Wat u moet zoeken in een basisopleiding mediation

Als praktiserend mediator krijg ik regelmatig telefoontjes van mensen die geïnteresseerd zijn om zelf mediator te worden. Deze mensen worden gemotiveerd door de wens om anderen te helpen, om over te stappen op een carrière met meer voldoening, of om vaardigheden te leren waarmee ze hun huidige werk effectiever kunnen doen. Zij komen naar mij voor hulp bij het vinden van een plaats waar zij een opleiding kunnen krijgen om hen te helpen hun doelen te bereiken.

Wat ik meestal ontdek is dat de overgrote meerderheid van deze mensen niet weet welke vragen ze zouden moeten stellen om hen te helpen de best mogelijke opleiding te kiezen. Ze hebben geen idee wat ze in een trainingsprogramma moeten zoeken. En dat is een groot probleem. Terwijl er uitstekende programma’s zijn die bemiddelingsopleidingen verzorgen, zijn er ook enkele opleidingsprogramma’s die jammerlijk tekortschieten.

Mijn doel met het schrijven van dit artikel is om het publiek bewust te maken van het belang van het doen van je huiswerk als het gaat om het maken van beslissingen met betrekking tot het kiezen van een mediation opleiding. Het volgen van een mediation opleiding is een investering in uw professionele ontwikkeling en betekent een belangrijke investering van zowel tijd als geld. Het laatste wat u wilt is het verspillen van een van deze kostbare goederen.

Als u geïnteresseerd bent in het volgen van een opleiding tot mediator, wees dan een geïnformeerde consument en onderzoek trainers en opleidingsprogramma’s zorgvuldig voordat u een verbintenis aangaat. De volgende vragen zijn ontwikkeld om u te helpen bij het verzamelen van de informatie die u nodig hebt om een weloverwogen beslissing te nemen over de selectie van een geschikte mediation opleiding.

1. Welke voorbereidende vragen moet ik stellen?

Op dit moment bestaat er geen uniforme regelgeving voor de bemiddelingspraktijk, en in tegenstelling tot andere beroepen, zoals de advocatuur of de geneeskunde, is er geen formele vergunning of legitimatie van mediators. Staten en overheidsinstanties zoals rechtbanken stellen verschillende eisen aan mediators en de bemiddelingspraktijk, dus u moet nagaan welke eisen of kwalificatienormen voor mediators zijn vastgelegd door de staat waar u van plan bent te bemiddelen. (Zie hoofdstuk 3, hieronder, voor informatie over Massachusetts.) Een hoofdtrainer of directeur van een opleidingsprogramma zou met deze vereisten vertrouwd moeten zijn.

Ten tweede, zelfs binnen het veld zijn er verschillende perspectieven over hoe bemiddeling zelf moet worden gedefinieerd en wat de praktijk van bemiddeling vormt. U dient zich ervan bewust te zijn dat er verschillende modellen en benaderingen zijn – faciliterend, transformatief en evaluatief – die de rol van de bemiddelaar op verschillende manieren definiëren. De faciliterende benadering is waarschijnlijk de bekendste en wordt het meest onderwezen. Zorg ervoor dat u te weten komt welke filosofie het opleidingsprogramma hanteert en welke kernovertuigingen en waarden het programma de deelnemers zal bijbrengen.

Ten derde, vraag de trainer wat voor soort vaardigheden en technieken zij beschouwen als een integraal onderdeel van een effectieve bemiddelingspraktijk. Vraag waar de opleiding de studenten na afloop op zal voorbereiden. Vraag of het programma solo of co-mediation gebruikt en waarom.

Vierde, naast het vragen naar de filosofie van het programma, is het ook belangrijk om te vragen naar de opzet van het mediation trainingsprogramma. Hoe zullen vaardigheden en concepten worden onderwezen? Welke informatie krijgen de studenten over ethische richtlijnen en kwesties? Wat is de verhouding tussen studenten en docenten? Hoe wordt de tijd verdeeld tussen presentatie, groepsdiscussie en toepassing, met inbegrip van rollenspelen? Wat voor materiaal, waaronder een handleiding, wordt er aan de studenten verstrekt? Wat is de bibliografie voor dit programma?

2. Wat moet ik zoeken in een hoofdtrainer en een docent voor de opleiding?

De Mediation Training Standards ontwikkeld door de Massachusetts Association of Mediation Programs and Practitioners geven goede aanbevelingen voor de kwalificaties van trainers: “De mediation trainer moet een uitgebreide ervaring als mediator hebben om als een geloofwaardige leraar en rolmodel te worden aanvaard. Een grondige kennis van het bemiddelingsproces en van de technieken en strategische keuzes van een bemiddelaar is eveneens essentieel.” Daar komt nog bij een uitgebreide kennis van de ethische gedragsregels voor mediators.

