Minimalne stężenie bakteriobójcze

Minimalne stężenie bakteriobójcze (MBC) jest najniższym stężeniem środka przeciwbakteryjnego wymaganym do zabicia określonej bakterii. Może ono być określone na podstawie testów minimalnego stężenia hamującego (MIC) w rozcieńczeniu bulionowym poprzez subhodowle na płytki agarowe, które nie zawierają badanego środka. MBC jest określane przez określenie najniższego stężenia środka przeciwbakteryjnego, które zmniejsza żywotność początkowego inokulum bakteryjnego o ≥99,9%. MBC jest uzupełnieniem MIC; podczas gdy test MIC wykazuje najniższy poziom środka przeciwdrobnoustrojowego, który hamuje wzrost, MBC wykazuje najniższy poziom środka przeciwdrobnoustrojowego, który powoduje śmierć drobnoustrojów. Oznacza to, że nawet jeśli dany MIC wykazuje inhibicję, posiew bakterii na agar może nadal skutkować namnażaniem się organizmów, ponieważ środek przeciwdrobnoustrojowy nie spowodował śmierci. Środki przeciwbakteryjne są zwykle uważane za bakteriobójcze, jeśli MBC jest nie więcej niż cztery razy większe od MIC. Ponieważ test MBC wykorzystuje jednostki tworzące kolonie jako przybliżoną miarę żywotności bakterii, może on być mylony przez środki przeciwbakteryjne, które powodują agregację komórek bakteryjnych. Przykłady środków przeciwbakteryjnych, które to robią, obejmują flawonoidy i peptydy.

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.