Legal Assistance Foundation of Chicago

Legutóbb frissítve 2013. január 30-án.

Üdvözöljük a namati.org weboldalon (a “Weboldal”), amelyet a Namati, Inc., egy Delaware-i vállalat (“Namati”, “mi”, “minket” vagy “miénk”) üzemeltet. A Webhely használata vagy a Webhelyen vagy azon keresztül kínált bármely szolgáltatás (együttesen a “Szolgáltatások”) igénybevétele a jelen felhasználási feltételek (a “Feltételek”) hatálya alá tartozik. A Feltételeket bármikor, az Ön értesítése nélkül módosíthatjuk a Feltételek módosított változatának a Webhelyünkön történő közzétételével. A Webhely és a Szolgáltatások használata a Feltételek és a Namati Adatvédelmi szabályzatának kötelező érvényű elfogadását jelenti, beleértve az általunk végrehajtott módosításokat is. Ha nem ért egyet a Feltételekkel, ne használja ezt a weboldalt.

LÉPÉS AZ OLDALRA

Jogosultság, regisztráció és fiókfelelősség

Az Eszközöknek az Eszköz-adatbázisba való feltöltéséhez, az Eszközökhöz való teljes körű hozzáféréshez, a vitafórumokon való részvételhez és az Oldal bármely hálózati funkciójának teljes körű kihasználásához regisztrálnia kell. A regisztrációhoz 18 évesnek vagy idősebbnek kell lennie, rendelkeznie kell a Feltételek megkötéséhez szükséges hatalommal és felhatalmazással, igaz és pontos módon meg kell adnia minden szükséges információt, beleértve egy legitim e-mail címet, és egyedi felhasználónevet és jelszót kell kapnia.

A fiókja és jelszava titkosságának megőrzéséért Ön felel, és vállalja a felelősséget minden olyan tevékenységért, amely a fiókja vagy jelszava alatt történik. Továbbá nyomatékosan javasoljuk Önnek, hogy tartsa fenn és védje magánéletét azáltal, hogy gondosan megválasztja, milyen személyazonosításra alkalmas információkat ad meg a Webhelyen.

Kockázatvállalás

A Webhely használata az Ön saját felelősségére történik, beleértve annak kockázatát, hogy Ön olyan Tartalomnak lesz kitéve, amelyet Ön sértőnek, pontatlannak, kifogásolhatónak vagy más módon nem megfelelőnek talál. A Webhely használata az Ön tudomásulvételének minősül, hogy Ön viseli az ilyen Tartalom használatával kapcsolatos összes kockázatot.

CONTENT

Az elfogadható felhasználások

A Webhelyünk olyan tartalmak kombinációját tartalmazza, amelyeket mi, a felhasználóink és más harmadik felek hoznak létre (együttesen a “Tartalom”). A Webhelyen keresztül elérhető összes Tartalom, beleértve, de nem kizárólagosan az írott tartalmat, fényképeket, grafikákat, képeket, illusztrációkat, jeleket, logókat, hang- vagy videoklipeket és animációkat, védjegyoltalom vagy szerzői jogi védelem alatt áll. A namati.org/tools címen található Eszközök adatbázisban közzétett tartalom (az ilyen tartalom, az “Eszközök”) arra szolgál, hogy a gyakorlati szakemberek számára biztosított platform részeként használják fel a tapasztalatok és erőforrások megosztására, beleértve, de nem kizárólagosan, a kutatásokat, képzési anyagokat, monitoring és értékelési eszközöket, esetkezelési rendszereket és érdekérvényesítő stratégiákat. Ön használhatja az Eszközt a Namati https://namati.org/about/our-mission címen közzétett küldetésével (“Küldetés”) összhangban lévő érdekérvényesítés segítésére, feltéve, hogy az Eszköz használata semmilyen módon nem sérti annak a joghatóságnak a törvényeit, ahol az Eszközt használják. Az itt megengedetteken kívül Ön nem használhatja, tárolhatja, jelenítheti meg, módosíthatja, sokszorosíthatja, közzéteheti, továbbíthatja, átruházásában vagy értékesítésében részt vehet, származékos műveket hozhat létre, terjesztheti, nyilvánosan előadhatja, nyilvánosan megjelenítheti vagy bármilyen módon hasznosíthatja a Webhelyen található anyagok vagy tartalmak egészét vagy egy részét.

