Respiratoir Syncytieel Virus (RSV)

Wat is RSV?

Respiratoire virussen komen vaak voor bij kinderen jonger dan 5 jaar, vooral bij kinderen die naar de crèche gaan. De meeste gevallen zijn mild, maar bij sommige kinderen kan het zich ontwikkelen tot RSV – respiratoir syncytieel virus – waarvoor vaak ziekenhuisopname nodig is. In feite stuurt het meer baby’s naar het ziekenhuis dan enige andere aandoening.

Wie zijn risicovolle mensen met RSV?

Voor sommigen kan het virus levensbedreigend zijn. Tot de risicogroepen behoren:

 • Premature baby’s in het eerste levensjaar
 • Zuigelingen jonger dan 6 maanden
 • Kinderen met astma
 • Patiënten van elke leeftijd met een verzwakt immuunsysteem of onderliggende long- of hartproblemen

Wat zijn de verschijnselen van RSV?

RSV komt meestal voor en verspreidt zich in de winter en het vroege voorjaar. Het begint als een infectie van de bovenste luchtwegen, met bekende verkoudheidsverschijnselen. Wat het zo gevaarlijk maakt, is zijn vermogen om zich snel te verspreiden vanuit de neus en keel naar de lagere luchtwegen, waar het ontstekingen veroorzaakt in de longen (wat leidt tot longontsteking) en de kleine bronchiale luchtbuisjes (wat bronchiolitis veroorzaakt, een longinfectie veroorzaakt door een virus).

Inflammatie is het natuurlijke proces van het lichaam om infecties te bestrijden, maar in de kleine luchtwegen van zuigelingen kan het leiden tot verhoogde luchtwegobstructie en ademhalingsmoeilijkheden.

Groepen met een hoog risico moeten tijdens het RSV-seizoen extra voorzorgsmaatregelen nemen, de waarschuwingssignalen leren herkennen en zo snel mogelijk medische behandeling zoeken bij een van de volgende RSV-symptomen:

 • hoge koorts (of lage koorts als het immuunsysteem is aangetast)
 • snelle ademhaling of ademhalingsmoeilijkheden
 • verkoudheid
 • Verergergaande, blaffende hoest
 • Huid, lippen of nagels worden blauw

Hoe wordt RSV behandeld?

Er is geen behandeling voor RSV. Artsen richten zich in plaats daarvan op behandelingen die de congestie verminderen en de luchtwegen openen, zodat de patiënt kan ademen. Ernstige gevallen vereisen ziekenhuiszorg, infuusvloeistoffen, vernevelmedicijnen en zuurstofbehandelingen.

Sommige baby’s krijgen longontsteking; dit moet agressief worden behandeld met antibiotica.

Sommige baby’s met een hoog risico kunnen in aanmerking komen voor een preventief medicijn genaamd palivizumab, dat elke maand tijdens het RSV-seizoen via een injectie wordt toegediend. Palivizumab is geen vaccin.

Hoe wordt RSV voorkomen?

Het zeer besmettelijke virus kan dagenlang leven op harde oppervlakken zoals deurknoppen en tafelbladen en verspreidt zich snel door menselijk contact, vaak voordat de besmette persoon duidelijke tekenen van de ziekte vertoont. Om RSV te helpen voorkomen:

 • Was regelmatig de handen, vooral voor het eten of voor het aanraken van baby’s
 • Was en desinfecteer speelgoed, tafelbladen, deurknoppen en andere gedeelde oppervlakken
 • Vermijd het delen van bekers, eetgerei of voedsel
 • Mijd mensen met duidelijke verkoudheidssymptomen
 • Mijd sigarettenrook, die het risico op infectie en de ernst van de symptomen kan verhogen

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.