Sikkerhedsprogram

En trin-for-trin-guide til etablering af et sikkerhedsprogram

Hvor en virksomhed kan engagere sig i byggeri, produktion eller andre risikofyldte aktiviteter, skal den have et sikkerheds- og sundhedsprogram på plads. Ikke alene reducerer et sådant program drastisk de indberetningspligtige hændelser, men det er også med til at sikre, at virksomhederne overholder systemstandarder som Z-10 og den kommende ISO 45001. Manglende overholdelse kan medføre et tocifret millionbeløb i juridiske forpligtelser, selv når der ikke sker nogen sikkerhedshændelser.

Det er vigtigt at forstå, at sikkerhed og sundhed implementeres som et program og ikke som et projekt:

Program

Et program er et løbende, tværfagligt initiativ, der samler mennesker og ressourcer for at nå løbende mål. Et sikkerhedsprogram er aldrig færdigt, før den dag en virksomhed lukker ned. I stedet repræsenterer det en løbende aktivitet, der skal forfines over tid. Uanset hvor effektive dine sikkerhedsprotokoller er, kan de altid blive bedre.

Projekt

Et projekt er en kortsigtet indsats for at samle mennesker og ressourcer til at nå et specifikt, tidsbegrænset mål. Projekter har som regel mindre budgetter og involverer færre mennesker end programmer. Ligesom et program har et specifikt projekt mål, der kan rapporteres, og milepæle, der skal leveres, men et projekt er færdigt, når en “endelig milepæl” er nået.

Da mange virksomheder, der har sikkerheds- og sundhedsprogrammer, er projektdrevne, især i byggebranchen, kan det være let at overse, hvor kompleks sikkerhed kan være. Et godt sikkerhedsprogram kræver langsigtet planlægning, visioner og engagement på tværs af virksomheden.

Lad os se på fire vigtige trin for at etablere et sikkerheds- og sundhedsprogram:

Stræk 1: Forstå ledelsens og medarbejdernes roller

Et nyt sikkerhedsprogram kan kun blive en succes, når ledelse og medarbejdere arbejder sammen. Mens ledere – især den øverste sikkerhedsansvarlige – fungerer som arkitekter for en vision for sikkerhed, er det kun medarbejderne, der kan bidrage med den daglige årvågenhed og opmuntring, som er afgørende for, at det kan fungere.

Når et program udformes, er det afgørende, at medarbejderne på arbejdspladsen oplever, at ledelsen bidrager til sikkerhedspolitikker, forbedringer og revision. Det er op til ledelsen at udbrede kendskabet til programmet og sikre, at alle interessenter forstår de detaljer, der gælder for dem.

I de tidlige faser bør sundheds- og sikkerhedsforpligtelser integreres i jobbeskrivelser og HR-politikker. Hver rolles beføjelser i forbindelse med sikkerhedsledelse bør være utvetydige, så forglemmelser kan korrigeres hurtigt – og præstationsvurderinger skal omfatte sikkerhed!

Ud over arbejdspladsens politikker og rapporteringskrav bør der fastsættes sikkerhedsmål på trin 1. Uden klare, målbare mål er det umuligt at overvåge virkningen af de enkelte politikker. En klar politik for reaktion på hændelser skal omfatte analyse af de grundlæggende årsager og erfaringer.

Strin 2: Analyser arbejdspladsens sikkerhedsrisici og bedste praksis

Når rammerne for en sundheds- og sikkerhedspolitik er på plads, skal den informeres med data om de specifikke farer, som personalet vil blive udsat for. Dette indebærer ofte samarbejde med eksterne konsulenter, hvis grundlæggende observationer udstyrer den sikkerhedsansvarlige med den nødvendige indsigt.

I denne periode udarbejdes de første rapporter om arbejdsrisikoanalyser. Ledelsen på højeste niveau udarbejder de procedurer, der er nødvendige for at afbøde fremtidige farer, der opstår som følge af nyt udstyr, nyt materiale eller nye arbejdsprocesser. Når alle procedurer og politikker er på plads, orienteres arbejdspladsens personale om alle eksisterende farer og uddannes i risikobekæmpelse og rapportering.

På dette tidspunkt organiseres et månedligt inspektionsteam på stedet. Ledelsen af dette hold skifter ofte, så alle interessenter tager ejerskab over sikkerheden på byggepladsen. Holdet bør omfatte både timelønnede medarbejdere og ledelsen. Der bør gennemføres en fuldstændig inspektion af arbejdspladsen en gang om ugen, og alle potentielle sikkerhedsrisici bør dokumenteres fuldt ud.

Planer for årlige inspektioner bør også udarbejdes på dette tidspunkt.

Strin 3: Forebyggelse og kontrol af farer på arbejdspladsen

Løbende fareforebyggelse indebærer det ofte udfordrende arbejde med at sikre, at alt personale til enhver tid overholder standarderne så strengt som muligt. Den øverste sikkerhedsansvarlige har indlysende opgaver her, herunder at advokere for eliminering af farer og reduktion af miljøfarer.