Tartalomhoz való hozzájárulás

Ön egyedül felelős minden olyan anyagért, akár nyilvánosan közzétett, akár magánjellegű, amelyet feltölt, közzétesz, e-mailben küld, továbbít vagy más módon elérhetővé tesz a Webhelyen (“az Ön tartalma”). Ön kijelenti, hogy Ön a tulajdonosa vagy rendelkezik a szükséges engedélyekkel az Ön Tartalmának az itt leírtak szerinti használatához és engedélyezi annak használatát. Ön nem sugallhatja, hogy az Ön Tartalma bármilyen módon a Namati által szponzorált vagy támogatott.

Ön vállalja az Ön Tartalmának közzétételével és megosztásával kapcsolatos összes kockázatot, beleértve azt is, hogy bárki megbízik annak minőségében, pontosságában vagy megbízhatóságában. A tiltott tartalmak közé tartozik többek között, de nem kizárólagosan, és Ön kijelenti, hogy nem fog olyan Tartalmat közzétenni, amely:

 • jogvédett anyagok és védjegyek, amelyeket a tulajdonos kifejezett engedélye nélkül használnak;
 • reklámok, promóciók, felhívások vagy ajánlatok bármilyen áru vagy szolgáltatás eladására bármilyen kereskedelmi célból;
 • olyan tartalom, amelyben Ön más személynek vagy szervezetnek adja ki magát;
 • tartalom, amely a Namati kizárólagos véleménye szerint pornográf, szexuálisan egyértelmű vagy obszcén;
 • tartalom, amely a Namati kizárólagos véleménye szerint gyermekeket vagy kiskorúakat használ ki;
 • tartalom, amelyről a Namati okkal feltételezi, hogy rosszindulatú célból került fel, beleértve a rágalmazást, becsületsértést, rágalmazást vagy zaklatást;
 • tartalom, amelyet a Namati kizárólagos véleménye szerint sértőnek tart az Oldal közösségére nézve, beleértve, de nem kizárólagosan, a bigottság, előítélet, rasszizmus, gyűlölet vagy trágárság kirívó kifejezését;
 • tartalom, amely választási kampánytevékenységnek, politikai érdekérvényesítésnek (szemben a politikai kampánybeavatkozásnak nem minősülő kérdésekkel) vagy kampánytevékenységben való részvételnek értelmezhető, beleértve, de nem kizárólagosan, egy adott politikai jelöltről és/vagy a jelölt adott kérdésekkel kapcsolatos álláspontjáról való tájékoztatást;
 • az illegális vagy tiltott tevékenységeket népszerűsítő vagy oktató információkat nyújtó tartalom; vagy
 • vírusokat, sérült fájlokat vagy bármely hasonló elemet továbbító vagy tartalmazó tartalom.

Időnként megvizsgálhatjuk a Tartalmat a Honlapon vagy a feltöltés helyén. Jogunk, de nem kötelezettségünk, hogy eltávolítsunk vagy visszautasítsunk bármilyen olyan Tartalmat, amely saját belátásunk szerint sérti a jelen Feltételeket, vagy amely más módon kifogásolható számunkra.

Nem vállalunk felelősséget a Webhelyre küldött vagy azon keresztül továbbított Tartalom elvesztéséért, törléséért, tárolásának elmaradásáért, téves vagy nem időben történő kézbesítéséért. Nem vagyunk kötelesek megőrizni vagy másolatot biztosítani Önnek az Ön Tartalmáról, és nem garantálunk semmilyen titoktartást az Ön Tartalmával kapcsolatban.

Nem küldhet, illetve nem kísérelhet meg olyan Tartalmat küldeni, amely zavarja a normál működésünket vagy más felhasználók használatát és élvezetét. Ön kizárólag az általunk biztosított interfészeken keresztül férhet hozzá a Webhelyhez és a Tartalomhoz. Ön vállalja, hogy a Webhelyet és a Szolgáltatásokat csak a rendeltetésszerű, jogszerű célra és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően használja.

A Tartalmának felhasználási joga

Ön igazolja, hogy vagy (i) Ön rendelkezik az Ön Tartalmának valamennyi szellemi tulajdonjogával, vagy (ii) az Ön Tartalmának közzétételével vagy továbbításával Ön az ilyen Tartalom tulajdonosainak engedélyével jár el mind (a) az ilyen Tartalom közzétételére, mind (b) az ilyen Tartalomra vonatkozó további licencek vagy az ilyen Tartalom itt leírtak szerinti felhasználására vonatkozó engedélyek megadására.

