Biztonsági program

Lépésről lépésre útmutató a biztonsági program létrehozásához

Mielőtt egy vállalat építőipari, gyártási vagy más veszélyeztetett tevékenységet folytathatna, rendelkeznie kell egy biztonsági és egészségügyi programmal. Egy ilyen program nemcsak drasztikusan csökkenti a jelentendő incidensek számát, hanem segít abban is, hogy a vállalkozások megfeleljenek az olyan rendszerszabványoknak, mint a Z-10 és a hamarosan megjelenő ISO 45001. A megfelelés elmulasztása több tízmillió dolláros jogi felelősséget eredményezhet még akkor is, ha nem történik biztonsági incidens.

Nagyon fontos megérteni, hogy a biztonság és egészségvédelem programként, nem pedig projektként valósul meg:

Program

A program egy folyamatos, több funkciót átfogó kezdeményezés, amely embereket és erőforrásokat hoz össze a folyamatos célok elérése érdekében. Egy biztonsági program soha nem fejeződik be addig a napig, amíg egy vállalkozás be nem zár. Ehelyett egy folyamatos tevékenységet jelent, amelyet idővel finomítani kell. Nem számít, mennyire hatékonyak a biztonsági protokollok, mindig lehet rajtuk javítani.

Projekt

A projekt olyan rövid távú erőfeszítés, amely az embereket és az erőforrásokat egy konkrét, időben korlátozott cél elérése érdekében fogja össze. A projektek általában alacsonyabb költségvetéssel rendelkeznek és kevesebb embert vonnak be, mint a programok. A programhoz hasonlóan egy konkrét projektnek is vannak jelenthető céljai és teljesítendő mérföldkövei, de egy projekt akkor fejeződik be, amikor egy “végső mérföldkövet” elérnek.

Mivel sok vállalkozás, amely biztonsági és egészségvédelmi programokkal rendelkezik, projektvezérelt, különösen az építőiparban, könnyű figyelmen kívül hagyni, hogy a biztonság mennyire összetett lehet. Egy jó biztonsági program hosszú távú tervezést, jövőképet és elkötelezettséget igényel az egész vállalaton belül.

Nézzük a biztonsági és egészségvédelmi program felállításának négy kulcsfontosságú lépését:

1. lépés: A vezetőség és a dolgozók szerepének megértése

Az új biztonsági program csak akkor lehet sikeres, ha a vezetőség és a dolgozók együtt dolgoznak. Míg a vezetők – különösen a biztonsági vezető – a biztonsági jövőkép építészeként működnek, csak a munkavállalók képesek a működéshez elengedhetetlen napi éberséget és bátorítást hozni.”

A program kialakításakor döntő fontosságú, hogy a munkahelyi dolgozók úgy lássák, hogy a vezetés hozzájárul a biztonsági irányelvekhez, a fejlesztésekhez és a felülvizsgálathoz. A vezetés feladata, hogy evangelizálja a programot, és biztosítsa, hogy minden érdekelt fél megértse a rájuk vonatkozó részleteket.

A korai szakaszban az egészségügyi és biztonsági kötelezettségeket be kell építeni a munkaköri leírásokba és a HR-szabályokba. Az egyes szerepkörök biztonsági irányítással kapcsolatos hatáskörének egyértelműnek kell lennie, hogy a mulasztásokat azonnal korrigálni lehessen – és a teljesítményértékeléseknek ki kell terjedniük a biztonságra is!

A munkahelyi irányelveken és a jelentéstételi követelményeken kívül a biztonsági célokat is meg kell határozni az 1. lépésben. Világos, mérhető célok nélkül lehetetlen nyomon követni az egyes irányelvek hatását. Az egyértelmű incidenskezelési politikának tartalmaznia kell a kiváltó okok elemzését és a tanulságokat.

2. lépés: A munkahelyi biztonsági veszélyek és a legjobb gyakorlatok elemzése

Mihelyt a munkavédelmi politika kerete megvan, azt adatokkal kell alátámasztani a konkrét veszélyekről, amelyekkel a személyzet szembesül. Ez gyakran magában foglalja a külső tanácsadókkal való együttműködést, akiknek alapmegfigyelései ellátják a biztonsági főnököt a szükséges betekintéssel.

Ez idő alatt elkészülnek a kezdeti munkahelyi veszélyelemzési jelentések. A felső szintű vezetés létrehozza az új berendezések, anyagok vagy munkafolyamatok által bevezetett jövőbeli veszélyek mérsékléséhez szükséges eljárásokat. Amikor minden eljárás és irányelv elkészült, a munkaterületen dolgozókat tájékoztatják az összes meglévő veszélyről, és kiképzik őket a veszélyekre való reagálásra és jelentésre.

Ez idő tájt megszervezik a havi helyszíni ellenőrző csoportot. Ennek a csapatnak a vezetése gyakran váltakozik, így minden érdekelt fél felelősséget vállal a munkahelyi biztonságért. A csapatban mind az órabéres munkavállalóknak, mind a vezetőségnek részt kell vennie. Minden héten egyszer el kell végezni a munkaterület teljes körű ellenőrzését, az összes potenciális biztonsági kockázat teljes körű dokumentálásával.

Az éves ellenőrzésekről is ebben a szakaszban kell rendelkezni.

3. lépés: A munkahelyi veszélyek megelőzése és ellenőrzése

A folyamatos veszélymegelőzés magában foglalja azt a gyakran kihívást jelentő munkát, hogy a személyzet mindenkor a lehető legszigorúbban tartsa be az előírásokat. A biztonsági vezetőnek itt nyilvánvaló feladatai vannak, beleértve a veszélyek kiküszöbölésének és a környezeti veszélyek csökkentésének szorgalmazását.

