Workers’ Compensation: Can I Sue My Employer Instead?

Created by FindLaw’s team of legal writers and editors| Viimeksi päivitetty 04. joulukuuta 2018

Yleensäkin sinulla ei ole oikeutta nostaa kannetta työnantajaasi vastaan työpaikkakohtaisen tapaturman vuoksi. Tämä johtuu siitä, että kun työnantajat tarjoavat työntekijöiden korvausvakuutuksen työntekijöidensä hyväksi, ne ovat yleensä suojattuja näiden työntekijöiden esittämien henkilövahinkokanteiden puolustamiselta. Tämä työntekijöiden korvausjärjestelmä luotiin vastineeksi, jossa loukkaantuneet työntekijät luopuvat oikeudestaan haastaa työnantaja oikeuteen vastineeksi oikeudesta saada työntekijöiden korvausetuuksia riippumatta siitä, kuka oli syyllinen heidän vammoihinsa. Tämä tunnetaan nimellä ”no-fault”-järjestelmä. On kuitenkin joitakin tärkeitä poikkeuksia. Lue lisää näistä poikkeuksista.

Kanne työnantajan tahallisesta vahingonteosta

Jos loukkaannuit työssäsi ja uskot työnantajasi aiheuttaneen sinulle tämän vahingon tahallisesti, voit nostaa kanteen tahallisesta vahingonteosta siviilioikeudessa. Vahingonkorvausvahinkoja ovat fyysisten vahinkojen lisäksi myös ei-fyysiset vahingot, kuten henkinen kärsimys. Tässä ovat yleisimmät tahalliset vahingonkorvausrikokset:

  • Pahoinpitely – henkilövahinko, ts. joku tai jokin on lyönyt sinua
  • Pahoinpitely – pahoinpitelyn yritys tai pahoinpitelyllä uhkaaminen
  • Vääränlainen vangitseminen – vangitseminen vastoin tahtoasi, ilman laillista lupaa
  • Intentional Infliction of Emotional Distress – sinulle on aiheutettu emotionaalinen trauma todella kauhealla käytöksellä
  • Fraud – joku on valehdellut sinulle ja siitä on aiheutunut sinulle vahinkoa
  • Defamation – kun joku sanoo sinusta jotakin valheellista ja siitä on aiheutunut sinulle vahinkoa, mukaan lukien kunnianloukkaus ja herjaus
  • Yksityisyyden loukkaaminen – yksityisyyden loukkaamista on neljää eri tyyppiä, mutta yleensä se tarkoittaa joko sitä, että yksityiset tietosi tai sinusta otetut valokuvat ovat joutuneet suuren yleisön nähtäville
  • Muuntaminen – kun joku ottaa omaisuutesi ja tekee siitä omansa
  • Loukkaus – kun joku on tunkeutunut omaisuuteesi tai käyttänyt omaisuuttasi ilman lupaasi

Kanteen nostaminen ulkopuolisten tahojen aiheuttamista vammoista

Jos sinulle on sattunut vahinkoa työssäsi ja uskot jonkun muun henkilön kuin sinun itsesi tai työnantajasi olleen syyllinen, i.eli kolmas osapuoli, sinulla on mahdollisuus haastaa kyseinen osapuoli oikeuteen. Jos esimerkiksi uskot, että vammasi johtui viallisesta laitteesta, voit nostaa kanteen laitteen valmistajaa vastaan. Jos sinulle kuitenkin tuomitaan vahingonkorvaus, saatat joutua maksamaan osan saamastasi korvauksesta takaisin työnantajallesi tai työnantajasi vakuutusyhtiölle saamiesi työkorvausetuuksien palauttamiseksi. Vaihtoehtoisesti työnantajallesi ja sen vakuutusyhtiölle voidaan antaa mahdollisuus liittyä oikeusjuttusi asianosaisiksi saadakseen maksettujen työkorvausetuuksien arvon takaisin itselleen.

Kanne työkorvausetuuksien aiheettomasta epäämisestä tai lakkauttamisesta

Työkorvausvaateet pannaan yleensä vireille hallinnollisessa menettelyssä eikä tuomioistuinjärjestelmän kautta. Etuuksien myöntämiseen ei voi hakea muutosta ennen kuin hallinnollinen prosessi on kokonaan käytetty loppuun ja kaikki osapuolet ovat ryhtyneet kaikkiin mahdollisiin toimiin korvausvaatimuksen ratkaisemiseksi. Silloin sinun on valittava erityiseen työkorvauslautakuntaan tai erityisesti nimettyyn tuomioistuimeen. Vasta kun olet täyttänyt kaikki lakisääteiset prosessivaatimukset, voit hakea muutosta siviilituomioistuimessa. Kukin osavaltio valvoo tätä prosessia erikseen. Varmistaaksesi, että olet täysin tietoinen oikeuksistasi, sinun tulisi käyttää asianajajaa, joka tuntee osavaltiosi työntekijöiden korvausjärjestelmän.

Voitko haastaa työnantajan oikeuteen? A Workers’ Comp Lawyer Can Help

Aina ei ole selvää, onko sinulla työntekijän korvausvaatimus vai siviilioikeudellinen vaatimus työnantajaasi vastaan, ja tämän määrittely vaatii usein koulutetun asianajajan asiantuntemusta. Jos tarvitset apua seuraavien vaiheiden selvittämisessä, harkitse kokeneen työkorvausasianajajan opastamista prosessin aikana.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.