What Is Reinforcement? Psychologie, definitie en toepassingen

Door: Toni Hoy

Updated February 11, 2021

Medically Reviewed By: Whitney White, MS. CMHC, NCC., LPC

Reïnforcement psychology is de studie van het effect van bekrachtigingstechnieken op gedrag. Veel van de versterkingspsychologie is gebaseerd op het vroege onderzoek van B.F. Skinner, die wordt beschouwd als de vader van het onderzoek naar operante conditionering. Skinner’s onderzoek was gebaseerd op de wet van effect die door Edward Thorndike was opgesteld. Skinner introduceerde het concept van bekrachtiging in dit kader. Het principe van bekrachtiging suggereert dat, wanneer we gedrag volgen met prettige gevolgen, dat gedrag waarschijnlijk herhaald zal worden. Ook zal gedrag dat gevolgd wordt door onaangename gevolgen minder snel herhaald worden.

Bron: rawpixel.com

De definitie van bekrachtiging in de psychologie

De term bekrachtiging verwijst naar alles wat de waarschijnlijkheid vergroot dat een reactie zal optreden. De definitie van bekrachtiging in de psychologie verwijst naar het effect dat bekrachtiging heeft op gedrag. Versterking zal de respons verhogen of versterken.

Wanneer we een kind prijzen voor het helpen opruimen van het speelgoed, is de kans groot dat ze in de toekomst blijven helpen opruimen. Wanneer we een hond tijdens de training een traktatie aanbieden, is de kans groot dat ze het gedrag dat we ze leren in de toekomst zullen herhalen.

Categorieën van versterking

Er zijn twee categorieën versterking: primaire versterking en secundaire versterking.

Priminaire versterking vindt van nature plaats en vereist niet dat het onderwerp iets nieuws leert. Het principe van primaire bekrachtiging wordt ook wel onvoorwaardelijke bekrachtiging genoemd. Primaire bekrachtiging helpt bij het overleven van mensen, planten en dieren. Natuurlijke cycli voorzien ons van voedsel, slaap, water, lucht, en zelfs seks.

Onze ervaringen en onze genetica spelen vaak een rol bij primaire bekrachtiging. Als we een bepaald voedsel niet lekker vinden, zullen we het gewoon niet eten. Mensen met een lichte huid zullen niet gauw lange uren op het strand doorbrengen, badend in de zon.

Tweede bekrachtiging staat ook bekend als geconditioneerde bekrachtiging. Deze categorie van bekrachtiging omvat het gebruik van een bekrachtiger die is gekoppeld aan een andere bekrachtiger. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden in hondentraining, waar een trainer een clicker gebruikt in combinatie met een traktatie. De primaire bekrachtiger is de traktatie. Wanneer de traktatie samen met de clicker en lof wordt gebruikt, zal de clicker op een gegeven moment kunnen dienen als de primaire bekrachtiger, en kan de traktatie volledig worden weggenomen.

Types Of Reinforcement In Psychology

Reïnforcement kan van positieve of negatieve aard zijn. Als bekrachtiging positief is, voegt de trainer iets toe om een respons te verhogen of op te roepen. Een goed voorbeeld hiervan is het geven van kleine snoepjes aan een kind als beloning voor zindelijkheidstraining.

Negatieve bekrachtiging is het wegnemen van iets om de respons te verhogen. Een voorbeeld hiervan is als een kind zijn of haar ouders een som geld schuldig is en het kind moeite heeft om het terug te betalen. Als de ouders het kind vragen om 90% van het geld terug te betalen voor een bepaalde datum en het kind voldoet daaraan, dan zullen de ouders de resterende 10% van het saldo kwijtschelden.

Merk op dat positief en negatief in deze context geen betrekking heeft op goed en slecht. Net als in de wiskunde gaat het om iets toevoegen om gedrag te versterken of iets wegnemen om een gedrag te versterken.

