Jak rozmieścić lub przenieść ikony na pulpicie

Jak zmienić obrazy ikon

Niektóre ikony mają możliwość zmiany obrazu, który reprezentuje ikonę. Nie wszystkie ikony mają tę opcję. Aby zmienić obraz ikony:

  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę i kliknij polecenie Właściwości.

  2. Kliknij kartę Skrót (jeśli jest dostępna), a następnie kliknij polecenie Zmień ikonę.

  3. Kliknij ikonę, której chcesz użyć, z listy, kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk OK.

Jeśli na liście nie ma dostępnych ikon, producent może nie dostarczać dodatkowych ikon. Aby znaleźć inne ikony, wykonaj tę samą procedurę na innej ikonie, znajdź jej plik źródłowy (zazwyczaj jest to plik .ico), a następnie wróć do oryginalnej ikony, którą chcesz zmienić. Wykonaj tę samą procedurę, ale po kliknięciu przycisku Zmień ikonę przejdź do lokalizacji pliku źródłowego z innej ikony.
UWAGA: Dostępne są narzędzia innych firm, które umożliwiają zmianę ikon.
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat zmiany obrazów ikon, kliknij numer artykułu poniżej, aby wyświetlić artykuł w bazie wiedzy firmy Microsoft:

253689 Cannot Change the Default Folder Icons in Windows Explorer

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.