Intialaiset muuttavat Kanadaan hämmästyttävällä vauhdilla

joka on merkittävä teknologiakeskus, joka houkuttelee yrityksiä ja lahjakkaita ammattilaisia. Maahanmuutto Kanadaan Intiasta yli kaksinkertaistui vuosina 2016-2019. (Roberto Machado Noa/LightRocket via Getty Images)

LightRocket via Getty Images

Trumpin hallinnon rajoittavampien maahanmuuttopolitiikkojen ja green cardin saamisen vaikeuden Yhdysvalloissa vuoksi Kanadasta pysyvää oleskelulupaa saavien intialaisten määrä on yli kaksinkertaistunut vuodesta 2016. Nykyiset suuntaukset huomioon ottaen intialaiset tiedemiehet ja insinöörit todennäköisesti pitävät Kanadaa jatkossakin houkuttelevana vaihtoehtoisena paikkana tehdä uraa ja perustaa perhe.

Kanadassa pysyvästi oleskelevien intialaisten määrä kasvoi 39 340:stä vuonna 2016 80 685:een vuonna 2019 vuoden 2019 ensimmäisten 11 kuukauden aikana, mikä merkitsee yli 105 prosentin kasvua, käy ilmi National Foundation for American Policy (NFAP) -järjestön tekemästä analyysistä, joka koskee Kanadan maahanmuutto-, pakolais- ja kansalaisuusvirastoa koskevia tietoja. Kanadan koko vuoden tilastot osoittavat todennäköisesti yli 85 000 intialaista maahanmuuttajaa vuonna 2019.

Mitkä ovat syyt tähän Intiasta Kanadaan suuntautuvan maahanmuuton huikeaan kasvuun? ”Kanada hyötyy nuorten intialaisten teknologiatyöntekijöiden ohjautumisesta pois Yhdysvalloista, mikä johtuu suurelta osin haasteista, jotka liittyvät H-1B-viisumien saamiseen ja uusimiseen sekä luotettavan reitin löytämiseen pysyvään asuinpaikkaan Yhdysvalloissa”, sanoi Torontossa toimivan maahanmuuttoalan lakiasiaintoimisto Rekai LLP:n perustaja Peter Rekai haastattelussa.

Yhdysvalloissa jatkuvaa työskentelyä koskevien H-1B-vetoomusten (lähinnä nykyisten työntekijöiden) hylkäysprosentti on Trumpin hallinnon aikana 12 prosenttia, mikä on neljä kertaa korkeampi kuin 3 prosentin hylkäysprosentti varainhoitovuonna 2015. Uusien työntekijöiden H-1B-hakemusten hylkäysprosentti oli 24 % varainhoitovuoden 2019 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana, kun se oli 6 % varainhoitovuonna 2015.

Työsuhteeseen perustuvien maahanmuuttajaviisumien (green cards) vähäisen määrän ja maakohtaisen rajoituksen vuoksi intialaissyntyinen ammattihenkilö saattaa joutua odottamaan vuosikymmeniä ennen kuin hän saa pysyvän oleskeluluvan Yhdysvalloissa.

Monet yhdysvaltalaiset ja intialaiset teknologiayritykset ovat avanneet tytäryhtiöitä Kanadaan. Kanadan hallitus on puolestaan virtaviivaistanut työlupaprosessiaan teknologia-alan työntekijöille ja tarjoaa selkeän tien pysyvään oleskelulupaan, toteaa Rekai.

”Intian kansalaiset sopivat erinomaisesti Kanadan pisteisiin perustuvaan valintajärjestelmään, jossa arvostetaan nuoruutta, keskiasteen jälkeistä koulutusta ja korkeaa ammattitaitoa vaativaa ulkomaista ja (erityisesti kanadalaista) työkokemusta”, sanoo Rekai. Pysyvän oleskeluluvan saaminen Kanadan Express Entry -pistejärjestelmässä edellyttää korkeatasoista englannin kielen taitoa, mikä saattaa olla yksi syy siihen, että Kiinasta tulevien maahanmuuttajien määrä on pysynyt suhteellisen vakaana viime vuosina. Kiinan kansalaiset, jotka eivät saa tarpeeksi pisteitä Express Entry -ohjelman kautta, voivat silti saada pysyvän oleskeluluvan Kanadan maakuntien ylläpitämissä ohjelmissa, joissa keskitytään paikallisten työnantajien tarvitsemiin taitoihin ja joissa kielitaidon merkitys on vähäisempi.

Toinen tekijä intialaisten maahanmuuttajien määrän kasvussa Kanadassa on kanadalaisten yliopistojen kyky houkutella kansainvälisiä opiskelijoita ennätystasolla. Vuonna 2017 kansainvälisten opiskelijoiden määrä Kanadassa kasvoi 20 prosenttia. Vuonna 2018 kansainvälisten opiskelijoiden määrä kanadalaisissa yliopistoissa kasvoi jälleen 16 %.

Samanaikaisesti yhdysvaltalaisissa yliopistoissa kansainvälisten opiskelijoiden uudet ilmoittautumiset vähenivät yli 10 % lukuvuosien 2015-16 ja 2018-2019 välillä.

Kanadassa kansainvälisen opiskelijan on helppo siirtyä töihin valmistumisen jälkeen, mikä luo väylän pysyvään oleskeluun. Trumpin hallinto on kuitenkin ilmoittanut suunnitelmista rajoittaa tai poistaa valinnainen harjoittelu (OPT), myös STEM-aloilla (tiede, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka). Valinnaisen harjoittelun (Optional Practical Training) ansiosta kansainväliset opiskelijat voivat valmistumisen jälkeen työskennellä Yhdysvalloissa 12 kuukauden ajan tai 24 kuukauden ajan STEM-alan töissä. Hallinto on esittänyt myös muita rajoituksia, jotka tekisivät koulutuksesta Amerikassa vähemmän houkuttelevaa kansainvälisille opiskelijoille. (Katso tästä.)

