A képalkotó vizsgálaton diagnosztizált véletlenszerű mastoideális folyadékgyülem:

Célok/hipotézis: Annak vizsgálata, hogy a radiológus által készített, a mastoiditis vagy mastoid opacifikáció kifejezéseket tartalmazó képalkotó jelentések klinikailag korrelálnak-e a mastoiditis fizikális vizsgálati leleteivel. Továbbá annak vizsgálata, hogy szükségtelenül és milyen gyakran fordultak-e a fül-orr-gégészethez és indítottak-e nem megfelelő antibiotikum-terápiát.

A vizsgálat felépítése: Retrospektív kórlapáttekintés egy nagy közösségi kórházi környezetben.

Módszerek: 160 olyan beteg retrospektív áttekintése, akiknél 2011 januárja és 2017 márciusa között nem fül-orr-gégészeti indikációk miatt képalkotó vizsgálatokat végeztek intézményünkben. Az indikációkat, a betegek demográfiai adatait, a fül-orr-gégészeti konzultációkat és az újonnan indított antibiotikumokat rögzítettük. A fizikális vizsgálatokat dokumentálták.

Eredmények: A fizikális vizsgálat kimutatta, hogy 160 betegből csak 14 betegnél (8,8%) volt otológiai betegségre utaló klinikai bizonyíték. Ugyanakkor a 160 beteg közül, akik megfeleltek a befogadási kritériumoknak, 18 (11,3%) kapott fül-orr-gégészeti konzultációt, és 18 (11,3%) esetében antibiotikumot kezdtek. A 18 betegből mindegyik csoportban tizenegynek (61,1%) normális volt a fizikális vizsgálata, kettőnek (11,1%) serosus otitis media, egynek (5,6%) krónikus otitis media, négynek (22,2%) pedig akut otitis media volt. Egyetlen betegnél sem találtak klinikai mastoiditist. A χ2-analízis nem mutatott szignifikanciát a mastoiditis radiológiai diagnózisa és a mastoid opacifikáció között a fül-orr-gégészeti konzultációt kérő orvosok (P = .241) vagy a betegek antibiotikum-kezelésének megkezdése (P = .951) tekintetében.

Következtetések: Ez a tanulmány rávilágít a masztoidüreg véletlenszerű, de klinikailag jelentéktelen opakizációjának gyakoriságára. Úgy véljük, hogy a nem fül-orr-gégész orvosok összességében kompetensek az ilyen radiológiai leletek klinikai korrelációjának megállapítására és a felesleges konzultációk és a nem megfelelő kezelés megelőzésére, amelyek jelentős költségeket rónak túlterhelt egészségügyi rendszerünkre.

A bizonyítékok szintje: 4 Laryngoscope, 129:852-857, 2019.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.