Lähestymis- ja välttämiskonflikti

Lähestymis- ja välttämiskonflikti syntyy, kun yhdellä tavoitteella tai tapahtumalla on sekä myönteisiä että kielteisiä vaikutuksia tai ominaisuuksia, jotka tekevät tavoitteesta houkuttelevan ja epämiellyttävän samanaikaisesti. Esimerkiksi avioliitto on merkittävä päätös, jolla on sekä myönteisiä että kielteisiä piirteitä. Avioliiton myönteisiä näkökohtia eli lähestymisosuutta voidaan pitää yhteenkuuluvuutena, yhteisten muistojen jakamisena ja seurana, kun taas kielteisiä näkökohtia eli välttämisosuutta voivat olla taloudelliset näkökohdat, riidat ja vaikeudet appivanhempien kanssa. Päätöksen kielteiset vaikutukset auttavat päätöksentekijää välttämään tavoitetta tai tapahtumaa, kun taas myönteiset vaikutukset vaikuttavat siihen, että päätöksentekijä haluaa lähestyä tavoitetta tai tapahtumaa tai jatkaa sitä. Negatiivisten ja positiivisten näkökohtien vaikutus luo ristiriidan, koska päätöksentekijän on joko edettävä kohti tavoitetta tai vältettävä sitä kokonaan. Päätöksentekijä saattaa esimerkiksi lähestyä puolison kosintaa innostuneena avioliittoon liittyvien myönteisten näkökohtien vuoksi. Toisaalta hän saattaa välttää kosintaa avioliiton kielteisten näkökohtien vuoksi.

Päätöksentekijä saattaa aloittaa lähestymisen kohti päämäärää, mutta kun tietoisuus kielteisistä tekijöistä lisääntyy, saattaa syntyä halu välttää päämäärää, mikä aiheuttaa päättämättömyyttä. Jos tavoitteeseen kohdistuu kilpailevia tunteita, vahvempi näistä kahdesta voittaa. Jos henkilö esimerkiksi harkitsisi yrityksen perustamista, hän joutuisi kohtaamaan sekä myönteisiä että kielteisiä näkökohtia. Ennen varsinaista yritystoiminnan aloittamista henkilö olisi innoissaan uuden yrityksen menestysnäkymistä, ja hän kohtaisi (lähestyisi) ensin myönteisiä näkökohtia: ne houkuttelisivat sijoittajia, herättäisivät kiinnostusta hänen tulevia ideoitaan kohtaan ja kyseessä olisi uusi haaste. Kun hän kuitenkin lähestyisi yrityksen käynnistämistä, kielteiset näkökohdat tulisivat selvemmin esiin; henkilö myöntäisi, että se vaatisi paljon vaivaa, aikaa ja energiaa muilta elämänsä osa-alueilta. Näiden kielteisten näkökohtien voimistuminen (välttäminen) saisi hänet välttämään konfliktia tai uuden yrityksen perustamiseen liittyvää tavoitetta, mikä saattaisi johtaa päättämättömyyteen. Lähestymis- ja välttämiskonflikteihin liittyvää tutkimusta on laajennettu implisiittisiin motiiveihin, jotka ovat luonteeltaan sekä abstrakteja että sosiaalisia.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.