Amikor Ön az Ön Tartalmát a Webhelyen vagy azon keresztül közzéteszi vagy továbbítja, Ön a Namati számára örökös, világméretű, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, nem kizárólagos és alengedélyezhető engedélyt (a “Licenc”) ad az Ön Tartalmának és az Ön Tartalmának későbbi változatainak (i) a Webhelyen való megjelenítése, (ii) az Ön Tartalmának terjesztése céljából történő felhasználására, sokszorosítására, származékos művek létrehozására, terjesztésére, nyilvános előadására, nyilvános megjelenítésére, átadására, továbbítására, terjesztésére és közzétételére, elektronikusan vagy más médián keresztül az azt letölteni vagy más módon megszerezni kívánó felhasználók számára, (iii) az Ön Tartalmának távoli, a végfelhasználók számára hozzáférhető adatbázisban történő tárolása, és/vagy (iv) a Honlapon keresztül és azon kívül szolgáltatások nyújtása, beleértve, de nem kizárólagosan, a jogi felhatalmazást bővítő beavatkozások végrehajtását, technikai segítségnyújtás nyújtását fejlesztési szervezeteknek, kormányoknak és a civil társadalom szereplőinek, valamint workshopok szervezését a tagok számára. A Licenc vonatkozik az Ön Tartalmának terjesztésére és tárolására bármilyen ma ismert vagy később kifejlesztett formában, adathordozón vagy technológiában.

A felhasználók joga az Ön Tartalmának felhasználására

Amikor Ön az Ön Tartalmát a Webhelyen vagy azon keresztül közzéteszi vagy továbbítja, Ön visszavonhatatlanul jogot biztosít a Webhely felhasználóinak is arra, hogy hozzáférjenek az Ön Tartalmához és felhasználják azt a Webhely használatával összefüggésben.

Viselkedés a Webhelyünkön

Ha regisztrációs adatokat kérünk Öntől, Ön igaz, pontos, aktuális és teljes körű adatokat ad meg nekünk. Ha Ön egy szervezet nevében regisztrál, akkor Ön kijelenti, hogy rendelkezik a szükséges engedélyekkel és/vagy felhatalmazással az adott szervezettől ahhoz, hogy (i) a szervezetet a Webhely tagjaként regisztrálja, és (ii) az adott szervezet nevében és nevében eljárjon a Webhellyel való bármilyen interakcióban, beleértve, de nem kizárólagosan, a Tartalomnak az Eszközök adatbázisába és a vitafórumokba történő közzétételét. Ön haladéktalanul frissíti regisztrációját vagy szervezetének regisztrációját, hogy az pontos, aktuális és teljes legyen. Ha jelszót adunk Önnek, azt nem adhatja ki másnak, és nem használhatja más személy jelszavát. Ön vállalja, hogy azonnal értesít minket jelszavainak vagy fiókjainak jogosulatlan használatáról vagy a biztonság bármilyen más megsértéséről. Nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely abból ered, ha Ön nem tartja be ezeket a követelményeket.

A Webhely és a Szolgáltatások alapjául szolgáló technológia és szoftver a Namati és szerződő partnereink tulajdonát képezi. Ön vállalja, hogy nem másolja, módosítja, bérli, lízingeli, kölcsönadja, eladja, átruházza, terjeszti vagy visszafejti a Webhely vagy a Szolgáltatások alapjául szolgáló technológiát vagy szoftvert. Ön vállalja, hogy nem módosítja a Webhely alapjául szolgáló szoftvert semmilyen módon vagy formában, illetve nem használja az ilyen szoftver módosított verzióit, többek között, de nem kizárólagosan a Webhelyhez való jogosulatlan hozzáférés megszerzése céljából.