Bron: rawpixel.com

Factoren die de sterkte van de respons beïnvloeden

Hoe iemand het gedrag versterkt en wanneer hij het versterkt, zijn factoren die de totale sterkte van de respons beïnvloeden. De volgende zaken kunnen de sterkte van de respons meten:

 • Persistentie
 • Frequentie
 • Duur
 • Nauwkeurigheid van de respons nadat de bekrachtiging is gestopt

Er zijn nog twee andere belangrijke termen in de bekrachtigingspsychologie: continue bekrachtiging en gedeeltelijke bekrachtiging.

Continue bekrachtiging betekent dat u een bepaald gedrag bekrachtigt elke keer dat het gebeurt. Gedeeltelijke bekrachtiging betekent dat als de proefpersoon het gedrag eenmaal heeft verworven, de trainer een deel van de tijd bekrachtiging kan aanbieden en toch hetzelfde positieve effect krijgt.

Skinner identificeerde vier hoofdtypen van gedeeltelijke bekrachtiging, waaronder:

 • Vaste-ratio schema’s: Het versterken van een gedrag nadat een specifiek aantal responsen heeft plaatsgevonden.
 • Vaste-interval schema’s: Versterken van een gedrag nadat een specifieke periode is verstreken.
 • Variabele-ratio schema’s: Het gedrag versterken na een onvoorspelbaar aantal reacties.
 • Variabele-intervalschema’s: Versterking van het gedrag na een onvoorspelbare periode is verstreken.

Toepassingen voor versterking

De basisprincipes in de versterkingspsychologie worden gebruikt in vele facetten van het leven, met inbegrip van onderwijs, klinische settings, en de gemeenschap instellingen, om er een paar te noemen.

Toepassing in het onderwijs

Misschien wel een van de grootste toepassingen van de versterkingspsychologie heeft betrekking op de ontwikkeling van positieve gedragsondersteuning en interventies (PBS) als een middel om het gedrag van leerlingen op school en in de klas te veranderen.

PBS is een programma dat gebruik maakt van universele gedragsinterventies die wereldwijd erkend zijn en gericht zijn op het voorkomen van storend gedrag. PBS kan worden gebruikt op schoolbreed niveau, klasniveau, en individueel leerlingniveau. PBS is het meest succesvol wanneer scholen de interventies op alle drie de niveaus toepassen.

Op schoolbreed niveau heeft een team van onderzoekers een driejarige studie gedaan onder meer dan 438.500 leerlingen in het Chicago Public School-systeem tussen de jaren 2001-2004. De studie omvatte het bevorderen van vier schoolbrede verwachtingen:

 • Ben respectvol
 • Ben verantwoordelijk
 • Ben academisch geëngageerd
 • Ben zorgzaam

De studie toonde enorme reducties aan in het aantal gevallen van office discipline en schorsingen, evenals stijgingen in wiskundetestscores. In andere studies rapporteren scholen dat hun leerlingen drastisch verbeterde sociale vaardigheden vertoonden. Scholen waren in staat om de hoeveelheid tijd en middelen die ze nodig hadden om gedragsproblemen aan te pakken te verminderen. Veel van de studies toonden aan dat PBS resulteerde in hogere testscores en hogere academische prestaties.

Bron: rawpixel.com

Toepassing in de klinische setting

De versterkingspsychologie heeft bewezen nuttig te zijn in een verscheidenheid van klinische settings. Een van de eerste toepassingen van versterking technieken heeft betrekking op kinderen die leven met ernstige sociale angst. Een studie uit 2008, uitgevoerd door een team van onderzoekers, betrof een 12-jarige jongen met de naam Luke. Luke was selectief stom op school. Onderzoekers geloven dat selectief mutisme een symptoom is van sociale angst. De clinici bestudeerden de jongen terwijl de leraren versterkingstechnieken gebruikten om Luke’s verbalisatie te verhogen. Ze gebruikten ofwel een paar aanwijzingen of helemaal geen aanwijzingen in de normale klasomgeving om het doel te bereiken: hem helpen zijn angst zodanig te verminderen dat hij kon spreken. Het experiment bewees dat voorwaardelijke positieve bekrachtiging de meest toepasbare therapievorm is voor leerlingen met selectief mutisme.