Verzoek wat u kunt over de hoofdtrainer, de andere leden van de opleidingsfaculteit en hun professionele achtergronden. Wat voor werk doen zij op het gebied van mediation? Wat voor soort zaken bemiddelen zij? Hoe lang bemiddelen zij al? Wat voor bijscholing hebben zij gehad? Hoe lang biedt de organisatie die de opleiding aanbiedt al bemiddelings- en opleidingsdiensten aan? Hoeveel personen hebben zij opgeleid?

Andere essentiële kwalificaties om naar te zoeken zijn of de trainers:

 • actief zijn op het gebied van geschillenbeslechting door lidmaatschap van beroepsverenigingen, geschillenbeslechtingspanels, en organisaties die zich inzetten voor de vooruitgang van geschillenbeslechting
 • zich inzetten voor beste praktijken en permanente educatie door regelmatig hun vaardigheden en theoretische basis op een continue basis te verbeteren door middel van geavanceerde training en het bijwonen van conferenties en andere educatieve programma’s
 • zich aantoonbaar inzetten voor de geschillenbeslechtingsgemeenschap door middel van publieke bewustwordingsinitiatieven en ondersteuning van andere geschillenbeslechtingsprofessionals
 • door hun connecties in de geschillenbeslechtingsgemeenschap u kunnen helpen bij het identificeren van en netwerken met geschillenbeslechtingsprofessionals en anderen die mentorschap kunnen bieden, begeleiding, of informatie om u te helpen aan de slag in het mediation veld

Ik kan niet benadrukken hoe belangrijk deze kenmerken en kwalificaties zijn. Hoewel de meerderheid van de organisaties die mediation opleidingen verzorgen legitiem zijn en worden bemand door gekwalificeerde trainers, bestaan er mediation opleidingen die ver onder de geaccepteerde normen vallen, dus het is van cruciaal belang om alles wat je kunt over het programma en de trainers te weten te komen. Vraag zeker om bios of cv’s van de trainers te zien.

3. Hoeveel uur training heb ik nodig?

Het antwoord op die vraag hangt af van de staat waarin u uw praktijk wilt uitoefenen. Hier in Massachusetts, waar ik mijn praktijk uitoefen, schrijft de staatswet een minimum van 30 uur opleiding voor om als bemiddelaar onder het statuut van de vertrouwelijkheid van bemiddelaars te vallen (Massachusetts General Laws Chapter 233, § 23C). Bovendien heeft het Supreme Judicial Court onlangs richtlijnen opgesteld voor de toepassing van kwalificatienormen voor neutrale bemiddelaars, waarin eisen worden gesteld aan bemiddelaars in programma’s voor geschillenbeslechting die aan de rechtbank zijn verbonden. In deze richtsnoeren wordt een minimum van 30 uur mediationopleiding voor mediators gespecificeerd, waarbij 36 tot 40 uur wordt aanbevolen. Hoe meer uren opleiding een bemiddelingsopleiding aan de deelnemers biedt, hoe uitgebreider en diepgaander de opleiding waarschijnlijk zal zijn.

Om te zien wat andere staten vereisen, is er een ontwerprapport getiteld State Mediator Rosters and Qualifications opgesteld door het Institute of Government, College of Professional Studies aan de Universiteit van Arkansas in Little Rock, dat een overzicht geeft van de vereisten die door de vijftig staten voor mediators zijn gespecificeerd.

4. Wat moet een opleidingscurriculum omvatten?

In een basisopleiding mediation komen ten minste de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Overzicht van ADR-processen
 • Beginselen van bemiddeling
 • Fasen en doelen van bemiddelingsproces
 • De rol van de bemiddelaar
 • Natuur van conflicten/gedragingen in conflicten
 • Bemiddelingsvaardigheden, waaronder onderhandelingsvaardigheden, interactief luisteren, vragen stellen, gebruik van neutraal taalgebruik, herkaderen, belangenidentificatie, aanpakken van belemmeringen voor overeenstemming, overeenkomst schrijven
 • Bewustzijn van waarden en vooroordelen
 • Culturele diversiteit
 • Machtsonevenwichtigheid
 • Werken met advocaten en vertegenwoordigers van partijen
 • Ethische kwesties, waaronder vertrouwelijkheid, onpartijdigheid, geïnformeerde toestemming, belangenconflicten, vergoedingen, verantwoordelijkheden tegenover derden, adverteren en werven, terugtrekking door bemiddelaar

Dit materiaal wordt gewoonlijk onderwezen met behulp van een reeks onderwijsmethoden, waaronder lezing, discussie in grote en kleine groepen, interactieve oefeningen, en gecoacht rollenspel. Opleidingen moeten ten minste drie mogelijkheden bieden voor een deelnemer om een mediator te spelen in een gecoacht rollenspel onder toezicht van een ervaren mediator, die feedback zal geven om het leren te ondersteunen en te vergemakkelijken.