Tiltott magatartás

A fentiek korlátozása nélkül Ön vállalja, hogy nem használja a Webhelyünket az alábbi cselekmények bármelyikének elvégzésére:

 • mások becsmérlése, bántalmazása, zaklatása, zaklatása, zaklatása, fenyegetése vagy más módon mások törvényes jogainak megsértése;
 • nem megfelelő, trágár, rágalmazó, jogsértő, obszcén, illetlen vagy törvénytelen tartalmak közzététele, közzététele, feltöltése, e-mailben történő továbbítása, terjesztése vagy terjesztése (együttesen: “Továbbítás”);
 • Vírusokat, sérült fájlokat vagy bármely más hasonló szoftvert vagy programot tartalmazó fájlok továbbítása, amelyek károsíthatják vagy hátrányosan befolyásolhatják egy másik személy számítógépének, a Webhelynek, bármely szoftver vagy hardver vagy távközlési berendezés működését;
 • kereskedelmi vagy egyéb céllal bármilyen árut vagy szolgáltatást reklámoz vagy kínál eladásra;
 • Felmérések, versenyek, piramisjátékok, spam, kéretlen reklám- vagy promóciós anyagok vagy lánclevelek továbbítása;
 • olyan fájl letöltése, amelyről tudja vagy ésszerűen tudnia kellene, hogy ilyen módon nem szerezhető meg legálisan;
 • meghamisítja vagy törli a szerzői attribútumokat, jogi vagy egyéb megfelelő megjegyzéseket, illetve a szoftver vagy más anyag eredetére vagy forrására vonatkozó tulajdonosi megjelöléseket vagy címkéket;
 • korlátozni vagy megakadályozni bármely más felhasználót abban, hogy a Webhely bármely nyilvános területét használja és élvezze;
 • a Webhelyet bármilyen módon használni, amely zavarja a normál működésünket vagy egy másik felhasználó használatát és élvezetét;
 • személyes adatokat gyűjteni vagy tárolni más végfelhasználókról;
 • megzavarni vagy megzavarni a Webhelyet, szervereket vagy hálózatokat;
 • milyen személynek vagy szervezetnek adja ki magát, beleértve, de nem kizárólagosan, a Namati képviselőjét, vagy hamisan állítja vagy más módon hamisan mutatja be valamely személyhez vagy szervezethez való tartozását;
 • fejléceket hamisítani vagy azonosítókat vagy más adatokat manipulálni annak érdekében, hogy eltitkolja a Webhelyen keresztül továbbított bármely tartalom eredetét, vagy hogy manipulálja az Ön jelenlétét a Webhelyen;
 • olyan tevékenységet végezni, amely indokolatlanul vagy aránytalanul nagy terhet ró az infrastruktúránkra; vagy
 • illegális tevékenységet folytatni.

Ha olyan felhasználónevet választ, amely saját belátásunk szerint obszcén, illetlen vagy sértő, fenntartjuk a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül automatikusan megváltoztassuk a felhasználónevét, töröljük a hozzászólásait a Honlapról, megtagadjuk a Honlaphoz való hozzáférést, vagy ezen lehetőségek bármely kombinációját alkalmazzuk.

A Honlaphoz való jogosulatlan hozzáférés a jelen Feltételek megszegésének és a törvény megsértésének minősül. Ön beleegyezik, hogy nem használ semmilyen automatizált eszközt, beleértve többek között ügynököket, robotokat, szkripteket vagy pókokat a Honlap bármely részének elérésére, megfigyelésére vagy másolására, kivéve az általunk előzetesen és írásban jóváhagyott automatizált eszközöket.

A Honlap használata a hatályos törvények és jogi eljárások hatálya alá tartozik. A jelen Feltételek egyetlen rendelkezése sem korlátozza a jogunkat arra, hogy eleget tegyünk a webhely használatával kapcsolatos kormányzati, bírósági és bűnüldözési kéréseknek vagy követelményeknek.

NAMATI JOGAI

Jogunk, de nem kötelességünk, hogy saját belátásunk szerint, bármikor és bármilyen okból az alábbi intézkedések bármelyikét megtegyük anélkül, hogy Önt előzetesen értesítenénk:

 • korlátozni, felfüggeszteni vagy megszüntetni az Ön hozzáférését a Szolgáltatásaink egészéhez vagy bármely részéhez, ha Ön nem tartja be a jelen Feltételeket;
 • megváltoztatni, felfüggeszteni vagy megszüntetni a Szolgáltatásaink egészét vagy bármely részét;
 • megtagadni, áthelyezni vagy eltávolítani bármilyen tartalmat;
 • megtagadni bármilyen sértőnek minősülő felhasználónév regisztrálását;
 • általános gyakorlatokat, díjakat és irányelveket megállapítani a Honlapra és az általunk nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozóan.

Elismeri, hogy nem vállalunk felelősséget Önnel vagy harmadik féllel szemben a fenti intézkedések bármelyikének megtételéért.