Herkrachtigingstechnieken worden ook vaak gebruikt bij de behandeling van middelenmisbruik. Substantiegebruik kan gedrag versterken omdat het aangename sensaties creëert en tegelijkertijd angst vermindert, iemands vermogen om sociaal te zijn vergroot, energie verhoogt en slaap bevordert. Helaas is de bekrachtiging van middelengebruik een ongezonde bekrachtiger die afhankelijkheid kan veroorzaken. Begeleiders van middelenmisbruik kunnen positieve en negatieve bekrachtigingen gebruiken om gezond gedrag aan te moedigen en cliënten te helpen nieuwe gewoonten te vervangen door ongezonde.

Positieve bekrachtigingen worden vaak gebruikt in de behandeling van middelenmisbruik om de cliënt te verlossen van de stressvolle situaties die hen ertoe aanzetten te zoeken naar een ontsnapping. Positieve bekrachtiging kan inhouden dat familieleden bij de behandeling worden betrokken om hen te leren hoe ze hun geliefde in de behandeling positief kunnen beïnvloeden in plaats van confronterend te zijn en extra stress te veroorzaken. Andere positieve bekrachtigingen kunnen zijn dat de cliënt naar hogere niveaus in het programma kan gaan die meer leuke en aantrekkelijke activiteiten bieden, zoals yoga, bergbeklimmen, meditatie in de buitenlucht, touwenparcours, en andere leuke of uitdagende therapieën.

Negatieve bekrachtiging kan ook heel succesvol zijn in de drugsmisbruiktherapie. Het idee is om de cliënt in staat te stellen hun stressoren te voelen en hun angsten te ontmoeten, maar in plaats van hen te laten bezwijken voor drugs- of alcoholmisbruik, leert de therapeut hen nieuwe copingstrategieën. Door gedachtenpatronen te veranderen, te mediteren of een of ander gezond gedachtenpatroon te vervangen door het gebruik van middelen, leren cliënten dat ze vreugde en geluk kunnen ervaren en een stressvrij leven kunnen leiden zonder het gevoel te hebben dat ze middelen moeten gebruiken om de euforie te voelen.

Velen die worstelen met een stoornis in het gebruik van middelen zien geen uitweg uit hun afhankelijkheid. De praktijk van de behandeling van stoornissen in het gebruik van middelen via online counseling groeit echter in populariteit. Deze studie van het Canadees Agentschap voor Drugs en Technologieën in de Gezondheid, toonde aan dat e-therapie of online therapie het middelengebruik bij patiënten verminderde. Online hulp krijgen blijkt net zo effectief te zijn als andere vormen van zorg, nu de technologie verbetert en mensen nieuwe manieren vinden om online een relatie met therapeuten op te bouwen. Dus, als het gaat om het beheren van de symptomen van middelengebruik, angst, OCD of andere psychische aandoeningen met versterkingstherapie, kan online therapie helpen.

Als u worstelt met middelengebruik of andere psychische problemen, kan het een goed idee zijn om een consult te zoeken bij een online therapeut. Counselors bij BetterHelp zijn klaar en beschikbaar om u begeleiding en behandeling te geven vanuit het comfort van uw eigen huis. Online therapeuten zijn opgeleid en gelicentieerde professionals die met u kunnen werken aan versterking psychologie als dat u zal helpen omgaan met uw geestelijke gezondheid. Als u regelmatig met uw therapeut kunt communiceren via chat, video of telefoon, hebt u directer toegang tot de zorg die u nodig hebt en de versterking die u kan helpen een beter leven op te bouwen. Lees hieronder wat anderen over hun ervaringen hebben gezegd.

Wanneer u onderwerpen als “vriendschap” hebt, is het waar dat u waarschijnlijk geen specifieke studies zult kunnen vinden. In deze gevallen kunt u het zoeken van hulp zien als een algemene mogelijkheid om de kwaliteit van het leven te verbeteren (die u dan kunt relateren aan het onderwerp van het artikel). Bijvoorbeeld: “Soms zetten stress, werk en andere uitdagingen in het leven onze vriendschappen onder druk. Als het erom gaat op een gezonde manier met deze uitdagingen om te gaan en je vriendschappen te beschermen, kan online therapie helpen. Onderzoek toont bijvoorbeeld aan dat online therapie een effectieve optie is voor de behandeling van een breed scala aan geestelijke gezondheidsproblemen, waaronder depressie, paniekstoornis, burn-out, en PTSS. Uit één onderzoek bleek dat online therapie de symptomen van al deze geestelijke gezondheidsproblemen aanzienlijk verminderde. Wanneer je prioriteit geeft aan je eigen geestelijke gezondheid, ben je beter in staat om je vriendschappen te ondersteunen.”

