12.1B: Funkcje rodziny

Inne funkcje rodziny

Produkowanie potomstwa nie jest jedyną funkcją rodziny. Małżeństwo czasami ustanawia prawnego ojca dziecka kobiety lub prawną matkę dziecka mężczyzny; często daje mężowi lub jego rodzinie kontrolę nad usługami seksualnymi, pracą i własnością żony. Małżeństwo, podobnie, często daje żonie lub jej rodzinie kontrolę nad usługami seksualnymi, pracą i własnością męża. Małżeństwo ustanawia również wspólny fundusz majątkowy na rzecz dzieci i może ustanowić związek między rodzinami męża i żony. Żadna z tych funkcji nie jest uniwersalna, lecz zależy od społeczeństwa, w którym małżeństwo ma miejsce i trwa. W społeczeństwach, w których istnieje płciowy podział pracy, małżeństwo i wynikająca z niego relacja między mężem i żoną jest konieczna do stworzenia ekonomicznie produktywnego gospodarstwa domowego. W nowoczesnych społeczeństwach małżeństwo pociąga za sobą szczególne prawa i przywileje, które zachęcają do tworzenia nowych rodzin, nawet jeśli nie ma zamiaru mieć dzieci.

Rodzina chilijska: W społeczeństwach z płciowym podziałem pracy, małżeństwo i wynikająca z niego relacja między mężem i żoną, jest konieczna do stworzenia ekonomicznie produktywnego gospodarstwa domowego.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.