Kanadalaisiin yliopistoihin tulevien intialaisten opiskelijoiden määrän kasvu on todennäköisesti merkittävä syy siihen, että intialainen maahanmuutto on kasvanut voimakkaasti. Kanadan kansainvälisissä yliopistoissa opiskelevien intialaisten kansainvälisten opiskelijoiden määrä nousi Kanadan kansainvälisen koulutuksen toimiston (Canadian Bureau for International Education) mukaan 76 075:stä vuonna 2016 172 625:een vuonna 2018, mikä tarkoittaa 127 prosentin kasvua. Sitä vastoin yhdysvaltalaisissa yliopistoissa tietotekniikan ja insinööritieteiden jatkotason ohjelmiin ilmoittautuneiden intialaisten kansainvälisten opiskelijoiden määrä laski 21 prosenttia (18 590 jatko-opiskelijaa vähemmän) vuodesta 2016 vuoteen 2017.

Kanada aikoo lisätä laillista maahanmuuttoa. ”Vähenevän työvoiman ja ikääntyvän väestön aiheuttamien haasteiden helpottamiseksi entisestään uusi monivuotinen maahanmuuttotasoja koskeva suunnitelmamme asettaa korkeimman määrän pysyviä asukkaita, jotka Kanada toivottaa tervetulleiksi lähihistoriaan”, ilmoitti maahanmuutto-, pakolais- ja kansalaisuusministeri Ahmed Hussen vuonna 2018. Vuoteen 2021 mennessä Kanadan odotetaan lisäävän laillista maahanmuuttoa 350 000:een vuodessa, mikä on 63 490:n eli 22 prosentin nousu vuoden 2017 286 510:stä tasosta.

Yhdysvalloissa laillinen maahanmuutto laski 7 prosenttia vuosien 2016 ja 2018 välillä, mikä on yksi ensimmäisistä konkreettisista merkeistä Trumpin presidenttikauden vaikutuksesta lailliseen maahanmuuttoon. Trumpin hallinnon politiikkojen vuoksi ja ilman kongressin tekemiä lakimuutoksia Yhdysvaltoihin tulevien uusien laillisten maahanmuuttajien vuotuinen määrä voi laskea jopa 30 prosenttia eli jopa 350 000:lla vuodessa Yhdysvaltojen vuoden 2016 maahanmuuton tasosta, joka oli 1 183 505, National Foundation for American Policy -järjestön analyysin mukaan.

Hallinnon julkisen maksun säännön täytäntöönpano, matkustuskielto ja pakolaisten sisäänpääsyn väheneminen ovat keskeisiä tekijöitä, jotka määrittävät tarkemmin uuden, alemman tason. Laillisen maahanmuuton vähentäminen ja sitä kautta työvoiman kasvun hidastaminen tarkoittaa alhaisempaa pitkän aikavälin talouskasvua, josta voi tulla Donald Trumpin pysyvin perintö.

Kanadan pistejärjestelmä toimii enimmäkseen siksi, että se on joustava ja vastaa työnantajien tarpeisiin, ja tätä osaa järjestelmästä on todennäköisesti mahdoton toteuttaa Yhdysvalloissa Amerikan erilaisten hallintorakenteiden vuoksi. Peter Rekai on todennut, että voisi olla vaarallista tuoda Kanadan pistejärjestelmä kokonaisuudessaan Yhdysvaltoihin. ”Laajan maahanmuuttopäätöksenteon antaminen vahvan toimeenpanovallan käyttäjän käsiin voi Rekain mukaan johtaa ”varo, mitä toivot” -tuloksiin”. ”Ideologi vaikutusvaltaisessa Yhdysvaltain toimeenpanevassa elimessä (esim. Valkoisen talon avustaja Stephen Miller) voisi muuttaa merkittävästi Yhdysvaltain maahanmuuton painopistettä toimeenpanomääräyksellä tai -toimilla.”

Työnantajien ja ammattitaitoisten työntekijöiden houkuttelemiseksi Kanadaan on tärkeämpää se, kuinka paljon helpompaa Torontossa ja muissa Kanadan kaupungeissa on työllistää H-1B-viisumin haltijoihin verrattavissa olevia ammattilaisia. Kanadan hallituksen Global Skills Strategy -strategian mukaisesti maan tuomarit hyväksyvät monet korkeasti koulutettuja työntekijöitä koskevat hakemukset kahdessa viikossa, ja toisin kuin Yhdysvalloissa, hylättyjen hakemusten määrä on vähäinen.

H-1B-viisumeihin ja kansainvälisiin opiskelijoihin kohdistuvat uudet rajoitukset yhdistettynä pitkiin odotusaikoihin työsuhteeseen perustuviin vihreisiin kortteihin tekevät Yhdysvalloista Kanadaa vähemmän houkuttelevan kohteen monille korkeasti koulutetuille maahanmuuttajille ja heidän työnantajilleen. Nykysuuntausten perusteella tilanne todennäköisesti pahenee entisestään niiden yhdysvaltalaisyritysten kannalta, jotka pyrkivät houkuttelemaan osaajia Amerikkaan.

Saat Forbesin parhaat uutiset postilaatikkoosi ja uusimmat näkemykset asiantuntijoilta eri puolilta maailmaa.

Seuraa minua Twitterissä. Tutustu verkkosivustooni.

Loading …

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.