“Jarrod is een professional, aardig en zorgzaam, maar streng wanneer nodig. Hij gebruikt positieve versterking en zachte vragen om mij toe te staan tot nieuwe inzichten te komen of actieplannen te maken zonder kritisch te zijn. Het is een heel veilig gesprek. Ik waardeer de kans om door hem geholpen te worden op mijn reis!”

https://www.betterhelp.com/jarrod-balmer/

“Laura is een aandachtig luisteraar en heeft me enorm geholpen met het verwerken van verschillende problemen in mijn leven. Ze geeft constructieve feedback over gedrag, zowel het mijne als de mogelijke beweegredenen van anderen, en helpt me om de situatie objectief te begrijpen zonder mijn gedachten of gevoelens over de situatie te minimaliseren. Ze is zo behulpzaam geweest en ik ben dankbaar dat ik de kans heb gekregen om met haar te werken.”

Toepassing in de gemeenschap

Het concept van positieve bekrachtiging is in de gemeenschap uitgeprobeerd met zeer positieve resultaten. In een 21 weken durend experiment waarbij vrijwilligers werden betaald om afval op te rapen in het Cache National Forest, dat hoofdzakelijk in Utah ligt, raapten vrijwilligers meer dan 187 zakken afval op. De vrijwilligers voerden hun taak consequent uit, of ze nu onder toezicht stonden of niet, en de praktijk is op lange termijn effectief gebleken.

Noorwegen gebruikt het concept van positieve bekrachtiging in zijn gevangenissysteem. Gevangenen ontvangen dezelfde diensten als niet-gevangenen. Hun enige consequentie is het gebrek aan vrijheid. De gemiddelde straf duurt slechts acht maanden. Gevangenen hebben dezelfde rechten als burgers buiten de gevangenis, met inbegrip van het recht om te studeren en te stemmen. Het land probeert de gedetineerden in een zo laag mogelijk beveiligde zone te plaatsen, zodat het voor hen gemakkelijker is terug te keren naar de gemeenschap. Gedetineerden worden aangemoedigd om naar school te gaan of te werken en krijgen step-down diensten aangeboden, waaronder sociale en beroepsopleidingen, en tijdelijke huisvesting om recidive te helpen voorkomen. Ongeveer 40% van de gevangenissen zijn open gevangenissen waar gedetineerden alleen ’s nachts naar hun cellen hoeven te gaan.

Hulp krijgen bij het oplossen van problemen of het verbeteren van stemming en functioneren

Handhavingstechnieken zijn nuttig voor mensen van alle leeftijden, geslachten, rassen en etnische groepen. In tegenstelling tot andere vormen van behandeling die medicatie vereisen, is versterkingstherapie veilig en niet-invasief. Versterkingstherapie heeft bewezen effectief te zijn in bijna elke setting, en het kan jou ook helpen. U hebt niets te verliezen en veel te winnen door contact op te nemen met BetterHelp vandaag om gematcht te worden met een erkende therapeut die u kan helpen op het pad naar een betere geestelijke gezondheid.

Veel gestelde vragen (FAQs)

Wat zijn de 4 soorten versterking?

De vier soorten versterking zijn:

 • Positieve versterking: Dit is een stimulus of gebeurtenis in operante conditionering waarbij gebruik wordt gemaakt van lof en beloning om het mogelijk optreden van een specifieke respons te vergroten.
 • Negatieve bekrachtiging: Dit is een stimulus of gebeurtenis in operante conditionering die kan worden gestopt of ingehouden om het mogelijke optreden van een specifieke respons te verhogen.
 • Positieve bestraffing: Dit is een stimulus of gebeurtenis in operante conditionering waarbij een onaangename prikkel wordt gebruikt om het mogelijke optreden van een specifieke respons te vergroten.
 • Negatieve bestraffing: Dit is een stimulus of gebeurtenis in operante conditionering waarbij een onaangename prikkel wordt weggenomen of achtergehouden om het mogelijk optreden van een specifieke respons te vergroten.

