En-Gedi Resource Center

by Lois Tverberg

(Adam) powiedział: „To jest teraz kość z moich kości, a ciało z mojego ciała; będzie ona zwana Niewiastą (ishah), ponieważ została wzięta z Człowieka (ish).” Z tego powodu mężczyzna (ish) opuści ojca swego i matkę swoją, i złączy się ze swoją żoną (ishah); i staną się jednym ciałem. (Rdz 2:23-24)

Opowieść o stworzeniu ma wiele głębokich rzeczy do powiedzenia o Bożym zamiarze dla naszego życia. Możemy zostać ubogaceni przez uważne przyjrzenie się hebrajskim słowom, które są używane do opisania pierwszego człowieka Adama, a następnie stworzenia mężczyzny i kobiety.

Zaskoczeniem dla angielskich czytelników może być fakt, że słowo adam jest neutralnym terminem oznaczającym „człowieka”, a nie konkretnie mężczyznę. W oryginalnym tekście hebrajskim, wszystkie odniesienia do Adama są neutralne do momentu, gdy Bóg bierze część ciała Adama i tworzy kobietę: ishah, po hebrajsku. Dopiero w tym momencie Adam zostaje nazwany ish, czyli mężczyzną. Hebrajskie słowo ishah wskazuje na jej pochodzenie z wnętrza ish, coś, co możemy naśladować w języku angielskim, ze słowami „man” i „woman”. Ale co ciekawe, Adam nigdy nie jest nazywany ish, dopóki ishah nie zostanie od niego oddzielona. To tak, jakby tekst sugerował, że mężczyzna i kobieta nie mogą określić się w pełni jako ludzie bez drugiego.

Możemy nie zdawać sobie sprawy, że ta logika jest częścią następnego wersetu, który mówi, że z tego powodu, kiedy mężczyzna i kobieta się pobiorą, stają się „jednym”. Wracają do pierwszego projektu Boga, zanim ish i ishah zostały rozdzielone. Komplementarność między mężczyzną i kobietą jest nieodłączna od sposobu, w jaki zostali od siebie oddzieleni, ponieważ pierwsza ishah zapewnia to, czego brakuje ish. W Bożym projekcie, to właśnie dwoje razem ostatecznie odzwierciedla obraz Boga.

~~~~

Dalsza lektura:

Zobacz Listening to the Language of the Bible, by Lois Tverberg and Bruce Okkema, En-Gedi Resource Center, 2004. Jest to zbiór esejów dewocyjnych, które mediują nad znaczeniem biblijnych słów i zwrotów w ich oryginalnym otoczeniu.

Dla przyjaznego, kęsowego studium biblijnego pięciu smakowitych hebrajskich słów, zobacz 5 Hebrew Words that Every Christian Should Know, by Lois Tverberg, OurRabbiJesus.com, 2014 (ebook).

Więcej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.