser skal sendes til vores udpegede agent som følger:

 • McKinley Charles, c/o Namati
 • 161616 P Street NW, Suite 101
 • Washington, DC 20036

Det er ofte vanskeligt at afgøre, om dine immaterielle rettigheder er blevet krænket. Vi kan anmode om yderligere oplysninger, før vi fjerner materiale, der angiveligt krænker dine rettigheder.

MIDDELVIDERE

Vi kan være forpligtet af statslig eller føderal lovgivning til at underrette dig om visse begivenheder. Du anerkender og accepterer hermed, at sådanne meddelelser træder i kraft, når vi offentliggør dem på webstedet, når vi leverer dem til dig via e-mail, eller når du på anden måde bliver opmærksom på sådanne meddelelser på anden vis. Hvis du ikke giver os nøjagtige oplysninger, kan vi ikke holdes ansvarlige, hvis vi undlader at underrette dig.

Vores undladelse af at udøve eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse vilkår udgør ikke et frafald af en sådan rettighed eller bestemmelse.

Du accepterer, at uanset enhver lov eller lov om det modsatte, skal ethvert krav eller søgsmål, der udspringer af eller er relateret til brugen af webstedet eller disse vilkår, indgives inden for en (1) måned efter, at et sådant krav eller søgsmål er opstået, ellers vil det være forældet for evigt.

Disse vilkår, herunder fortrolighedspolitikken, udgør hele aftalen mellem dig og Namati og regulerer din brug af webstedet og erstatter alle tidligere aftaler, som du måtte have indgået med os.

Hvis en del af disse Vilkår er ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, vil den ugyldige eller ikke-håndhævelige bestemmelse blive anset for at være erstattet af en gyldig, håndhævelig bestemmelse, som mest muligt svarer til hensigten med den oprindelige bestemmelse, og resten af Vilkårene skal fortsat være fuldt ud gældende og i kraft.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.