Wat is bekrachtiging?

Bekrachtiging is een fundamenteel aspect van operante conditionering dat wordt gebruikt om de versterking van een situatie of element te beschrijven. In de gedragspsychologie wordt de term gebruikt bij operante conditionering, en verwijst naar de toepassing van elke stimulus die de waarschijnlijkheid van het optreden van een specifieke respons vergemakkelijkt en verhoogt. In sommige gevallen wordt versterking ook gebruikt om een versterkt gedragseffect of -element te beschrijven, vooral wanneer deze versterking de diepte en duurzaamheid van het geheugen verbetert.

Wat is een voorbeeld van positieve versterking?

Een positieve versterking is in wezen een beloning voor een juiste respons. Een voorbeeld van een positieve bekrachtiging is wanneer u uw kind een traktatie elke keer dat ze hun huiswerk gedaan. Uw kind zal uiteindelijk gaan begrijpen dat het maken van hun huiswerk komt met het extra voordeel van een traktatie, waardoor ze een toegewijde interesse in studeren. Uw kind complimenten geven is ook een vorm van positieve bekrachtiging, omdat het niet alleen uw tevredenheid uitdrukt, maar uw kind ook de indruk geeft dat u hun inspanningen erkent. Uw complimenten worden versterkend omdat kinderen graag geliefd en gewaardeerd worden.

Wat is versterkend gedrag?

Herkrachtend gedrag is elke actie die voortdurend terugkeert als reactie op een stimulus. Bekrachtiging is een aspect van de gedragspsychologie dat erop gericht is de acties of reactie (gedrag) van een individu of organisme in relatie tot een activiteit of object (lokaas) te beïnvloeden. Bijvoorbeeld, als uw hond blaft bij het geluid van een fluitje na jaren van training, is dit een versterkt gedrag.

Wat is strafversterking?

Verstraffing wordt vaak beschouwd als het tegenovergestelde van bekrachtiging. Op dezelfde manier als bekrachtiging positief en negatief kan zijn, kan straf ook positief en negatief zijn. Straf is een operante conditioneringstechniek die de waarschijnlijkheid vermindert dat een gebeurtenis of reactie zich opnieuw voordoet, vaak door het gebruik van een onaangenaam of ongunstig gevolg. Het doel van straf is om een gedrag te bestraffen als middel om herhaling ervan te ontmoedigen.

Wat is de beste vorm van bekrachtiging?

Positieve bekrachtiging wordt algemeen beschouwd als de meest effectieve vorm van bekrachtigingsgedrag, vooral wanneer het onmiddellijk na het gedrag plaatsvindt. Een positieve bekrachtiging moedigt niet alleen de gewenste respons aan, maar stelt zowel de operant als de respondent ook in staat zich te concentreren op het meest plezierige aspect van de situatie.

Wat zijn bekrachtigingstechnieken?

Bekrachtigingstechnieken zijn operante conditioneringsmethoden die zijn ontworpen om de waarschijnlijkheid van een gewenste respons te vergroten. Er zijn drie soorten bekrachtigingstechnieken: positieve, negatieve en uitdoving. Elke techniek vertegenwoordigt beloning, straf, en onwetendheid.

De eerste soort bekrachtiging is gericht op beloning. Dit wordt beschouwd als een positieve bekrachtiging, omdat het helpt wenselijk gedrag aan te moedigen.

Het tweede type bekrachtiging is straf, dat wordt beschouwd als een negatieve bekrachtiging, omdat het een actie is die wordt ondernomen om ongewenst gedrag te ontmoedigen.

Het derde type bekrachtigingstechniek is uitdoving, waarbij een gedrag noch wordt beloond, noch wordt bestraft. Het doel van uitdoven is het gedrag te negeren, waardoor het belang ervan afneemt, totdat het is uitgestorven.

