Mądrość Salomona

Mądrość Salomona – przykład gatunku „mądrościowego” literatury religijnej, zalecającego życie pełne introspekcji i refleksji nad ludzką egzystencją, zwłaszcza w perspektywie etycznej. Jest to dzieło apokryficzne (niekanoniczne dla Żydów i protestantów), ale znajduje się w Septuagincie (grecki przekład Starego Testamentu) i zostało przyjęte do kanonu rzymskiego.

Read More on This Topic
literatura biblijna: Mądrość Salomona
Inna deuterokanoniczna księga mądrościowa, Mądrość Salomona, została napisana w języku greckim, choć twierdzi, że została napisana…

W księdze, Mądrość jest przedstawiona jako żeńska personifikacja atrybutu Boga; jest ona „tchnieniem mocy Boga i jasnym wypływem chwały Wszechmogącego”. (Z tej koncepcji została rozwinięta teologia Logosu chrześcijańskich Ojców Kościoła, aby wyjaśnić związek Jezusa Chrystusa z Bogiem). Napisana przez Żyda z Aleksandrii w I wieku p.n.e. książka była w efekcie obroną judaizmu, ponieważ opisując żydowskie doktryny w kategoriach filozofii hellenistycznej, pokazywała, że prawdy filozoficzne można zastosować do żydowskiej koncepcji Boga. Jego argumentacja była być może skierowana zarówno do Żydów, którzy w odpowiedzi na nieżydowskie środowisko apostazji przyjęli pogańskich bogów, jak i do Żydów rygorystów, którzy w tym samym środowisku opowiadali się za całkowitą izolacją religijną i społeczną.

Pierwsza z trzech części księgi napisana jest w formie poetyckiej i dotyczy rozwijania entuzjazmu dla wiary i praktyki religijnej, z naciskiem na wyższość wiary nad bezbożnością. Druga, mieszająca poezję i prozę, wysławia Mądrość. Trzecia, również będąca mieszaniną stylów poetyckiego i prozatorskiego, próbuje udowodnić, że Mądrość kierowała całą historią Izraelitów. Ta część potępia również kult bałwanów.

Oryginalny tekst został najprawdopodobniej napisany w języku greckim; fragmenty zostały odkryte w bibliotece esseńczyków, w Qumrān, w Palestynie.

Zdobądź subskrypcję Britannica Premium i uzyskaj dostęp do ekskluzywnych treści. Subskrybuj teraz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.