Małżeństwo mnogie w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Począwszy od 1862 roku, rząd Stanów Zjednoczonych uchwalił prawa przeciwko praktykom małżeństw mnogich. Po tym jak w 1879 roku Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych uznał prawa przeciwko poligamii za zgodne z konstytucją, w latach osiemdziesiątych XIX wieku urzędnicy federalni zaczęli ścigać poligamicznych mężów i żony. Wierząc, że te prawa są niesprawiedliwe, Święci w Dniach Ostatnich angażowali się w obywatelskie nieposłuszeństwo, kontynuując praktykowanie małżeństw pluralnych i próbując uniknąć aresztowania, przenosząc się do domów przyjaciół lub rodziny albo ukrywając się pod przybranymi nazwiskami. Kiedy zostali skazani, płacili grzywny i poddawali się karze więzienia.

Jedna z ustaw przeciwko poligamii zezwalała rządowi Stanów Zjednoczonych na zajęcie własności Kościoła. Oficerowie federalni wkrótce zagrozili, że zajmą świątynie Świętych w Dniach Ostatnich. Dzieło zbawienia zarówno dla żywych, jak i umarłych było teraz zagrożone. We wrześniu 1890 roku Prezydent Kościoła Wilford Woodruff poczuł się zainspirowany do wydania Manifestu. „Ponieważ Kongres uchwalił prawa zakazujące małżeństw pluralnych”, wyjaśnił Prezydent Woodruff, „niniejszym oświadczam, że mam zamiar podporządkować się tym prawom i użyć mojego wpływu na członków Kościoła, któremu przewodniczę, aby uczynili to samo „8

Pełne implikacje tego dokumentu nie były na początku oczywiste. Pański sposób polega na mówieniu „linia po linii, tu trochę, tam trochę „9. Podobnie jak początek małżeństw pluralnych w Kościele, koniec tej praktyki był stopniowy i przyrostowy, proces pełen trudności i niepewności.10

Manifest zadeklarował zamiar Prezydenta Woodruffa podporządkowania się prawom Stanów Zjednoczonych, a nowe małżeństwa pluralne w ramach tej jurysdykcji w dużej mierze zostały zakończone. Jednak niewielka liczba małżeństw pluralnych nadal była zawierana w Meksyku i Kanadzie, pod sankcją niektórych przywódców Kościoła. Z reguły małżeństwa te nie były promowane przez przywódców Kościoła i trudno było je zatwierdzić. Jeden lub oboje z małżonków, którzy zawarli te związki, zazwyczaj musieli zgodzić się na pozostanie w Kanadzie lub Meksyku. W drodze wyjątku, w latach 1890-1904 w Stanach Zjednoczonych zawarto mniejszą liczbę małżeństw pluralnych.

Rola Kościoła w tych małżeństwach stała się przedmiotem intensywnej debaty publicznej po tym, jak Reed Smoot, apostoł, został wybrany do Senatu Stanów Zjednoczonych w 1903 roku. Na konferencji generalnej w kwietniu 1904 roku Prezydent Kościoła Józef F. Smith wydał stanowcze oświadczenie, znane jako Drugi Manifest, na mocy którego nowe małżeństwa pluralne były karane ekskomuniką10. Od czasów Prezydenta Smitha Prezydenci Kościoła wielokrotnie podkreślali, że Kościół i jego członkowie nie są już upoważnieni do zawierania małżeństw w liczbie mnogiej, i podkreślali szczerość swoich słów, nakłaniając lokalnych przywódców do stawiania nieprzestrzegających tego wymogu członków przed kościelnymi radami dyscyplinarnymi.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o końcu małżeństw pluralnych w Kościele, kliknij tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.