5. Wat gebeurt er na afloop van de opleiding? Hoe kan ik ervaring opdoen en mentorschap krijgen?

Voordat u een basis mediation opleiding volgt die wordt aangeboden door een organisatie, zoek uit welke mogelijkheden er zijn om mediation ervaring op te doen na afloop van de opleiding. Dergelijke mogelijkheden zijn beschikbaar op vrijwillige basis, meestal in kleine vorderingen zaken bij lokale arrondissementsrechtbanken. Beginnende bemiddelaars worden samengebracht met meer ervaren bemiddelaars voor coaching en ondersteuning bij het ontwikkelen van vaardigheden. Dit kan een doeltreffende manier zijn om de vaardigheden die u tijdens de opleiding hebt verworven, verder te ontwikkelen en kennis te maken met anderen in het veld. Er zijn over het algemeen geen kosten voor de vrijwillige bemiddelaar voor deelname aan een dergelijk programma, maar je moet bereid zijn om te vragen of er kosten of lidmaatschapskosten verbonden zijn aan het vrijwilligerswerk.

Daarnaast kunnen organisaties een practicum aanbieden aan personen die een mediationprogramma hebben afgerond. Een practicum biedt intensieve supervisie en coaching aan nieuw opgeleide mediators door ervaren en hooggekwalificeerde mentoren. Het doel is om de effectiviteit van de mediator te vergroten en de verwerving, ontwikkeling en verfijning van vaardigheden en technieken te ondersteunen. Inschrijving is meestal beperkt, en organisaties rekenen meestal collegegeld voor dergelijke programma’s.

6. Wat kan ik verwachten te betalen voor een basis mediation opleiding?

De kosten kunnen variëren van zo weinig als 600 dollar voor een opleiding die wordt aangeboden door een alle-vrijwilliger gemeenschap bemiddelingsprogramma tot enkele duizenden dollars. In de regio Groot-Boston, bijvoorbeeld, kunt u verwachten te betalen in de $ 650 tot $ 1800 bereik voor basis mediation training.

Een basis mediation training moet worden gezien als een investering in uw professionele ontwikkeling. En professionals zoals maatschappelijk werkers, psychologen, advocaten en anderen investeren in het verkrijgen van de opleiding die zij nodig hebben om hun werk effectief uit te voeren, met inbegrip van post-secundaire en geavanceerde graden en permanente educatie. Aspirant-bemiddelaars moeten hetzelfde doen door zorgvuldig de opleiding te kiezen die hen zal voorbereiden om effectieve professionals te worden.

Daarom moet u de mediation opleiding op dezelfde manier benaderen als elke andere professionele opleiding door een opleidingsprogramma te kiezen dat u zal helpen uw professionele en persoonlijke doelen te bereiken. Een bemiddelingsopleiding van goede kwaliteit kost misschien meer, maar levert op de lange termijn meer op.

7. Waar kan ik een mediation opleiding volgen?

Voor degenen die in de omgeving van New England wonen, is informatie over komende opleidingsprogramma’s te vinden op de website van de Association for Conflict Resolution, New England Chapter (NE-ACR), een non-profit vereniging “gewijd aan het dienen van haar leden en het publiek door het verstrekken van expertise en middelen op het gebied van conflictoplossing… leden zijn mediators, arbiters, facilitators en opvoeders met verschillende achtergronden en beroepen uit de zes staten van New England.” Het doel van NE-ACR is “het begrip en het gebruik van kwaliteitsdiensten voor conflictoplossing te bevorderen.” Klik op de link voor “Regional ADR Calendar” onder de rubriek “Calendar and Events” voor een lijst van opleidingen die in de regio New England worden aangeboden. Wees er echter van bewust dat NE-ACR de kwaliteit van de programma’s op de kalender niet kan garanderen-je moet nog steeds je huiswerk doen voordat je een verbintenis aangaat.

Dat is één manier om trainingen te vinden. U kunt ook contact opnemen met de leiders van beroepsverenigingen voor beoefenaars van geschillenbeslechting in uw omgeving en hen om hun aanbevelingen vragen. De Vereniging voor Conflictoplossing is een goede plaats om lokale afdelingen in uw omgeving te vinden, evenals om professionele bemiddelaars in uw gemeenschap te lokaliseren. Zoek bij hen uit welke opleidingen zij zouden kunnen aanbevelen, en praat met een aantal beoefenaars.

Het belangrijkste is echter dat u een geïnformeerde consument bent en uw huiswerk doet. Je zult blij zijn dat je de tijd hebt genomen. Een top-notch mediation opleiding kan een krachtige springplank zijn naar een succesvolle carrière in het mediation veld.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.