The Effects Of The Internet On Society

Geüpload op 2020-09-29 in FREE TO VIEW, NIEUWS-Nieuwsanalyse, TECHNOLOGIE-Sociale Media

Het internet, IT, computers en sociale media hebben, een enorm effect op iedereen. Deze computers en het internet zijn een van de belangrijkste veranderingen in de moderne samenleving geworden. Zij brengen transformaties in het dagelijks leven van de mens. Dit proces heeft politiek, relaties, nieuws, wetenschap, leren, informatie en amusement veranderd. Het Internet heeft de realiteit van afstanden veranderd en heeft individuele zelfwerkende informatieverzamelende machines gemaakt die onmiddellijk en gemakkelijk toegang krijgen tot informatie en communicatie.

Het Internet heeft ons bestaan op zijn kop gezet. Het heeft een revolutie teweeggebracht in de communicatie, in die mate dat het nu ons geprefereerde medium van dagelijkse communicatie is.

Veel mensen versturen nu e-mails, bestellen een pizza, kopen een rok, delen een moment met een vriend, sturen een foto via instant messaging, alles gebeurt nu vaak met behulp van het Internet. Internet is de beslissende technologie van het informatietijdperk, en met de explosie van draadloze communicatie in het begin van de eenentwintigste eeuw kunnen we zeggen dat de mensheid nu bijna volledig met elkaar verbonden is, zij het met verschillende bandbreedtes, doeltreffendheid en prijs.

Mensen, bedrijven en instellingen voelen de diepte van deze technologische verandering, maar de snelheid en reikwijdte van de transformatie heeft allerlei utopische en dystopische percepties opgeroepen die, wanneer ze nauwkeurig worden onderzocht met methodologisch rigoureus empirisch onderzoek, niet blijken te kloppen.

Vóór het internet moest je, als je op de hoogte wilde blijven van het nieuws, naar een winkel of een kiosk om een lokale editie van de krant te kopen en te lezen wat er gisteren was gebeurd. Maar vandaag de dag is een klik of twee genoeg om de plaatselijke pers en elke nieuwsbron van waar ook ter wereld te lezen, tot op de minuut bijgewerkt.

Met ongeveer 7,7 miljard mensen op deze wereld en met een beperkt gebruik onder degenen onder de 5 jaar, kan bijna veilig worden gezegd dat de hele mensheid nu op het internet is aangesloten! Er zijn echter verschillen in de beschikbare bandbreedtes, de efficiëntie en de kosten van het gebruik ervan.

Waar de eerste gebruikers mogelijkheden zagen in het gebruik van internet als een middel om de vele uitdagingen waarmee de wereld wordt geconfronteerd, aan te pakken, zijn meer recent vragen gerezen over hoe internettechnologie kan worden gebruikt om valse en misleidende informatie te verspreiden en om potentiële terroristen te radicaliseren en te rekruteren.

Er bestaat ook bezorgdheid over de vraag of het Internet dient om sociale verdeeldheid te verminderen of te verergeren; en of het bijdraagt tot de verwatering van sociale normen of, omgekeerd, dient als kanaal om deze te bestendigen.

Van alle beschikbare informatie is ongeveer 95% gedigitaliseerd en toegankelijk gemaakt via het Internet. Dit verwerkingssysteem heeft ook geleid tot een volledige transformatie in communicatie, beschikbaarheid van kennis evenals sociale interactie.

Hoewel, zoals met alle grote technologische veranderingen, zijn er ook positieve en negatieve effecten van het internet op de samenleving.