Megérti és elfogadja, hogy Szolgáltatásaink tartalmazhatnak olyan közleményeket, mint például szolgáltatási bejelentések és adminisztratív üzenetek tőlünk, és hogy ezek a közlemények a Szolgáltatások részének tekintendők. E-mailben is felvehetjük Önnel a kapcsolatot, hogy értesítsük Önt a Webhely regisztrálói számára elérhető különleges eseményekről. Azzal, hogy a Honlap regisztrálójává válik, Ön beleegyezik ezen közlemények fogadásába. Lehetősége lesz arra, hogy lemondjon ezen üzenetek fogadásáról.

EZ AZ OLDAL NEM AD SZAKMAI TANÁCSADÁST

A honlap célja, hogy általános tájékoztatást nyújtson a Namati-ról, annak jogi felhatalmazást biztosító küldetéséről, valamint az általunk támogatott programokról és kutatásokról, továbbá hogy a szakemberek számára online hálózatot biztosítson a források és tapasztalatok megosztására, beleértve a kutatásokat, képzési anyagokat, felügyeleti és értékelési eszközöket, esetkezelési rendszereket és érdekérvényesítési stratégiákat. Az oldal nem foglalkozik szakmai tanácsadással vagy információnyújtással. A Webhelyen közzétett tartalom csak véleménynek tekintendő, és nem helyettesítheti – korlátozás nélkül – a jogi vagy egyéb, képzett szolgáltatótól származó szakmai tanácsadást. Nem vállalunk felelősséget vagy szavatosságot a Webhelyen keresztül nyújtott információkra támaszkodva bármely személy által tett lépésekkel kapcsolatban. Nem vállalunk felelősséget az esetlegesen felmerülő károkért, beleértve, de nem kizárólagosan a közvetlen, közvetett, következményes, különleges vagy egyéb károkat, illetve gazdasági veszteséget, betegséget, sérülést vagy halált.

HARMADIK FELEK OLDALAI, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

A Webhely hozzáférést biztosít és linkeket tartalmaz harmadik fél internetes oldalaira és szolgáltatásaira. Ezeknek a linkeknek és szolgáltatásoknak a Webhelyen való feltüntetése nem jelenti a harmadik fél webhelyein található anyagok jóváhagyását, és nem jelent semmilyen kapcsolatot a harmadik fél webhelyeinek és szolgáltatásainak tulajdonosaival vagy üzemeltetőivel. Az ilyen harmadik felek webhelyeinek és szolgáltatásainak használata az adott harmadik fél webhelye vagy szolgáltatása által meghatározott feltételek és kikötések hatálya alá tartozik. Nem rendelkezünk ellenőrzéssel e harmadik felek felett, és nem vagyunk felelősek a tevékenységükért. Ön e-mail üzeneteket kaphat harmadik felektől, ha a webhelyen keresztül nyújtott harmadik fél szolgáltatását veszi igénybe.

Nem értékesítünk, nem értékesítünk tovább, és nem adunk licencet harmadik fél webhelyeihez kapcsolódó termékekre vagy szolgáltatásokra, és kizárunk minden felelősséget vagy felelősséget ezekkel kapcsolatban. A harmadik felekkel folytatott levelezése vagy kapcsolódó tevékenységei, beleértve a fizetési tranzakciókat és az áruszállítási tranzakciókat is, kizárólag Ön és az adott harmadik fél között maradnak. Ön elfogadja, hogy nem vagyunk felelősek és nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért vagy kárért, amely a harmadik felekkel folytatott tranzakciók eredményeként keletkezik. Bármilyen harmadik fél termékével vagy szolgáltatásával kapcsolatos kérdést, panaszt vagy igényt a megfelelő eladóhoz kell intéznie.