A biztonsági felelősöknek a munkahelyi biztonsággal kapcsolatos elszámoltathatóság bajnokaiként is fel kell lépniük. Bár a programok kezdetben gyakran nagyon sikeresek, a biztonság “maraton, nem sprint”. A pénzügyi vezetőnek kommunikálnia kell, hogy a biztonság hogyan befolyásolja az üzleti célokat, néha váratlan módon.

A legjobb biztonsági teljesítmény ösztönzése például magában foglalhatja bónuszok vagy egyéb juttatások bevezetését, ha egy csapat fenntartja a kivételes biztonságot. Ez magában foglalhatja a magas szintű tárgyalásokat annak biztosítása érdekében, hogy a munkahelyi veszélyeknek kitett személyzetet ne tervezzék túl.

A folyamatos veszélyellenőrzés magában foglalja annak biztosítását is, hogy balesetek esetén rendelkezésre álljon az elsősegélynyújtás és a sürgősségi orvosi ellátás. Minden munkavállalói egészségügyi nyilvántartást szigorúan bizalmasan meg kell őrizni A munkahelyi sérülések és egyéb egészségügyi problémák esetén alkalmazkodni kell.

4. lépés: Folyamatos képzés végrehajtása és a folyamatok finomítása

Az optimális egészség és biztonság biztosítása érdekében az új személyzetnek szigorú, többlépcsős képzési programon kell átesnie, amely szükség szerint magában foglalja a kijelölt személyzeti biztonsági szakértő személyes felügyeletét is. A már dolgozó személyzetnek is rendszeres időközönként újraképzésen kell részt vennie. A kétévente megrendezésre kerülő “minden kezek” biztonsági értekezlet segíthet a személyzet naprakészen tartásában.

Az éves biztonsági információk összeállítása során a biztonsági vezetőnek és más kijelölt személyeknek össze kell gyűjteniük a “tanulságokat”, és fel kell készülniük a jelentős veszélyekről, a megtett intézkedésekről és arról, hogy a megváltozott eljárások hogyan befolyásolták a munkakörnyezetet.

Hogyan kapcsolódik egy új biztonsági program az egyes munkahelyekhez vagy munkaterületekhez?

Amint a személyzet új munkaterületeken válik aktívvá, fontos meggyőződni arról, hogy a program minden aspektusa a helyén van, mielőtt az első munkanapon megszólal a sípszó. Ez összetett lehet olyan helyzetekben, amikor az ügyfél tulajdonában lévő telephelyen dolgozik.

Az új munkaterületek biztonsági helyzetének áttekintésekor érdemes az integrált biztonságirányítás öt alapfunkciója szempontjából vizsgálni. Az “integrált biztonságirányítás” az Egyesült Államok Energiaügyi Minisztériumának szabványa.

Ez a tömörített, ötlépcsős folyamat a következő viszonyítási pontokat tartalmazza:

  • Határozza meg a munkaterületet: Fordítsa le az általános “küldetést” megvalósítható célokká, világos elvárásokkal és prioritásokkal. Biztosítsa, hogy a csapat minden tagja számára rendelkezésre álljanak az erőforrások, hogy kivegye a részét a munkahelyi biztonságból.
  • Elemezze a veszélyeket: Határozza meg, elemezze és kategorizálja a legfontosabb veszélyeket a munkahelyen. Tervezzen megfelelő tervet a munkahelyi ellenőrzésre és az új veszélyek azonosítására a munka jellege és ütemezése alapján.
  • Ellenőrzések kidolgozása és végrehajtása: Határozza meg az alapvető biztonsági előírásokat és az azok fenntartásához szükséges ellenőrzéseket. A veszélyek megelőzése és csökkentése, szükség szerint a folyamatos elemzésből származó új információk integrálása.
  • A munka elvégzése: Valamennyi érdekelt fél készségének megerősítése a munka biztonságos és felelősségteljes elvégzésére. A munka korai szakaszában készüljön fel a változtatások felgyorsítására, hogy biztosítsa az esetleges mulasztások kijavítását.
  • Visszajelzések gyűjtése és javítások elvégzése: Gyűjtsön visszajelzéseket tervezett és ad hoc módon egyaránt, a kettőt rendszeresen szintetizálva. Határozza meg a pozitív változások lehetőségeit, és vigye azokat előre.

Nem szabad elfelejteni: A biztonsági vezető stratégiai vezető

A fenti két megközelítés kombinálásával lehetővé válik, hogy a biztonsági vezető stratégiai és taktikai szempontból is szemlélje a feladatát. A biztonságot gyakran “költségközpontnak” tekintik, de a napi működés a biztonsági kiválóságtól függ. A biztonsági vezetőknek nem szabad habozniuk, hogy kiálljanak a szükséges változtatások mellett, hogy a csapatok biztonságosan és hatékonyan tudják a legjobbat nyújtani.

Tudjon meg többet

A munkahelyi biztonság online alapképzésén keresztül megtanulhatja azonosítani és elemezni a lehetséges munkahelyi veszélyeket, szabálysértéseket és kockázatokat. Az Eastern Kentucky Egyetemen diplomás szintű képzést kaphat az iparágban tapasztalt oktatók és tűzvédelmi és biztonsági szakemberek által, akik elkötelezettek a tanítás és az Ön folyamatos sikerre való felkészítése iránt.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.