5 Gebruiken van Ondansetron (Zofran) + Bijwerkingen

Ondansetron, verkocht onder de merknaam Zofran, wordt meestal gebruikt voor de behandeling van misselijkheid en braken na een operatie, kanker chemotherapie, of bestraling. Het volgende artikel geeft meer gedetailleerde informatie over het gebruik, de bijwerkingen en de nadelen van dit geneesmiddel.

Wat is ondansetron?

Ondansetron (merknaam Zofran) is een receptmedicijn dat wordt gebruikt om misselijkheid en braken te voorkomen.

Ondansetron is door de FDA goedgekeurd voor de preventie van misselijkheid en braken die worden veroorzaakt door chemotherapie, bestraling en chirurgie. Deze medicatie is vaak het geneesmiddel van keuze voor het voorkomen van misselijkheid en braken bij deze aandoeningen.

Ondansetron wordt soms off-label gebruikt voor de behandeling van verschillende andere aandoeningen, waaronder misselijkheid en braken geassocieerd met zwangerschap en gastro-enteritis (ook bekend als de buikgriep) .

Werkingsmechanisme

Ondansetron werkt voornamelijk door het blokkeren van serotonine (5-HT3) receptoren.

Serotonine is een neurotransmitter die een verscheidenheid aan rollen speelt in het lichaam, waaronder geheugen, cognitie en stemming. Serotonine veroorzaakt ook misselijkheid en braken wanneer het zich bindt aan bepaalde receptoren in de hersenstam.

Toxinen en verontrustend voedsel kunnen een sterke toename van serotonine veroorzaken, wat tot misselijkheid en braken leidt. Chemotherapie en bestralingstherapie kunnen dit effect ook teweegbrengen.

Ondansetron blokkeert de binding van serotonine aan deze receptoren, wat uiteindelijk het gevoel van misselijkheid en braken kan verminderen.

Toepassingen van ondansetron

Goedgekeurde toepassingen door de FDA

1) Chemotherapie-geïnduceerde misselijkheid en braken

Ondansetron is een van de eerstelijnsmedicijnen die worden gebruikt om misselijkheid en braken geassocieerd met chemotherapie te voorkomen .

Een systematische review van 26 klinische onderzoeken wees uit dat ondansetron misselijkheid en braken veroorzaakt door chemotherapie vermindert. De review suggereert ook dat ondansetron een vergelijkbare effectiviteit heeft als andere geneesmiddelen in dezelfde klasse .

Uit de review bleek echter ook dat ondansetron niet zo effectief was als palonosetron (een geneesmiddel in dezelfde klasse als ondansetron) voor het voorkomen van vertraagde misselijkheid en braken, wat een type misselijkheid en braken is dat optreedt dagen na de behandeling met chemotherapie .

2) Radiation Therapy-Related Nausea and Vomiting

Nausea en braken kunnen 50-80% van de mensen die bestraling ondergaan treffen. Ondansetron wordt gewoonlijk gebruikt om dit te voorkomen.

Een review vergeleek de richtlijnen van verschillende kankerinstituten, zoals de European Society of Clinical Oncology en de American Society of Clinical Oncology. Uit de review bleek dat alle instellingen het erover eens waren dat ondansetron moet worden gebruikt om bestralingsgeïnduceerde misselijkheid te voorkomen en te voorkomen bij alle hoog-risico patiënten .

Het is echter niet zo duidelijk of ondansetron moet worden gebruikt bij patiënten die een laag risico lopen op misselijkheid en braken .

3) Operatie-gerelateerde misselijkheid en braken

De anesthesiemedicijnen die tijdens een operatie worden gebruikt, kunnen na de ingreep aanzienlijke misselijkheid en braken veroorzaken. Ondansetron wordt soms onmiddellijk na de operatie toegediend om dit te voorkomen.

Een gerandomiseerd placebogecontroleerd onderzoek bij 84 patiënten die een operatie ondergingen, wees uit dat ondansetron de incidentie van misselijkheid en braken aanzienlijk kan verminderen. Een soortgelijke studie bij 50 chirurgische patiënten vond vergelijkbare resultaten .