ADATVÉDELMI POLITIKA

Az Ön kijelenti, hogy elolvasta, megértette és elfogadja Adatvédelmi szabályzatunkat (“Adatvédelmi szabályzat”). Vegye figyelembe, hogy az Önre vonatkozó információkat harmadik félnek átadhatjuk, ha Ön kérte vagy engedélyezte a közzétételt, vagy ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy az ilyen közzététel ésszerűen szükséges (i) a feltételezett illegális tevékenységekkel kapcsolatos intézkedések megtételéhez, (ii) a Feltételeink és Adatvédelmi szabályzatunk érvényesítéséhez vagy alkalmazásához, (iii) a jogi eljárásnak vagy más kormányzati megkeresésnek, például házkutatási parancsnak, idézésnek, törvénynek, bírósági eljárásnak vagy más jogi eljárásnak való megfeleléshez, vagy (iv) jogaink, hírnevünk és tulajdonunk, illetve felhasználóink, kapcsolt vállalkozásaink vagy a nyilvánosság védelméhez. Kérjük, kattintson ide a teljes Adatvédelmi szabályzatunk megtekintéséhez.

az Egyesült Államokon kívülről érkező látogatók

A Webhelyet és a Szolgáltatásokat az Egyesült Államokból kínáljuk. Nem vállalunk felelősséget vagy garanciát azért, hogy a Webhely vagy a Szolgáltatások alkalmasak vagy elérhetőek az Egyesült Államokon kívüli országokban történő használatra. Azok a látogatók, akik az Egyesült Államokon kívülről kívánnak hozzáférni a Webhelyhez és a Szolgáltatásokhoz, ezt saját kezdeményezésükre teszik, és felelősek az ilyen hozzáférésre vonatkozó valamennyi helyi törvény és szabályozás betartásáért. Ha Ön az Egyesült Államokon kívül használja a Webhelyet, beleegyezik abba, hogy személyes adatait az Egyesült Államokba továbbítsák és ott feldolgozzák. A Webhelyhez és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés tilos, amennyiben az ilyen hozzáférés vagy használat sérti a vonatkozó törvényeket vagy előírásokat.

KIZÁRÓLAG KIZÁRÓLAG

Kizárunk minden felelősséget és felelősséget (i) bármely információ vagy anyag törléséért, tárolásának elmulasztásáért, téves vagy nem időben történő kézbesítéséért; (ii) bármely olyan kárért, amely a Webhelyünk keresési eredményeinek felhasználásával az interneten található bármely információ vagy anyag letöltéséből vagy eléréséből ered; és (iii) bármilyen szolgáltatáskiesés, amelyet a szerverek vagy a Webhely alapjául szolgáló technológia karbantartása, a Szolgáltatóink (beleértve a távközlési, tárhely- és áramszolgáltatókat) hibái, számítógépes vírusok, természeti katasztrófák vagy a létesítményeinket ért egyéb pusztítás vagy kár, természeti események, háború, polgári zavargások vagy bármely más, általunk nem befolyásolható ok okoz.

NEM GARANTÁLJUK, HOGY A WEBHELY MEGSZAKÍTÁS- ÉS HIBAMENTES LESZ. TOVÁBBÁ, NEM VÁLLALUNK SEMMILYEN KÉPVISELETET VAGY GARANCIÁT AZ OLDALON TALÁLHATÓ TARTALOMRA VONATKOZÓAN. AZ OLDALT ÉS A TARTALMAT “AHOGY VAN, AHOGY ELÉRHETŐ” ALAPON TERJESZTJÜK. BÁRMILYEN ANYAG LETÖLTÉSE VAGY MÁS MÓDON TÖRTÉNŐ MEGSZERZÉSE AZ OLDALON KERESZTÜL A SAJÁT BELÁTÁSA ÉS KOCKÁZATA SZERINT TÖRTÉNIK, ÉS KIZÁRÓLAG ÖN FELELŐS A SZÁMÍTÓGÉPES RENDSZERÉT ÉRT ESETLEGES KÁROKÉRT VAGY ADATVESZTÉSÉRT, AMELYEK AZ ILYEN ANYAGOK LETÖLTÉSÉBŐL EREDNEK. NEM TÁMOGATUNK, hogy (i) a honlap megfelel az Ön igényeinek, (ii) a honlap megszakításmentes, időszerű, biztonságos vagy hibamentes lesz, (iii) a honlap használatából származó eredmények pontosak vagy megbízhatóak lesznek, (iv) AZ OLDALON KERESETT TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK, INFORMÁCIÓK VAGY EGYÉB ANYAGOK MINŐSÉGE MEGFELEL AZ ÖN VÁRÁSainak, VAGY (v) A HIBÁK KIJAVÍTANDÓK. A HONLAP, BÁRMELY TARTALOM VAGY BÁRMELY SZOLGÁLTATÁSUNK, ESZKÖZÜNK, TERMÉKÜNK VAGY TULAJDONSÁGUNK TEKINTETÉBEN NEM VÁLLALUNK SEMMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT VAGY SZAVATOSSÁGOT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN, A JOGCÍMRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT VAGY AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VAGY A JOGSÉRTÉSMENTESSÉGRE VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT. ÖN KIFEJEZETTEN ELFOGADJA, HOGY A WEBHELY MINŐSÉGÉVEL ÉS TELJESÍTMÉNYÉVEL, VALAMINT TARTALMÁNAK PONTOSSÁGÁVAL VAGY TELJESSÉGÉVEL KAPCSOLATOS TELJES KOCKÁZATOT ÖN VISELI. TOVÁBBÁ NEM GARANTÁLJUK AZ OLDALON TALÁLHATÓ TARTALOM PONTOSSÁGÁT, INTEGRITÁSÁT VAGY MINŐSÉGÉT, ÉS ÖN NEM HAGYATKOZHAT A TARTALOMRA. KORLÁTOZÁS NÉLKÜL, NEM VAGYUNK FELELŐSEK A FELHASZNÁLÓK ÁLTAL AZ OLDAL BÁRMELY INTERAKTÍV RÉSZÉBE TETT BEJEGYZÉSEKÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ESZKÖZÖK ADATBÁZISÁT.

