Statuten vs. verordeningen: What Are They and Why It Matters

Door Yvette Farnsworth Baker, Esq.
Deze informatie wordt uitsluitend voor educatieve doeleinden verstrekt. De lezer is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de hierin vervatte informatie.

Weten welke wetten op een bepaalde situatie van toepassing zijn, kan een lastige zaak zijn. Wat houdt het woord “wet” in? Niet alleen kunnen staats- en federale wetgevende lichamen wetten aannemen die van invloed zijn op hun burgers, maar uitvoerende instanties van zowel de staats- als federale regeringen zijn ook belast met het uitvaardigen van afdwingbare wetten. Wetten die door de wetgevende macht worden uitgevaardigd, staan algemeen bekend als “statuten”. Vaak neemt de wetgever een wet aan waarin de algemene lijnen worden uitgezet, waarna de agentschappen binnen die wet de bevoegdheid krijgen om de details van het proces en de handhaving vast te leggen.

Hoe regelgeving tot stand komt

Wetgeving die door agentschappen is gemaakt, wordt “regelgeving” genoemd. Verordeningen moeten meestal worden goedgekeurd door een wet, en zijn ondergeschikt aan wetten. Zij hebben echter dezelfde rechtskracht als statuten. Agentschappen maken deel uit van de uitvoerende macht van de staat en de federale regering, en zijn dus belast met de uitvoering van de wet. Agentschappen moeten deskundig zijn op hun gebied, en worden geacht beter toegerust te zijn om de details van de werking van een wet vast te leggen.

Wanneer een agentschap nieuwe regelgeving overweegt, zijn zij gewoonlijk verplicht om deze voorstellen aan het publiek voor te leggen voor commentaar tijdens de besluitvormingsperiode. Federale regelgeving die wordt overwogen, wordt bijvoorbeeld gepubliceerd in het Federal Register; elke staat heeft zijn eigen methode voor het voorstellen van nieuwe regelgeving.

Hoe statuten en regelgeving samenwerken

Laten we eens kijken naar de staat Florida voor een voorbeeld van statuten en regelgeving. Florida Statute 112.0455, aangenomen door de staatwetgever, is de Drug-Free Workplace Act van de staat. Binnen deze wet is er subsectie 13(a), die de Agency for Health Care Administration machtigt om “aanvullende regels aan te nemen om deze wet te ondersteunen… met gebruikmaking van criteria die zijn vastgesteld door het United States Department of Health and Human Services als algemene richtlijnen voor het modelleren van drugsvrije laboratoria op de werkplek….”

Florida Administrative Code 59A-24 e.a. bestaat uit voorschriften die zijn aangenomen door de Florida Agency for Health Care Administration, zoals gemachtigd door Florida Statute 112.0455. Deze code regelt zaken als het volgende: Drugs die getest moeten worden/lichaamsmonsters, Verzamelplaats en procedures voor monsterverzameling, Laboratoria voor drugstests – normen en vergunningen, enz. Terwijl in de wet alleen sprake is van “positieve resultaten”, worden in de verordening grenswaarden voor verschillende illegale drugs vastgesteld, waarbij wordt gespecificeerd welk niveau vereist is voor een vermoedelijk positief resultaat.

Andere rollen die verordeningen spelen

Op federaal niveau worden verordeningen vaak gebruikt om een vastgelopen of vijandige wetgevende macht te omzeilen. Het is bekend dat presidenten die het einde van hun ambtstermijn naderen, verordeningen via hun uitvoerende instanties doordrukken om beleid uit te voeren over zaken die voor hen van belang zijn zonder de tijd en strijd van de wetgevende macht te riskeren. Maar als regeringen veranderen, kunnen ook verordeningen worden teruggedraaid of aangepast aan de agenda’s van nieuwe politici.

Het belang van verordeningen

Dus voor de takeaway: waarom doet het ertoe? In feite hebben zowel statuten als verordeningen kracht van wet. Verordeningen kunnen net zo gemakkelijk worden gehandhaafd door middel van dagvaardingen, boetes en andere vormen van discipline als statuten. In feite kunnen verordeningen een groter effect op organisaties hebben dan statuten, omdat verordeningen bedoeld zijn om gedetailleerder te zijn dan statuten.

Bij het onderzoek naar wetten is het daarom belangrijk om verordeningen niet over het hoofd te zien. Verordeningen moeten worden gepubliceerd en zijn beschikbaar voor het publiek. Het opsporen van relevante bronnen kan echter moeilijk zijn en veel onderzoek vergen. Vertrouwen op een team met ervaring in de sector is het veiligste wat u kunt doen om op de hoogte te blijven van relevante voorschriften en statuten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.