Wat is natuurlijke bekrachtiging?

Een natuurlijke bekrachtiging is een klassieke conditioneringsmethode die tot doel heeft een respons te bereiken op basis van een aangeboren gedrag. Als iemand bijvoorbeeld graag naar muziek luistert, kunt u uw gesprek met hem baseren op zijn favoriete genre, artiest of liedje om hem te helpen zijn sociale vaardigheden te ontwikkelen of te verbeteren. Een natuurlijke bekrachtiger vereist geen kunstmatige wijze van conditionering om de gewenste respons te stimuleren.

Wat zijn de elementen van bekrachtiging?

De vier primaire elementen van bekrachtiging zijn beloning, beleid, waardefunctie, en omgeving. Deze elementen worden beschouwd als het meest integraal in reinforcement learning.

Wat zijn voorbeelden van bekrachtiging?

Hier volgen enkele voorbeelden van positieve en negatieve bekrachtigingen:

Bij een social media management bedrijf geeft je baas je een bonus als onderdeel van je salaris voor het verdubbelen van het totaal aantal volgers voor een account dat je beheert. De bonusbetaling (traktatie) fungeert als een bekrachtiger die u motiveert om het minimumaantal volgers (respons) dat u elke maand geacht wordt te krijgen, te overtreffen. Dit is een voorbeeld van een positieve bekrachtiging.

Wanneer je je ouders geld schuldig bent, wordt er van je verwacht dat je werk vindt om hen terug te betalen of dat je de consequenties onder ogen ziet van het inleveren van je autosleutels. In dit geval onderneemt u een gedrag (werk zoeken) om een ongunstige prikkel (uw auto niet meer kunnen gebruiken) te vermijden. Dit is een voorbeeld van een negatieve bekrachtiging.

Is positieve bekrachtiging klassieke conditionering?

Positieve bekrachtiging is een vorm van operante conditionering. Klassieke conditionering richt zich op instinctieve reacties die optreden als gevolg van ervaring, in tegenstelling tot operante conditionering, die zich richt op het versterken en verzwakken van onwillekeurig gedrag. Klassieke conditionering is een concept dat vaak wordt geassocieerd met de Russische psycholoog Ivan Pavlov.

Wat zijn 5 soorten bekrachtigers?

De vijf soorten bekrachtigers zijn:

 • Positieve bekrachtiger
 • Negatieve bekrachtiger
 • Primaire bekrachtiger
 • Secondaire bekrachtiger
 • Verstraffing

Is bekrachtiging beter dan bestraffing?

Onderzoek heeft aangetoond dat het gemakkelijker is om goed gedrag aan te moedigen dan slecht gedrag te ontmoedigen. Daarom wordt bekrachtiging als effectiever beschouwd dan straf. Straf kan negatieve emoties oproepen, zoals woede en wrok, die in vergelijking met de positieve emoties die bekrachtiging kan opwekken, het een minder duurzaam alternatief maken.

Wat is een voorbeeld van bekrachtiging?

Een hondeneigenaar geeft zijn hond een wortel (bekrachtigende stimulus) elke keer dat het dier een bal apporteert. De hond krijgt (bekrachtigende prikkel) twee wortels elke keer dat de bal binnen een bepaalde tijd wordt opgehaald. Maar wanneer de hond er niet in slaagt de bal te apporteren, onthoudt de eigenaar de traktatie, of stopt het spel (straf).

Wat is operante conditionering?

Operante conditionering, soms ook instrumentele conditionering genoemd, is een leerprocedure die gebruik maakt van beloning en straf om een bepaald gedrag te versterken. Door middel van operante conditionering is een individu in staat om een actie te associëren met een gevolg. Hierbij is de vooraf bepaalde aard van de toegepaste consequentie bedoeld om de gewenste reactie op een actie teweeg te brengen. De term operante conditionering werd bedacht door de Amerikaanse psycholoog B.F. Skinner in 1937, en hij wordt algemeen beschouwd als de vader van de operante conditionering.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.