histotoxische hypoxie

verminderde beschikbaarheid van zuurstof voor de lichaamsweefsels; de oorzaken zijn velerlei en omvatten een tekort aan zuurstof in de atmosfeer, zoals bij hoogteziekte; longaandoeningen die een adequate ventilatie van de longen belemmeren; bloedarmoede of tekorten in de bloedsomloop die leiden tot onvoldoende transport en levering van zuurstof aan de weefsels; en ten slotte oedeem of andere abnormale aandoeningen van de weefsels zelf die de uitwisseling van zuurstof en kooldioxide tussen haarvaten en weefsels belemmeren. adj., adj hypox´isch.
De tekenen en symptomen variëren naargelang de oorzaak. Over het algemeen omvatten ze dyspnoe, snelle pols, syncope en mentale stoornissen zoals delirium of euforie. Cyanose is niet altijd aanwezig en is in sommige gevallen pas duidelijk wanneer de hypoxie al ver gevorderd is. De plaatselijke pijn van angina pectoris ten gevolge van hypoxie ontstaat door een verminderde oxygenatie van het myocard. Verkleuring van de huid en eventuele ulceratie waarmee spataderen soms gepaard gaan, zijn een gevolg van hypoxie van de betrokken weefsels.
De behandeling van hypoxie hangt af van de primaire oorzaak, maar omvat gewoonlijk toediening van zuurstof door inhalatie (zie zuurstoftherapie). Bij sommige vaatziekten kan toediening van vaatverwijders de circulatie, en daarmee de zuurstoftoevoer, naar de weefsels helpen verhogen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.