Jak zwiększyć wydajność wśród pracowników w miejscu pracy

Zauważyłeś spadek wydajności w swoim miejscu pracy? Czujesz jakieś negatywne wibracje? Oto kilka porad, jak zwiększyć produktywność w miejscu pracy.

Produktywność jest czymś potrzebnym dla zdrowego i udanego biznesu; obejmuje ona pracowników stawiających swoją najlepszą stopę do przodu i wykonujących najlepszą możliwą pracę dla swojego pracodawcy. Kiedy produktywność spada, ma to ogromny wpływ na całą organizację. To z kolei wpływa na dobre samopoczucie pracowników, rentowność firmy i wskaźniki utrzymania pracowników. Dla MŚP skutki spadków produktywności mogą być szkodliwe.

Spadki produktywności mogą wystąpić z wielu powodów:

  • Ogólna utrata zainteresowania przez pracownika wybraną dziedziną
  • Negatywna kultura firmy lub jej brak
  • Brak odpowiedzialności i rozliczalności wśród pracowników
  • Brak ducha zespołu
  • Brak możliwości rozwoju kariery
  • Złe zarządzanie
  • Złe systemy komunikacji
  • Brak uznania

Powyższa lista nie jest wyczerpująca – istnieje wiele powodów, dla których pracownicy stają się bezproduktywni. Możesz jednak coś z tym zrobić. Oto kilka wskazówek, które mogą Ci pomóc:

Zidentyfikuj czynniki zabijające produktywność

Przed podjęciem kroków w celu poprawy produktywności musisz zidentyfikować czynniki zabijające produktywność. Pierwszym krokiem jest często rozmowa z pracownikami i omówienie ich opinii na temat miejsca pracy. Spotkania w cztery oczy mogą okazać się skuteczne, możesz też spróbować przeprowadzić anonimowe ankiety, w których ludzie są bardziej otwarci i szczerzy. Te otwarte dyskusje pomagają również stworzyć przejrzyste miejsce pracy, w którym każdy wie, że jego opinia jest ceniona.

Ustalanie celów z pracownikami

Cokolwiek to jest, konieczne jest, aby każdy pracownik znał swoje konkretne cele na każdy tydzień/miesiąc. Kiedy ludzie wiedzą, co jest oczekiwane od nich, są bardziej prawdopodobne, aby osiągnąć. Więc aby to zrobić, mieć regularne spotkania z pracownikami w celu omówienia celów krótko- i długoterminowych.

Należy również korzystać z tych spotkań jako możliwości omówienia, czy pracownicy osiągnęli lub przekroczyli cele w zeszłym miesiącu i zapewnić konstruktywną krytykę w razie potrzeby. W ten sposób pracownicy wiedzą, że są w pełni odpowiedzialni za swoją pracę i zawsze do czegoś dążą.

Opracuj elastyczną kulturę firmy

Opracowanie elastycznej kultury firmy jest ogromnie ważne dla zwiększenia wydajności w miejscu pracy. Obejmuje to na przykład umożliwienie pracownikom pracy w niepełnym wymiarze godzin z domu lub pracy w innych odległych lokalizacjach. Szanse są takie, że niektórzy z Twoich pracowników są bardziej produktywni pracując zdalnie w niektóre dni i szczęśliwsi, aby zmniejszyć ich czasochłonne i kosztowne dojazdy do pracy.

Poszanowanie równowagi między pracą a życiem prywatnym jest dobrze sprawdzoną metodą zwiększania produktywności. Jednak nadal ważne jest, aby ci pracownicy szanowali granice zawodowe w Twoim miejscu pracy. Aby utrzymać wysoką produktywność pracowników, upewnij się, że używasz i zapewniasz najlepszą technologię dla zespołów zdalnych.

Zapewnij możliwości rozwoju kariery

Dostępne możliwości rozwoju kariery to kolejny ważny sposób na utrzymanie optymalnej produktywności. Faktem jest, że jeśli ludzie wykonują tę samą pracę dzień w dzień, 40 godzin tygodniowo – znudzą się. Dla niektórych pracowników, ich obecne role i obowiązki nie są wystarczające, aby utrzymać ich produktywność.

Dzięki uświadomieniu pracownikom, że istnieje większa odpowiedzialność i zakres dostępnych, mogą być bardziej produktywni i szczęśliwi. Więc można zaoferować im program zarządzania? Inną dobrą opcją są kursy szkoleniowe, które można zapewnić wewnętrznie lub zewnętrznie. Jeśli ograniczenia budżetowe stanowią problem, rozważ poproszenie starszych pracowników o przeszkolenie młodszych pracowników.

Zorganizuj zajęcia integrujące zespół

Czasami wystarczy zorganizować zajęcia integrujące zespół, aby zwiększyć produktywność w miejscu pracy. Jeśli pracujesz w cichym środowisku biurowym, tego rodzaju zajęcia mogą zdziałać cuda. Daje pracownikom szansę na oderwanie się od biurka, a także na interakcję ze sobą w bardziej znaczący sposób.

Możesz zorganizować coś w centrum aktywności lub nawet popływać na kajakach lub surfingu. Uczynienie tych działań regularnym wydarzeniem jest również dobrym pomysłem, ponieważ daje pracownikom coś, na co czekają z niecierpliwością, poza ich pakietem płac. Zajęcia te zapewniają również, że pracownicy są psychicznie i fizycznie sprawni w miejscu pracy.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.