Een andere gerandomiseerde studie bij 112 patiënten die algemene anesthesie ondergingen, suggereert dat ondansetron effectiever is in het voorkomen van misselijkheid en braken dan haloperidol, een ander geneesmiddel dat soms voor dit doel wordt gebruikt .

Off-Label Uses

Ondansetron wordt gebruikt voor verschillende off-label aandoeningen, die we in de volgende secties zullen bespreken. Als u deze medicatie krijgt voorgeschreven, neem de medicatie dan altijd zoals voorgeschreven door uw arts.

4) Zwangerschapsgerelateerde misselijkheid en braken

Ondansetron wordt soms gebruikt om misselijkheid en braken te voorkomen die gepaard gaan met zwangerschap, waaronder ochtendmisselijkheid.

In een gerandomiseerd onderzoek bij 36 vrouwen verminderde ondansetron misselijkheid en braken beter dan pyridoxine en doxylamine, die ook worden gebruikt om misselijkheid en braken tijdens de zwangerschap te voorkomen .

Evenzo suggereert een gerandomiseerde studie met 160 zwangere vrouwen dat ondansetron ook effectiever kan zijn dan metoclopramide voor het voorkomen van misselijkheid en braken .

5) Maaggriep (Gastroenteritis) gerelateerde misselijkheid en braken

De buikgriep, ook wel gastro-enteritis genoemd, wordt veroorzaakt door een infectie in de darmen, die koorts, diarree, misselijkheid en braken kan veroorzaken.

Een systematische review van 10 klinische studies met 1.215 kinderen vond dat ondansetron kan helpen braken geassocieerd met de buikgriep bij kinderen te verminderen. Dit kan ook rehydratatietherapie helpen verbeteren, wat belangrijk is in ernstige gevallen van buikgriep .

Klinisch onderzoek naar ondansetron

Klinisch onderzoek verkent het gebruik van ondansetron voor verschillende andere aandoeningen, die hieronder worden beschreven. Dit onderzoek is echter voorlopig en alleen onderzoeksmatig. De veiligheid en effectiviteit van ondansetron voor deze aandoeningen is onduidelijk totdat meer studies zijn uitgevoerd.

Schizofrenie Symptomen

Een systematische review van 5 klinische studies met 304 patiënten suggereert dat ondansetron kan helpen de negatieve symptomen van schizofrenie te verminderen wanneer het wordt gebruikt als add-on bij conventionele behandeling. Negatieve symptomen bij schizofrenie omvatten apathie, gebrek aan sociale interesse, en verlies van motivatie.

Rillingen geassocieerd met anesthesie

Rillingen zijn een veel voorkomend symptoom na het ondergaan van anesthesie. In een meta-analyse van 6 onderzoeken met 533 patiënten, verminderde ondansetron rillingen na anesthesie.

Irritable Bowel Syndrome w/ Diarrhea (IBS-D)

Een gerandomiseerd placebo-gecontroleerd onderzoek met 120 patiënten met irritable bowel syndrome vond dat ondansetron diarreesymptomen kan verbeteren, waaronder losse ontlasting, frequentie, en aandrang.

Chronic Fatigue Syndrome

Een pilotstudie bij 19 patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom suggereert dat ondansetron de vermoeidheid kan verminderen en de fysieke capaciteit kan verbeteren.

Tourette Syndrome

Ondansetron verminderde tics in een pilotstudie bij 6 mannen met het syndroom van Gilles de la Tourette die niet reageerden op conventionele behandeling.

Fibromyalgie

In een voorstudie bij 21 patiënten met fibromyalgie, verminderde ondansetron de pijn bij ongeveer de helft van de deelnemers.

OCD Symptomen

Een gerandomiseerd placebo-gecontroleerd onderzoek bij 46 OCD-patiënten vond dat ondansetron in combinatie met een antidepressivum (fluvoxamine) de OCD-symptomen meer kan verminderen dan het antidepressivum alleen .

Hallucinaties bij de ziekte van Parkinson

Een open studie met 7 Parkinson-patiënten suggereert dat ondansetron hallucinaties kan verminderen die gepaard gaan met levodopa, een medicijn dat wordt gebruikt voor Parkinson .

