Allocation Rate

Mikä on Allocation Rate?

Allokaatioprosentti on prosenttiosuus sijoittajan käteis- tai pääomapanoksesta, joka menee lopulliseen sijoitukseen. Allokaatioasteella tarkoitetaan useimmiten tuotteeseen sijoitetun pääoman määrää, josta on vähennetty sijoitustapahtumasta mahdollisesti aiheutuvat palkkiot. Allokaatioprosenttia voidaan käyttää myös määritettäessä prosenttiosuutta tuloista, jotka sijoittaja aikoo sijoittaa tiettyihin sijoituksiin automaattisen sijoitussuunnitelman kautta.

Key Takeaways

  • Allokaatioprosentti osoittaa tuotteeseen tehdyn sijoituksen kokonaissumman.
  • Sijoittajille se voi olla hyödyllinen, sillä se osoittaa maksetut palkkiot sekä tiettyyn kohteeseen tehdyn kokonaisallokaation.
  • Mitä korkeampi sijoituksesta perittävä palkkio on, sitä alhaisempi on allokaatioprosentti.
  • Sijoittajat törmäävät todennäköisesti allokaatioprosenttimalleihin, kun he kirjautuvat roboneuvojatililleen ja valitsevat paitsi palkkiorakenteensa, myös tavoiteallokaationsa riskin, sektorin ja sijoitusasenteen osalta.

Miten allokaatioprosentit toimivat

Allokaatioprosentti on prosentuaalinen arvo, jonka avulla sijoittaja voi mitata mihin tahansa sijoitusinstrumenttiin sijoitetun pääoman kokonaismäärää, olipa kyseessä sitten osake, REIT tai jokin muu. Se voi olla hyödyllinen, kun se auttaa sijoittajaa mittaamaan tuotteeseen tehdystä sijoituksesta maksettuja palkkioita. Se voi olla myös mittari, jota käytetään automaattisen sijoitussuunnitelman kautta tehtävien sijoitusten määrittämisessä.

Tuotteiden allokaatioprosenttien analysointi

Sijoittajille, jotka käyttävät täyden palvelun välityspalveluja, aiheutuu tyypillisesti myyntipalkkio, kun he ostavat ja myyvät sijoitusrahastoja. Sijoitusrahastoyhtiöt määrittelevät myyntipalkkioaikataulut ja ne ilmoitetaan rahastoesitteessä. Myyntipalkkiot voivat olla front-end-, back-end- tai trailing-palkkioita, ja ne yleensä vähentävät tuotteeseen sijoitetun pääoman kokonaissummaa.

Tuotteeseen sijoitetun pääoman allokaatioprosentin määrittämiseksi sijoittaja voi käyttää seuraavaa yhtälöä:

(Kokonaissijoitus – maksetut palkkiot) / Kokonaissijoitus

Allokaatioprosentin prosentuaalisen osuuden laskeminen auttaa sijoittajaa hahmottamaan paremmin sitä, miten hänen rahojaan on hyödynnetty. Se osoittaa myös, kuinka paljon hän sijoittaa tuotteeseen, mikä muodostaa perustan sijoitettujen varojen kokonaismäärälle ja tuleville pääomavoitoille.

Jos esimerkiksi sijoitusrahastossa on 4 %:n etukäteispalkkio, vain 96 % sijoittajan alkusijoituksesta sijoitetaan itse rahastoon ja loput maksetaan välittäjälle – mitä korkeammat palkkiot, sitä alhaisempi on sijoittajan kokonaisallokaatioaste.

Automaattisen sijoittamisen allokaatioprosentit

Yleisesti allokaatioprosentilla tarkoitetaan prosenttiosuutta tuloista, jonka sijoittaja päättää allokoida tiettyihin sijoituksiin automaattisessa sijoitussuunnitelmassa. Yksi yleisimmin seuratuista allokaatioprosenteista on allokaatioprosentti, joka maksetaan 401(k)-järjestelmään työntekijän palkkashekistä. Monissa työntekijöiden etuusjärjestelyissä työnantaja vastaa työntekijän allokaatioprosenttia tiettyyn prosenttiosuuteen asti.

Allokaatioprosentit voivat olla hyödyllisiä myös silloin, kun tehdään kaikenlaisia sijoituksia erilaisten automaattisten sijoitussuunnitelmien kautta. Monet sijoittajat päättävät rakentaa eläkesuunnitelmansa yksilöllisen eläketilin (IRA) kautta. Sekä välitysyhtiöiden että roboneuvojien tarjoamat Wrap-tilit tarjoavat sijoittajille toisen vaihtoehdon tehdä automaattisia sijoituksia ennalta määrätyllä allokaatioprosentilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.