Sikkerhedsansvarlige skal også optræde som forkæmpere for ansvarlighed i forbindelse med sikkerhed på arbejdspladsen. Selv om programmerne ofte er meget vellykkede i begyndelsen, er sikkerhed et “maraton, ikke en sprint”. CFO’en skal kommunikere, hvordan sikkerhed påvirker forretningsmålene, nogle gange på uventede måder.

For eksempel kan incitamenter til topsikkerhedspræstationer indebære implementering af bonusser eller andre frynsegoder for et teams opretholdelse af exceptionel sikkerhed. Det kan omfatte forhandlinger på højt niveau for at sikre, at personale, der er udsat for farer på arbejdspladsen, ikke er overplanlagt.

Løbende risikokontrol indebærer også at sikre, at der er førstehjælp og akut lægehjælp til rådighed i tilfælde af hændelser. Alle medarbejdernes helbredsoplysninger skal opbevares under streng fortrolighed Der skal tages hensyn til arbejdsskader og andre helbredsproblemer.

Strin 4: Gennemfør løbende uddannelse og forfine processer

For at sikre optimal sundhed og sikkerhed bør nyt personale gennemgå et stramt, flertrinsuddannelsesprogram, herunder om nødvendigt en-til-en-vejledning fra en udpeget sikkerhedsekspert for personalet. Fastansat personale bør også gennemgå regelmæssig omskoling. Et halvårligt sikkerhedsmøde for alle kan være med til at holde personalet ajour.

Når de årlige sikkerhedsoplysninger indsamles, bør den øverste sikkerhedsansvarlige og andre udpegede personer samle “erfaringer” og være parat til at rapportere om væsentlige farer, trufne foranstaltninger, og hvordan ændrede procedurer har påvirket arbejdsmiljøet.

Hvordan hænger et nyt sikkerhedsprogram sammen med individuelle arbejdspladser eller arbejdssteder?

Når personalet bliver aktivt på nye arbejdssteder, er det vigtigt at sikre, at alle aspekter af dit program er på plads, før fløjten lyder på den første arbejdsdag. Dette kan være kompliceret i situationer, hvor du arbejder på en kundeejet arbejdsplads.

Når du gennemgår sikkerhedstilstanden på nye arbejdspladser, er det en god idé at se på den ud fra de fem kernefunktioner i integreret sikkerhedsledelse. “Integrated Safety Management” er en standard fra det amerikanske energiministerium.

Denne kondenserede proces i fem trin omfatter disse benchmarks:

  • Definer arbejdsomfanget: Omsæt din overordnede “mission” til mål, der kan gennemføres, med klare forventninger og prioriteter. Sørg for, at der er ressourcer til rådighed for alle medlemmer af teamet til at gøre deres del for sikkerheden på arbejdspladsen.
  • Analyser farer: Identificer, analysér og kategoriser de vigtigste farer på arbejdspladsen. Udform en passende plan for overvågning af arbejdspladsen og identifikation af nye farer baseret på arbejdets art og tidslinje.
  • Udvikle og implementere kontrolforanstaltninger: Identificer grundlæggende sikkerhedsstandarder og de kontroller, der er nødvendige for at opretholde dem. Forebygge og afbøde farer ved om nødvendigt at integrere nye oplysninger fra løbende analyser.
  • Udføre arbejdet: Bekræft, at alle interessenter er parate til at udføre arbejdet sikkert og ansvarligt. I de tidlige faser af arbejdet skal du være forberedt på at fremskynde ændringer for at sikre, at eventuelle forglemmelser bliver korrigeret.
  • Indsaml feedback og foretag forbedringer: Indsaml feedback både på en planlagt og ad hoc måde, og sammenfat de to på regelmæssig basis. Identificer muligheder for positive ændringer, og driv dem fremad.

Glem aldrig: En sikkerhedsansvarlig er en strategisk leder

Kombinerer man de to ovennævnte tilgange, bliver det muligt for en sikkerhedsleder at se det aktuelle arbejde fra både et strategisk og et taktisk perspektiv. Sikkerhed betragtes ofte som et “omkostningscenter”, men den daglige drift er afhængig af sikkerhedskvalitet. Sikkerhedsledere bør ikke tøve med at gå ind for de ændringer, der er nødvendige for at hjælpe teams med at gøre deres bedste på en sikker og effektiv måde.

Lær mere

Lær at identificere og analysere potentielle farer, overtrædelser og risici på arbejdspladsen gennem en bachelor of science in occupational safety online. På Eastern Kentucky University vil du få en uddannelse på kandidatniveau af brancheerfarne undervisere og brand- og sikkerhedseksperter, der er forpligtet til at undervise og forberede dig til fortsat succes.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.