NEM VÁLLALUNK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, AMELY AZ OLDAL HASZNÁLATÁBÓL VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGÉBŐL ERED, MÉG AKKOR SEM, HA TÁJÉKOZTATTAK MINKET AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL.
NÉHÁNY ÁLLAM NEM ENGEDÉLYEZI A HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSÁT VAGY A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSÁT A VÉLETLEN VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, ÍGY A FENTI KORLÁTOZÁSOK VAGY KIZÁRÁSOK NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZNAK ÖNRE. ILYEN ÁLLAMOKBAN A FELELŐSSÉGÜNK A TÖRVÉNY ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN KORLÁTOZÓDIK.

KÁRTÉRSÉGMENTESÍTÉS

A Webhely használatával Ön vállalja, hogy kártalanítja, megvédi és felelősségre vonja a Namati-t és annak minden tisztviselőjét, igazgatóját, alkalmazottját, képviselőjét, a Tanácsadó Testület tagjait, a Hálózati Irányító Bizottság tagjait, ügynökeit, információszolgáltatóit és licencadóit (együttesen, a “Namati Felek”) mentesülnek minden felelősségtől, veszteségtől, költségtől és kiadástól (beleértve az ügyvédi díjakat is), amely bármely Namati Félnél felmerül bármely követeléssel kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan, a rágalmazás, a nyilvánossághoz és/vagy a magánélethez való jog megsértése, a szerzői jog vagy a védjegy megsértése miatti követeléseket, amelyek a következőkből erednek:

 • a Webhely Ön általi használata;
 • a Webhelyen keresztül elérhető bármely harmadik fél webhelyének és szolgáltatásának Ön általi használata;
 • az Ön fiókjainak vagy jelszavainak bármely személy általi használata vagy állítólagos használata, akár Ön által engedélyezett, akár nem;
 • az Ön által a Honlapra küldött tartalom tartalma, minősége vagy teljesítménye;
 • az Ön Honlaphoz való kapcsolódása;
 • a jelen Feltételek megsértése; vagy
 • más személy vagy szervezet jogainak megsértése.

Az Ön beleegyezik továbbá, hogy kizárólagos felelősséget vállal minden olyan jogdíjért, díjért vagy egyéb pénzösszegért, amellyel bármely személynek tartozik az Ön által a Webhelyen vagy az általunk nyújtott Szolgáltatásokon keresztül közzétett vagy továbbított Tartalom miatt.

Fenntartjuk a jogot, hogy saját költségünkre átvegyük a kizárólagos védelmet és ellenőrzést bármely olyan ügyben, amely miatt Ön köteles minket kártalanítani, és Ön beleegyezik, hogy együttműködik ezen igények védelmében.

Állami jog

A Webhely látogatásával vagy használatával Ön elfogadja, hogy New York állam törvényei, tekintet nélkül a kollíziós jog elveire, az Adatvédelmi szabályzatunkra és a jelen Feltételekre, valamint az Ön és a Namati között esetlegesen felmerülő bármilyen jogvitára New York állam törvényei az irányadók. Ön elfogadja, hogy a Webhely használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen jogi vagy méltányossági keresetet kizárólag a New York megyében található állami vagy szövetségi bíróságok előtt lehet benyújtani, és Ön ezennel beleegyezik és aláveti magát ezen bíróságok személyes joghatóságának bármely ilyen peres eljárás lefolytatása céljából.

