Chandra :: Bronnen :: Woordenlijst :: Electromagnetic Radiation & Electromagnetic Spectrum

Glossary

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J K L | M
N | O | P | Q | R | S |T | U V | W X Y Z

Elektromagnetische Straling & Elektromagnetisch Spectrum

Bij het woord licht denkt men meestal aan de kleuren van de regenboog of licht van de Zon of een lamp. Dit licht is echter slechts één soort elektromagnetische straling. Elektromagnetische straling komt voor in een reeks van energieën, bekend als het elektromagnetisch spectrum. Het spectrum bestaat uit straling als gammastralen, röntgenstralen, ultraviolet, zichtbaar, infrarood en radio.

Elektromagnetische straling verplaatst zich in golven, net als golven in een oceaan. De energie van de straling hangt af van de afstand tussen de kammen (de hoogste punten) van de golven, oftewel de golflengte.In het algemeen geldt: hoe kleiner de golflengte, hoe hoger de energie van de straling. Gammastralen hebben een golflengte van minder dan tien triljoenste meter, wat ongeveer de grootte is van de kern van een atoom. Dit betekent dat gammastralen een zeer hoge energie hebben. Radiogolven daarentegen hebben golflengten die variëren van minder dan een centimeter tot meer dan 100 meter (dit is groter dan de grootte van een voetbalveld)! De energie van radiogolven is veel lager dan de energie van andere soorten elektromagnetische straling. Het enige soort licht dat door het menselijk oog kan worden waargenomen is zichtbaar licht. Het heeft een golflengte van ongeveer de grootte van een bacteriecel, en de energie ervan ligt tussen die van radiogolven en gammastralen.
Terug naar E

CXC Home | Search | Help | Site Map | Image Use Policy | Latest Images
Plugins | Privacy | Accessibility | New & Opmerkelijk | Woordenlijst | Q&A
Foto | Pers | Podcast | Blog | Meer Feeds

Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics
60 Garden Street, Cambridge, MA 02138 USA
Telefoon: 617.496.7941 Fax: 617.495.7356

Uitgevoerd voor NASA door SAO
Deze site is ontwikkeld met financiering van NASA onder Contract NAS8-03060.

Opgesteld: 02 december 2008

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.