Gestreepte Hyena

ADVERTENTIE

De Gestreepte Hyena (Hyaena hyaena) is een middelgroot, aasetend zoogdier dat voorkomt in Afrika, het Midden-Oosten, West-India en het Arabisch Schiereiland.

Er zijn 3 soorten hyena’s, de Gestreepte Hyena, de Gevlekte Hyena en de Bruine Hyena. De kleinste hyena in de familie hyenaenidae is de Aardwolf (Proteles cristatus).

De Aardwolf lijkt het meest op de Gestreepte Hyena, maar is beduidend kleiner met een meer spitse snuit en scherpere oren die gebruikt worden om naar oogsttermieten te luisteren.

Er zijn 5 ondersoorten hyena’s:

Hyaena hyaena syriaca, Midden-Oosten
Hyaena hyaena sultana, Arabisch schiereiland
Hyaena hyaena dubbah, Noordoost-Afrika
Hyaena hyaena barbara, Noordwest-Afrika
Hyaena hyaena hyaena hyaena, India

Gestreepte Hyena’s Beschrijving

Mannetjes en vrouwtjes Gestreepte Hyena’s lijken qua uiterlijk sterk op elkaar, hoewel de mannetjes iets groter zijn. Gestreepte hyena’s zijn over het algemeen 1 tot 1,15 meter lang, de staart niet meegerekend (die meet 12,5 centimeter), en staan 0,66 tot 0,75 meter hoog op de schouder. De mannetjes wegen tussen 26 en 41 kilo en de vrouwtjes tussen 26 en 34 kilo. Hun vacht is over het algemeen lichtgrijs tot beige van kleur en ze hebben een zwarte vlek op hun keel.

Gestreepte hyena’s hebben verticale strepen op hun flanken en zwarte verticale strepen in hun poten. De strepen zijn in de zomer duidelijker en in de winter minder duidelijk. Gestreepte hyena’s hebben, net als andere hyena-soorten, een naar beneden hellende rug, een spitse snuit en spitse oren. Zoals veel dieren die in zeer hete woestijnklimaten leven, stralen hun oren warmte uit. Bij bedreiging kunnen de manen die zich over het midden van hun rug uitstrekken rechtop worden gezet, waardoor de hyena veel groter (38%) en intimiderender lijkt voor roofdieren. Hun staart is lang, borstelig, bedekt met lang, golvend haar en is zwart-wit van kleur. Elk van hun poten heeft vier niet-intrekbare, korte, stompe klauwen.

Hyena’s hebben grote geurklieren op hun achterwerk. Ze hebben brede koppen en zeer grote ogen. De achterpoten van de Gestreepte Hyena zijn korter en zwaarder dan de achterpoten.

Streepte Hyena Habitat

De Gestreepte Hyena leeft meestal in woestijnen, halfwoestijnen, kreupelbossen, bossen, graslanden, acaciastruikgewassen, rotsachtig terrein en tropische savannes. Familiegroepen leven in holen die gewoonlijk holen zijn met nauwe ingangen en verborgen zijn met grote rotsblokken. Hun holen kunnen zich over een afstand van 4 tot 5 meter uitstrekken.

Streep Hyena Dieet

Streep Hyena’s zijn nachtelijke alleseters en voeden zich met kleine dieren, insecten, vruchten (olie wilg vruchten), meloenen en dadels. Ze scharrelen regelmatig aas en de resten van een ander dier dood. Ze gebruiken hun krachtige kaken om botten te knagen en te verpletteren.

Hyenas zijn in staat om delen van prooidieren te verteren die andere dieren niet kunnen verteren. Delen zoals hoeven, hoorns, haar en ligamenten worden uitgebraakt tot pellets. Ze slaan hun voedsel, zoals botten, stukken vlees of vlees, vaak op in ondiepe kuilen die ze met hun snuit graven. Ze dragen ook het overtollige vlees dat ze op een aasplek vinden.

Gestreepte hyena’s kunnen verschillende soorten water drinken, zoals zout water, zoet water en soda. Water wordt elke nacht geconsumeerd als het beschikbaar is, maar de Gestreepte Hyena kan lange perioden overleven zonder water omdat hij is aangepast aan woestijnomstandigheden. Gestreepte hyena’s foerageren alleen of in paren.

Gedrag van gestreepte hyena’s

Gestreepte hyena’s zijn nomadisch en trekken van waterput naar waterput, maar ze gaan nooit verder dan 6 mijl van een waterbron vandaan. Het zijn solitaire jagers, maar soms verzamelen ze zich in kleine familiegroepjes, ‘clans’ genaamd, om aas (kadavers van dode dieren) bij elkaar te scharrelen. Hun leefgebied is kleiner dan dat van de gevlekte of de bruine hyena.

Gestreepte hyena’s markeren hun territorium met hun geurklierafscheidingen uit hun anale buidel. Net als Bruine Hyena’s zijn Gestreepte Hyena’s minder luidruchtig dan hun gevlekte neven, hoewel ze allemaal uitgebreide begroetingsrituelen hebben.

Gestreepte Hyena’s Voortplanting

Er is geen specifiek voortplantingsseizoen voor de Gestreepte Hyena. Na een draagtijd van 90 – 92 dagen wordt een nest van 2 – 4 hulpeloze welpen geboren in nestholen. Hyenababy’s worden blind geboren en hun gehoorgangen zijn gesloten. Hun vacht is wit tot grijs met duidelijke zwarte strepen. Na 7 – 8 dagen zijn de welpen in staat hun ogen te openen en hun tanden ontwikkelen zich na 3 weken.

De welpen kunnen na een maand vast voedsel eten, maar het spenen kan variëren van 8 weken tot 12 maanden, terwijl ze foerageervaardigheden van hun moeder leren. Zowel het mannetje als het vrouwtje zorgen voor de ouders. Vrouwelijke Gestreepte Hyena’s hebben 6 spenen, terwijl de Bruine Hyena er slechts 4 heeft. De levensduur van de Gestreepte Hyena is 24 jaar in gevangenschap.

Striped Hyena Conservation Status

De Gestreepte Hyena is door de IUCN geclassificeerd als ‘Near Threatened’ (bijna bedreigd). Hoewel hij in Europa is uitgestorven, kan hij in zeldzame gevallen worden waargenomen in Anatolië, Turkije. In zijn hele verspreidingsgebied wordt hij vaak bejaagd of vergiftigd, en hoewel zijn populatie vrij groot is, is hij verspreid over een groot gebied en vaak geïsoleerd van andere populaties. De vernietiging van habitats kan ook een groot probleem zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.