Copyright Policy and Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) Notice

A Webhelyen keresztül olyan harmadik felek is elérhetővé tehetnek anyagokat, akik nem állnak a mi ellenőrzésünk alatt. A Namati tiszteletben tartja mások szerzői jogi érdekeit, és mint ilyen, megköveteli felhasználóinktól a szerzői jogokra vonatkozó összes feltétel betartását. Alapelvünk, hogy a szerzői jogi szabályzatunk be nem tartása esetén megszüntetjük a felhasználói fiókokat.

Ha úgy véli, hogy a Honlapon megjelenő vagy azon keresztül továbbított tartalom sérti a jelen Feltételeket vagy az Ön szerzői jogait, kérjük, jelezze a jogsértést. Szerzői jogi jogsértés esetén kérjük, hogy fizikai vagy elektronikus aláírással és a következő információkkal ellátott írásbeli bejelentést tegyen:

 • a szerzői joggal védett mű vagy más szellemi tulajdon leírását, amelyet Ön szerint megsértettek;
 • a Webhelyen található, Ön szerint jogsértő anyag helyének leírását (beleértve a pontos URL-t);
 • egy címet, egy telefonszámot és egy e-mail címet, ahol kapcsolatba léphetünk Önnel, és ha ettől eltér, egy e-mail címet, ahol az állítólagos jogsértő fél, ha nem a Namati, kapcsolatba léphet Önnel;
 • egy nyilatkozat arról, hogy Ön jóhiszeműen úgy véli, hogy a felhasználást nem engedélyezte a szerzői jog vagy más szellemi tulajdonjogok tulajdonosa, annak képviselője vagy a törvény; és
 • egy eskü alatt tett nyilatkozat arról, hogy az értesítésben szereplő információk pontosak, és hogy Ön a szerzői jog vagy a szellemi tulajdon tulajdon tulajdonosa, vagy jogosult a tulajdonos nevében eljárni.

Minden értesítést a kijelölt ügynökünknek kell küldeni az alábbiak szerint:

 • McKinley Charles, c/o Namati
 • 161616 P Street NW, Suite 101
 • Washington, DC 20036

Egyszer nehéz megállapítani, hogy megsértették-e szellemi tulajdonjogait. Előfordulhat, hogy további információkat kérünk, mielőtt eltávolítanánk az állítólagosan jogsértő anyagokat.

MISKOLÓGIAI

Az állami vagy szövetségi törvények előírhatják számunkra, hogy bizonyos eseményekről értesítsük Önt. Ön ezennel tudomásul veszi és beleegyezik, hogy az ilyen értesítések akkor lépnek hatályba, amikor azokat a Webhelyen közzétesszük, e-mailben kézbesítjük Önnek, vagy ha Ön más módon tudomást szerez az ilyen értesítésekről. Ha Ön nem ad meg nekünk pontos információkat, nem vonható felelősségre, ha nem értesítjük Önt.

A jelen Feltételek bármely jogának vagy rendelkezésének gyakorlásának vagy érvényesítésének elmulasztása nem jelenti az ilyen jogról vagy rendelkezésről való lemondást.

Elismeri, hogy bármilyen ellentétes törvény vagy jogszabály ellenére, a Webhely vagy a jelen Feltételek használatából eredő vagy azzal kapcsolatos bármilyen igényt vagy keresetindítási okot az ilyen igény vagy keresetindítási ok felmerülését követő egy (1) hónapon belül kell benyújtani, különben az örökre elévül.

A jelen Feltételek, beleértve az Adatvédelmi szabályzatot is, az Ön és a Namati közötti teljes megállapodást képezik, és a Webhely Ön általi használatára vonatkoznak, és minden korábbi, velünk kötött megállapodás helyébe lépnek.

Ha a jelen Feltételek bármely része az alkalmazandó jogszabályok alapján érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, akkor az érvénytelen vagy végrehajthatatlan rendelkezés helyébe egy olyan érvényes, végrehajtható rendelkezés lép, amely a legjobban megfelel az eredeti rendelkezés szándékának, és a Feltételek többi része továbbra is teljes egészében hatályban marad.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.