Veiligheid van Ondansetron

Bijwerkingen

Ondansetron kan verschillende bijwerkingen veroorzaken. Als een bijwerking aanhoudt of verergert, laat het uw arts weten. Dit is ook geen volledige lijst van mogelijke bijwerkingen. Vertel het uw arts als u ernstige bijwerkingen ervaart of effecten opmerkt die hier niet zijn vermeld.

Enkele vaak voorkomende bijwerkingen zijn :

 • Hoofdpijn
 • Vermoeidheid
 • Constipatie
 • Diarree

Enkele ernstige bijwerkingen zijn :

 • Korpspijn
 • Onregelmatige hartslag
 • Maagpijn
 • Spierstijfheid
 • Visieveranderingen
 • Erge duizeligheid

Voorzorgsmaatregelen

Gebruik bij hartritmestoornissen

Het is aangetoond dat Andansetron het hartritme kan verstoren, specifiek, een meting genaamd het QT interval. Deze medicatie moet worden vermeden bij mensen met het lange QT-syndroom. Voor degenen die ondansetron gebruiken, moet het hartritme worden gecontroleerd bij mensen met een risico op een abnormaal hartritme of bij mensen die andere geneesmiddelen gebruiken die het QT-interval kunnen beïnvloeden.

Serotoninesyndroom

Serotoninesyndroom is een levensbedreigende aandoening die kan optreden bij het gebruik van een of meer geneesmiddelen die de serotoninespiegel verhogen, zoals ondansetron. Laat uw arts altijd weten welke medicijnen en supplementen u gebruikt om schadelijke interacties te voorkomen.

Enkele veel voorkomende symptomen van het serotoninesyndroom zijn hoge lichaamstemperatuur, agitatie, tremoren, zweten en verwijde pupillen, wat kan leiden tot toevallen en de dood. Zoek onmiddellijk medische hulp als u vermoedt dat u deze aandoening ervaart.

Contra-indicaties

Diegenen die allergisch of gevoelig zijn voor ondansetron of een van de bestanddelen ervan, mogen deze medicatie niet innemen .

Diegenen die het medicijn apomorfine gebruiken, dienen geen ondansetron te nemen, omdat de twee samen een te lage bloeddruk (hypotensie) kunnen veroorzaken.

Overwegingen bij zwangerschap en borstvoeding

Volgens de FDA wordt ondansetron over het algemeen veilig geacht voor gebruik tijdens de zwangerschap.

Echter zijn er aanwijzingen dat er enkele risico’s kunnen zijn. Een systematische review van 8 klinische onderzoeken suggereert dat ondansetron geassocieerd is met een zeer kleine toename in de incidentie van hartafwijkingen bij pasgeborenen. Onderzoekers suggereren andere behandelingsopties te overwegen alvorens ondansetron te gebruiken.

Het is onduidelijk of ondansetron aanwezig is in moedermelk. Een arts zal de voordelen en risico’s afwegen bij het bepalen of het gebruik van ondansetron geschikt is tijdens de borstvoeding.

Drug Interactions

Van de volgende geneesmiddelen is gemeld dat ze interageren met ondansetron. Dit is echter geen volledige lijst, laat uw arts weten welke medicijnen u op dit moment gebruikt om onverwachte interacties te voorkomen.

 • Apomorfine
 • Medicijnen die de QT-verlenging verhogen, zoals amiodaron en sotalol
 • Medicijnen die serotonine verhogen, waaronder veel soorten antidepressiva
 • Tramadol
 • Phenytoïne
 • Zekere antibiotica, waaronder claritromycine en erythromycine

Vormen en dosering

De dosering van ondansetron kan variëren. Neem dit geneesmiddel altijd in volgens voorschrift van een arts.

Ondansetron kan oraal worden ingenomen als tabletten, oraal uiteenvallende tabletten, of oplossingen. Ondansetron kan ook worden geïnjecteerd (intraveneus of intramusculair) .

Ondansetron tabletten zijn verkrijgbaar in 4 mg en 8 mg. De dosering kan variëren, afhankelijk van leeftijd, andere gezondheidstoestanden en de aandoening die wordt behandeld. In het algemeen wordt ondansetron kort voor een ingreep (chemotherapie/bestraling/operatie) toegediend en vervolgens gedurende enkele dagen daarna regelmatig gegeven.

