En-Gedi Resource Center

by Lois Tverberg

(Ádám) így szólt: “Ez most már csont az én csontjaimból, és hús az én húsomból; Asszony (ishah) lesz a neve, mert az Emberből (ish) származik”. Ezért a férfi (ish) elhagyja apját és anyját, és egyesül feleségével (ishah), és egy testté lesznek. (1Mózes 2:23-24)

A teremtéstörténet sok mély mondanivalót tartalmaz Isten életünkkel kapcsolatos szándékáról. Már azzal is gazdagodhatunk, ha alaposan megnézzük azokat a héber szavakat, amelyek az első ember, Ádám, majd a férfi és a nő megteremtését írják le.

Az angol olvasókat talán meglepi, hogy az Ádám szó semleges kifejezés, amely “embert” jelent, nem pedig kifejezetten férfit. Az eredeti héber szövegben minden Ádámra való utalás semleges, egészen addig, amíg Isten nem vesz Ádám húsából, és nem teremt nőt: héberül ishát. Csak ezen a ponton nevezik Ádámot ish-nak, férfinak. A héber ishah szó utal a származására az ish-ből, amit az angolban utánozhatunk, a “man” és a “woman” szavakkal. De érdekes módon Ádámot soha nem nevezik ish-nek, amíg az ishah el nem válik tőle. Mintha a szöveg arra utalna, hogy a férfi és a nő nem tudja magát teljes mértékben emberként meghatározni a másik nélkül.”

Nem vesszük talán észre, hogy ez a logika része a következő versnek, amely azt mondja, hogy emiatt, amikor egy férfi és egy nő összeházasodik, “eggyé” válnak. Visszatérnek Isten első tervéhez, mielőtt az ish és az ishah elváltak volna egymástól. A férfi és a nő közötti komplementaritás eredendően abban rejlik, ahogyan elválasztották őket egymástól, mivel az első ishah biztosítja azt, ami az ish-ból hiányzik. Isten tervében a kettő együtt az, ami végső soron Isten képmását tükrözi.

~~~~

További olvasmányok:

Lásd: Listening to the Language of the Bible, írta Lois Tverberg és Bruce Okkema, En-Gedi Resource Center, 2004. Ez egy olyan áhítatos esszégyűjtemény, amely a bibliai szavak és kifejezések jelentéséről elmélkedik eredeti környezetükben.

Az öt ízes héber szóról szóló barátságos, falatnyi bibliai tanulmányt lásd: 5 Hebrew Words that Every Christian Should Know, by Lois Tverberg, OurRabbiJesus.com, 2014 (ebook).

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.