Astrale Projectie: Just a Mind Trip

In de kaskraker “Doctor Strange” uit 2016 beschikt de superheld (als “Meester van de Mystieke Kunsten”) onder meer over astrale projectie, oftewel de mogelijkheid om zijn fysieke lichaam te scheiden van zijn spirituele lichaam. Dit gebeurt op spectaculaire wijze op het scherm, versterkt door geavanceerde computergegenereerde effecten met een uitgebreide vechtscène tussen twee mensen in geestvorm. (Natuurlijk, gevechten gaan meestal gepaard met fysieke kracht zoals stoten en trappen, dus hoe precies twee immateriële entiteiten elkaar kunnen beïnvloeden blijft een beetje een mysterie.)

Astrale projectie is leuk en fascinerend – maar is het echt?

Het idee dat mensen hun lichaam kunnen verlaten tijdens droomtoestanden is oeroud. Talloze mensen, van New Agers tot sjamanen over de hele wereld, geloven dat het mogelijk is om in contact te komen met kosmische intelligentie door middel van visioenen en levendige dromen die worden ervaren tijdens astrale projectie, ook wel bekend als buitenlichamelijke ervaringen. Enquêtes wijzen uit dat tussen de 8 en 20 procent van de mensen beweert ooit in hun leven zoiets als een buiten-lichamelijke ervaring te hebben gehad – een gewaarwording van het bewustzijn, de geest, of het “astrale lichaam” dat het fysieke lichaam verlaat. Hoewel de meeste ervaringen plaatsvinden tijdens de slaap of onder hypnose, beweren sommige mensen het te doen terwijl ze zich alleen maar ontspannen.

Hoewel het oorspronkelijk een private, quasi-religieuze meditatieve praktijk was, is het – zoals vele New Age overtuigingen – gecommercialiseerd. Astraal reizen kan big business zijn, en er zijn veel boeken, seminars, DVD’s en andere materialen die beloven studenten te leren hoe ze hun fysieke lichaam kunnen verlaten en toegang krijgen tot andere dimensies. Werken ze? Wie weet het?

Het kan een diepgaande ervaring zijn, maar het fundamentele probleem is dat er eigenlijk geen manier is om wetenschappelijk te meten of de geest van een persoon het lichaam al dan niet “verlaat” of “binnengaat”. De eenvoudigste en beste verklaring voor buitenlichamelijke ervaringen is dat de persoon slechts fantaseert en droomt. Omdat er geen wetenschappelijk bewijs is dat bewustzijn buiten de hersenen kan bestaan, wordt astrale projectie door wetenschappers verworpen.

Waarom is astrale projectie niet wetenschappelijk bewezen? Sommigen beweren dat het komt omdat de heersende wetenschappers gesloten zijn en weigeren zelfs maar te kijken naar bewijs dat niet in hun bekrompen wereldbeeld past. In de wetenschap worden degenen die dominante theorieën weerleggen echter beloond, niet gestraft. Het bewijzen van het bestaan van paranormale krachten, astrale projectie of alternatieve dimensies zou de andersdenkende wetenschappers een plaats in de geschiedenisboeken opleveren, zo niet een Nobelprijs.

Wetenschappelijk testen van de geldigheid van astraal reizen zou vrij eenvoudig moeten zijn; je zou bijvoorbeeld 10 onbekende voorwerpen op verschillende plaatsen kunnen verstoppen en dan een persoon vragen zijn bewustzijn naar elke plaats te projecteren en precies te beschrijven wat daar is. Of de beschrijvingen komen overeen of ze komen niet overeen.

We hoeven niet onze toevlucht te nemen tot zulke kunstmatige proeven, want de echte wereld biedt talloze mogelijkheden om astrale projectie onomstotelijk aan te tonen. Als het bewezen is, zou astraal reizen ongelooflijk nuttig zijn voor de wereld. Het zou niet nodig zijn om mensen naar zeer gevaarlijke omstandigheden – zoals nucleaire rampen – te sturen om vast te stellen hoe de situatie is. Mensen wier bewustzijn kan vliegen en door muren kan bewegen zouden levens kunnen redden tijdens natuurrampen zoals aardbevingen, door gemakkelijk door puin en ingestorte gebouwen te bewegen om overlevenden te lokaliseren en reddingswerkers naar hen toe te leiden. Astrale projectors zouden, net als helderzienden, van onschatbare waarde zijn voor de politie tijdens massale schietpartijen en gijzelingssituaties, door precies te beschrijven hoeveel verdachten er zijn, waar in het gebouw ze kunnen worden gevonden, en andere cruciale details. De afwezigheid van deze personen tijdens situaties van leven of dood is veelzeggend.

Beoefenaars van astraal reizen houden vol dat de ervaring echt moet zijn, omdat ze zo levendig lijkt, en omdat sommige van de ervaringen vergelijkbaar zijn, zelfs voor mensen uit verschillende culturen. Maar het is niet verwonderlijk dat veel mensen die astrale projectie proberen soortgelijke ervaringen hebben – dat is immers wat de term “geleide beeldspraak” is: wanneer een autoriteit (zoals een psycholoog of een leraar astrale reizen) een persoon vertelt wat hij van de ervaring moet verwachten.

Volgens onderzoeker Susan Blackmore, auteur van “Beyond the Body: An Investigation of Out-of-the-Body Experiences,” blijkt dat mensen die astraal reizen ervaren “hoger scoren op metingen van hypnotiseerbaarheid en, in verschillende onderzoeken, op metingen van absorptie, een maatstaf voor iemands vermogen om volledige aandacht aan iets te besteden en erin op te gaan, zelfs als het niet echt is, zoals een film, toneelstuk, of ingebeelde gebeurtenis.” Buitenlichamelijke ervaringsdeskundigen zijn fantasierijker, suggestiever en fantasierijker dan gemiddeld, hoewel ze weinig drugs en alcohol gebruiken, en geen duidelijke tekenen van psychopathologie of geestesziekte vertonen.

Hoewel beoefenaars van astrale projectie volhouden dat hun ervaringen echt zijn, is hun bewijs allemaal anekdotisch – net zoals iemand die peyote of LSD neemt er echt van overtuigd kan zijn dat hij of zij interactie had met God, dode mensen, of engelen terwijl hij of zij in hun veranderde toestand was. Astrale projectie is een onderhoudend en onschuldig tijdverdrijf dat diepgaand kan lijken, en in sommige gevallen zelfs levensveranderend. Maar er is geen bewijs dat buiten-lichamelijke ervaringen buiten het lichaam plaatsvinden in plaats van in de hersenen. Totdat het bestaan van een astraal vlak kan worden bewezen – en toegankelijk gemaakt – zijn er altijd nog de voortdurende avonturen van de Allerhoogste Tovenaar.

Recent nieuws

{{artikelnaam }}

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.