Incidental mastoid effusion diagnosed on imaging:

Tavoitteet/hypoteesi: Tutkia, korreloivatko radiologin laatimat kuvantamisraportit, jotka sisältävät termit mastoidiitti tai mastoiditurvotus, kliinisesti mastoidiitin fyysisen tutkimuksen löydösten kanssa. Lisäksi selvitetään, konsultoitiinko tarpeettomasti korva- ja nielutautien erikoislääkäriä ja kuinka usein aloitettiin epäasianmukainen antibioottihoito.

Tutkimusasetelma: Retrospektiivinen karttatarkastelu suuressa kunnallisessa sairaalassa.

Menetelmät: Retrospektiivinen katsaus 160 potilaaseen, joille tehtiin kuvantamistutkimuksia muiden kuin nielu- ja kurkkutautien indikaatioiden vuoksi tammikuun 2011 ja maaliskuun 2017 välisenä aikana laitoksessamme. Indikaatiot, potilaan demografiset tiedot, otolaryngologiset konsultaatiot ja aloitetut uudet antibiootit kirjattiin. Fyysiset tutkimukset dokumentoitiin.

Tulokset: Fyysinen tutkimus osoitti, että vain 14 potilaalla 160 potilaasta (8,8 %) oli kliinistä näyttöä otologisesta sairaudesta. Kuitenkin 160 potilaasta, jotka täyttivät sisäänottokriteerit, 18 (11,3 %) sai otolaryngologin konsultaation, ja 18 (11,3 %) potilaalle oli aloitettu antibiootit. Kunkin ryhmän 18 potilaasta 11:llä (61,1 %) oli normaali lääkärintarkastus, kahdella (11,1 %) oli seroosi välikorvatulehdus, yhdellä (5,6 %) krooninen välikorvatulehdus ja neljällä (22,2 %) akuutti välikorvatulehdus. Yhdelläkään potilaalla ei todettu kliinistä mastoidiittia. χ2-analyysi ei osoittanut, että mastoidiitin radiologisella diagnoosilla ja mastoidin peittymisellä olisi merkitystä suhteessa siihen, pyysivätkö lääkärit korva- ja nielutautien erikoislääkärin konsultaatiota (P = 0,241) tai aloittivatko he potilaille antibiootteja (P = 0,951).

Päätelmät: Tässä tutkimuksessa korostuu mastoidiontelon satunnaisen mutta kliinisesti merkityksettömän sameuden esiintyvyys. Uskomme, että ei-otolaryngologiset lääkärit ovat kaiken kaikkiaan päteviä korreloimaan tällaisia radiologisia löydöksiä kliinisesti ja ehkäisemään tarpeettomia konsultaatioita ja epätarkoituksenmukaista hoitoa, jotka lisäävät merkittäviä kustannuksia ylikuormitettuun terveydenhuoltojärjestelmäämme.

Todisteiden taso: 4 Laryngoscope, 129:852-857, 2019.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.