Genetica

ABCB1 – Varianten in dit gen kunnen verhogen of verlagen hoe goed ondansetron in de hersenen terechtkomt.

HTR3B – Varianten in dit gen kunnen ertoe leiden dat ondansetron niet werkt tegen misselijkheid en braken.

CYP2D6 & CYP3A – Deze genen coderen voor het cytochroom P-450 enzym, dat wordt gebruikt om ondansetron af te breken. Het hebben van meerdere kopieën van deze genen kan de verwijdering van ondansetron verhogen, wat de effectiviteit van het geneesmiddel op misselijkheid en braken kan verminderen.

Complementaire behandelingen

Hieronder worden enkele complementaire behandelingen beschreven die kunnen helpen bij misselijkheid of braken. U dient altijd uw arts te raadplegen voordat u uw medicijnen wijzigt of stopt.

Het is ook belangrijk om uw arts op de hoogte te stellen van alle supplementen die u momenteel gebruikt, in geval van mogelijke interacties. Deze alternatieven mogen niet worden gebruikt ter vervanging van een medische behandeling.

1) Dieet & Veranderingen in levensstijl

Van bepaalde voedingsmiddelen en dranken is bekend dat ze bij sommige mensen misselijkheid en braken opwekken.

Veel voorkomende triggers van voedsel zijn onder meer :

 • Vet, vet of gefrituurd voedsel
 • Erg zoet voedsel
 • Pittig voedsel
 • Gegrild voedsel
 • Voedsel met een sterke geur
 • Cafeïne
 • Alcohol
 • Verduurzaam voedsel
 • Vogelte, eieren
 • Mononatriumglutamaat (MSG)

Zekere gewoonten kunnen ook bijdragen aan misselijkheid en braken. Het veranderen van deze gewoonten kan helpen om de symptomen te verminderen of te voorkomen.

Een aantal algemene leefstijladviezen zijn :

 • Eet en drink langzaam
 • Eet kleinere porties
 • Eet vaker, elke 1 – 2 uur iets kleins
 • Drink vloeistoffen apart van vast voedsel, bij voorkeur met een tussenpoos van 30 min
 • Na het eten minstens 1 uur niet gaan liggen
 • Rust na het eten
 • Draag ruimzittende kleding

2) Gember

Volgens onderzoek kan gember misselijkheid en braken helpen verminderen.

Een review van 12 klinische studies met 1.278 vrouwen onderzocht het effect van gember op misselijkheid en braken veroorzaakt door zwangerschap. Onderzoekers ontdekten dat gember misselijkheid kan verminderen, maar het braken niet significant vermindert. Er werden geen bijwerkingen of veiligheidsproblemen gemeld.

Gember kan ook misselijkheid en braken verminderen die verband houden met zeeziekte en chirurgie, volgens een andere review van 6 studies.

Het bewijs is minder duidelijk voor chemotherapie-geïnduceerde misselijkheid en braken. Een systematische review identificeerde 3 klinische studies die het gebruik van gember ondersteunen en 2 studies die geen effect vonden .

Gember kan ook nuttig zijn als een add-on aan ondansetron voor misselijkheid en braken na een operatie. Uit een gerandomiseerd onderzoek onder 100 mensen die een operatie ondergingen, bleek dat gember en ondansetron effectiever kunnen zijn dan ondansetron alleen.

Menthol

Menthol is een natuurlijke verbinding die voorkomt in verschillende plantenoliën, zoals pepermunt. Het wordt algemeen gebruikt voor zijn vermogen om een verkoelende sensatie te creëren in verschillende voedingsmiddelen en huidproducten.

Een gerandomiseerd onderzoek onder 200 mensen wees uit dat pepermuntolie capsules de ernst en frequentie van misselijkheid en braken gerelateerd aan chemotherapie kan verminderen. Een soortgelijk effect werd waargenomen met pepermuntolie. Er werden geen bijwerkingen gemeld bij beide supplementen.

Enkele studies hebben ook gekeken naar het potentieel van pepermuntolie als aromatherapie.

Een studie met 123 patiënten ontdekte bijvoorbeeld dat het inhaleren van pepermuntolie misselijkheid kan verminderen bij patiënten na een operatie. Verschillende studies hebben soortgelijke voordelen gevonden bij misselijkheid en braken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.