Onderlaag

De onderlaag of basislaag in verhardingen is een laag materiaal in een asfaltweg, racebaan, rijbak, of sportveld. Het bevindt zich onder de toplaag die bestaat uit de slijtlaag en soms een extra bindmiddellaag.

Lagen bij de aanleg van een verharding zonder mortel:
A. Ondergrond
B. Ondergrond
C. Onderlaag
D. Bestrating als bindlaag
E. Bestrating als slijtlaag
F. Fijnkorrelig zand

Als er een funderingslaag is, wordt de funderingslaag direct boven deze laag aangelegd. Zo niet, dan wordt de funderingslaag direct op de onderlaag aangelegd. De typische dikte van de funderingslaag varieert van 100 tot 150 millimeter en wordt bepaald door de eigenschappen van de onderliggende laag. In het algemeen bestaat de funderingslaag uit een specifiek soort bouwaggregaat. De funderingslaag wordt aangebracht door deze zorgvuldig uit te spreiden en te verdichten tot een relatieve verdichting van minimaal 95%, waardoor een stabiele fundering wordt verkregen voor het aanbrengen van extra lagen aggregaten of voor het aanbrengen van een slijtlaag van asfaltbeton die direct bovenop de funderingslaag wordt aangebracht.

Agregate base (AB) wordt meestal gemaakt van een recept waarbij verschillende maten steenslag worden gemengd tot een aggregaat dat bepaalde gewenste eigenschappen heeft. 20 mm of 3⁄4 in Aggregate Base, Class 2, wordt gebruikt in wegen en is een aggregaat gemaakt van een specifiek recept van verschillende maten en kwaliteit van gesteente inclusief 20 mm (3⁄4 in) tot fijn stof. Een aggregaat wordt gewoonlijk gemaakt van nieuw gedolven gesteente, of het mag soms worden gemaakt van gerecycled asfaltbeton en/of portlandcementbeton.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.