Wachtlama

Wachtlama’s kunnen zich op allerlei manieren tegen roofdieren verdedigen. Lama’s zijn instinctief alert en zich bewust van hun omgeving, en kunnen de aandacht vestigen op een indringer door een alarmkreet te slaken die klinkt als een roestig scharnier. Ze kunnen naar een indringer toe lopen of rennen en hem achtervolgen, schoppen of bespugen. Anderen gaan apart van de groep staan en kijken naar de indringer. Hoewel van lama’s bekend is dat ze roofdieren (zoals coyotes) doden, moeten ze niet als aanvalsdieren worden beschouwd. Ze zijn over het algemeen alleen effectief tegen individuele indringers, niet tegen groepen. Waaklama’s komen het meest voor op ranches in het westen van de Verenigde Staten, waar grotere roofdieren, zoals de coyote, meer voorkomen. Niet elke lama zal echter bewaken, en men moet niet aannemen dat, omdat het een lama is, hij zal bewaken.

Onderzoek suggereert dat het gebruik van meerdere wachtlama’s niet zo effectief is als één. Meerdere mannetjes hebben de neiging zich aan elkaar te binden in plaats van aan het vee, en kunnen de kudde negeren. Een geruind mannetje van twee jaar hecht zich instinctief aan zijn nieuwe lading en is zeer effectief in het voorkomen van predatie. Sommige lama’s lijken zich sneller aan schapen of geiten te hechten als ze vlak voor het lammeren worden geïntroduceerd. Veel schapen- en geitenhouders geven aan dat er snel een speciale band ontstaat tussen de lammeren en hun beschermlama en dat de lama de lammeren bijzonder goed beschermt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.