De positieve effecten van het internet zijn onder meer de volgende:

 • Het biedt effectieve communicatie met behulp van e-mailing en instant messaging-diensten naar elk deel van de wereld.
 • Het verbetert zakelijke interacties en transacties, waardoor vitale tijd wordt bespaard.
 • Bankieren en online winkelen hebben het leven minder gecompliceerd gemaakt.
 • U heeft toegang tot het laatste nieuws uit elk deel van de wereld zonder afhankelijk te zijn van de TV of de krant.
 • Onderwijs heeft een enorme stimulans gekregen doordat ontelbare boeken en tijdschriften online beschikbaar zijn bij bibliotheken over de hele wereld. Dit heeft onderzoek gemakkelijker gemaakt. Studenten kunnen nu kiezen voor online cursussen met behulp van het internet.
 • Toepassing voor banen is ook gemakkelijker geworden als de meeste vacatures worden online geadverteerd met online sollicitaties worden de norm.
 • Professionals kunnen nu informatie en materialen uit te wisselen online, waardoor het onderzoek te verbeteren.

De negatieve effecten van het internet op de samenleving zijn onder meer:

 • Makkelijke beschikbaarheid van illegaal of ongepast materiaal online dat niet geschikt is voor de leeftijd.
 • Het kan verslavend zijn en het kan onze communicatievaardigheden schaden. Langdurige schermtijd kan leiden tot gezondheidsproblemen zoals slapeloosheid, vermoeide ogen en verhoogde angst en depressie.
 • Het gebruik van het Dark Web om gestolen materiaal en gegevens te verhandelen.
 • Verlaving aan sociale netwerken kan iemands leven verstoren, zowel persoonlijk als beroepsmatig.
 • Sommige onverlaten gebruiken het internet om accounts van mensen te hacken voor valse activiteiten, waaronder het stelen van gegevens of bankinformatie.
 • Ook van anderen is bekend dat ze het internet misbruiken voor het verspreiden van haat en terrorisme, twee gevaarlijk catastrofale scenario’s.

Om de effecten van het internet op de samenleving volledig te begrijpen, moeten we niet vergeten dat technologie materiële cultuur is. Zij wordt geproduceerd in een sociaal proces in een bepaalde institutionele omgeving op basis van de ideeën, waarden, belangen en kennis van de producenten ervan, zowel de vroege producenten als de latere producenten.

In dit proces moeten we de gebruikers van de technologie opnemen, die zich de technologie toe-eigenen en aanpassen in plaats van haar te adopteren, en aldus haar wijzigen en produceren in een eindeloos proces van interactie tussen technologische productie en sociaal gebruik.

Wij leven inderdaad in een nieuwe sociale structuur, de wereldwijde netwerkmaatschappij, die wordt gekenmerkt door de opkomst van een nieuwe cultuur, de cultuur van autonomie.

Internet is een technologie van de vrijheid, in de termen van Ithiel de Sola Pool uit 1973, afkomstig uit een libertaire cultuur, paradoxaal genoeg gefinancierd door het Pentagon ten behoeve van wetenschappers, ingenieurs en hun studenten, zonder dat men een directe militaire toepassing voor ogen had (Castells 2001).

De expansie van het internet vanaf het midden van de jaren negentig was het resultaat van de combinatie van drie belangrijke factoren:

 • De technologische ontdekking van het World Wide Web door Tim Berners-Lee en zijn bereidheid om de broncode te verspreiden om het te verbeteren door de open-source bijdrage van een wereldwijde gemeenschap van gebruikers. Het web maakt nog steeds gebruik van hetzelfde principe van open source.
 • Institutionele verandering in het beheer van het internet, waarbij het onder het losse beheer van de wereldwijde internetgemeenschap wordt gehouden, geprivatiseerd, en zowel commercieel gebruik als gebruik in samenwerkingsverband wordt toegestaan.
 • Grote veranderingen in de sociale structuur, cultuur en sociaal gedrag: netwerken als een overheersende organisatievorm; individuatie als de belangrijkste oriëntatie van sociaal gedrag; en de cultuur van autonomie als de cultuur van de netwerkmaatschappij.

Het Internet heeft mogelijkheden en capaciteiten geopend voor individuen om een grotere autonomie uit te oefenen, het heeft ook het potentieel om de manier waarop mensen denken en gegevens analyseren te veranderen.

BBVA OpenMind: Internet Society: BBVA OpenMind: MIT Technology Review:

Pew Research: NCBI: Inquiries Journal:

Je zou ook kunnen lezen:

The Digital Revolution Is Evolving:

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.