Explain why sulfur dioxide has a low boiling point

Het eerste waar je aan moet denken zijn de eigenschappen van zwaveldioxide. Zwaveldioxide is een eenvoudige molecule. Het bevat slechts drie atomen, wat betekent dat het klein is, en zeer sterke covalente bindingen verbinden deze. Een covalente binding is een verbinding waarbij twee atomen een elektronenpaar delen, en er is een grote hoeveelheid energie nodig om covalente bindingen te verbreken. Tussen de zwaveldioxidemoleculen bestaan zwakke krachten die we intermoleculaire krachten noemen, omdat zwaveldioxide een klein molecuul is, zijn deze interacties zwak. Wanneer zwaveldioxide wordt gekookt, zijn het de zwakke intermoleculaire krachten die worden verbroken en niet de sterke covalente bindingen. Er is slechts een kleine hoeveelheid energie nodig om de intermoleculaire krachten te breken, zodat het bindingspunt laag is. In een examenantwoord zou je moeten aangeven dat zwaveldioxide een klein molecuul is (1 mark) en dus zwakke intermoleculaire krachten tussen de moleculen heeft (1 mark) en dat er dus maar een kleine hoeveelheid energie nodig is om de moleculen van zwaveldioxide te scheiden (1 mark) en dat het dus een laag kookpunt heeft.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.