Seksuologia. „Więc co to jest to, co właściwie robisz?” Laura Anne Milosavljevic B S – Acta Med Int

Krótki KOMUNIKAT

Rok : 2015 | Volume : 2 | Issue : 1 | Page : 174-176

Seksuologia. „Więc czym tak naprawdę się zajmujesz?”
BS Laura Anne Milosavljevic
Studentka seksuologii, Wydział Seksuologii, Politechnika Curtin, Szkoła Zdrowia Publicznego. Perth, Australia

Data publikacji internetowej 4-Jul-2017

Adres do korespondencji:
B S Laura Anne Milosavljevic
88A Richmond Street, Leederville WA 6007
Australia

Źródło wsparcia: Brak, Konflikt interesów: Brak

DOI: 10.5530/ami.2015.1.32

Abstrakt

W niniejszym artykule szczegółowo przedstawiono zasady i praktyki dyscypliny naukowej jaką jest Seksuologia. Celem tego artykułu jest zapewnienie czytelnikowi dogłębnego zrozumienia Seksuologii jako dyscypliny akademickiej, jak również jej profesjonalnych zastosowań. Seksuologia jest definiowana jako multidyscyplinarne badanie naukowe ludzkiej seksualności, ale niewiele osób wie, czym dokładnie zajmuje się seksuolog. Często zakłada się, że seksuologia to wyłącznie terapia seksualna jako leczenie dysfunkcji seksualnych, jednak dziedzina seksuologii jest o wiele bardziej rozległa i obejmuje wiele różnych specjalizacji. Seksuologia obejmuje szerokie spektrum teorii i praktyki, a seksuolodzy integrują w swojej pracy wiele metod, koncepcji i interwencji. Poprzez edukację, badania i terapię, ludzkie trudności seksualne mogą być z powodzeniem rozwiązywane dzięki zaangażowaniu i poświęceniu seksuologów.

Słowa kluczowe: Seks, Seksuologia, Seksualność

Jak cytować ten artykuł:
Laura Anne Milosavljevic B S. Seksuologia. „Czyli co to właściwie jest to, co się robi?”. Acta Med Int 2015;2:174-6

Jak cytować ten URL:
Laura Anne Milosavljevic B S. Seksuologia. „Czyli co to właściwie jest to, co robisz?”. Acta Med Int 2015 ;2:174-6. Available from: https://www.actamedicainternational.com/text.asp?2015/2/1/174/209443

Wstęp

Seksualność człowieka jest prawdziwą złożonością, tak skomplikowaną i wieloaspektową jak sama natura ludzka, istnieje bardzo niewiele ogólnych podobieństw w ludzkiej seksualności, raczej mnóstwo unikalnych i różnorodnych tendencji. Seksuologia jest czymś więcej niż tylko badaniem stosunków seksualnych. Psychologiczny, kulturowy, duchowy, społeczny, polityczny i fizyczny wymiar seksualności odgrywa rolę w seksuologii. Seksuolog to osoba, która posiada zaawansowaną wiedzę akademicką w zakresie nauk seksualnych i jest zaangażowana w obiektywne, empiryczne badanie seksualności oraz wykorzystuje liczne akademie, dyscypliny naukowe i praktyki terapeutyczne, które mogą być medyczne, psychoterapeutyczne lub edukacyjne. Ogół społeczeństwa posiada minimalną wiedzę na temat roli seksuologa poza terapią seksualną, podczas gdy w rzeczywistości zawód ten jest niezwykle wieloaspektowy i utrzymuje rozległy obszar praktyk eksperckich.

Dyskusja

W swoich historycznych początkach Seksuologia sięga starożytnych Greków, kiedy to lekarze tacy jak Hipokrates oraz filozofowie Platon i Arystoteles przeprowadzili szeroko zakrojone obserwacje i zaoferowali pierwsze rozbudowane teorie dotyczące reakcji seksualnych, dysfunkcji, praktyk i etyki. W 1800 roku Richard Freiherr von Krafft-Ebing opublikował Psychopathia Sexualis, uważaną za ustanowienie seksuologii jako dyscypliny naukowej. Innymi ważnymi autorami w kolejnych epokach byli Sigmund Freud, Magnus Hirschfield i Havelock Ellis, który rzucił wyzwanie seksualnym tabu swojej epoki, dokumentując, że seks nie jest jedynie metodą prokreacji, ale także źródłem przyjemności.
Seksuologia nabrała bardziej naukowego charakteru w latach 40. i 50. dzięki pracom takich uczonych, jak Alfred Kinsey, który w 1947 roku założył Instytut Badań nad Seksem. Kinsey i jego pracownicy zebrali ponad 18 000 wywiadów i opublikowali Sexual Behavior in the Human Male (Zachowanie seksualne u mężczyzn) w 1948 roku oraz Sexual Behavior in the Human Female (Zachowanie seksualne u kobiet) w 1953 roku. W 1966 i 1970 roku Masters i Johnson wydali swoje prace Human Sexual Response i Human Sexual Inadequacy, odpowiednio. Instytut Mastersa i Johnsona został założony w 1978 roku. Ich czasami kontrowersyjne metody zostały odpowiednio zweryfikowane, a wiele z nich jest nadal stosowanych do dnia dzisiejszego.
Dzisiejsza seksuologia jest terminem opisującym multidyscyplinarne badania naukowe nad ludzką seksualnością. Initsapplication jako akademia Seksuolodzy studiują funkcje seksualne, relacje, zachowania, role płciowe, działania, rozwój, zdrowie seksualne i wiele innych. Seksualność jest szerokim wachlarzem działań, myśli i postaw, na które najczęściej mają wpływ nasze społeczne wartości i oczekiwania, edukacja, status społeczno-ekonomiczny, kultura, religia, prawo, polityka, a także osobiste wartości jednostki, jej moralność i etyka. Badanie seksualności ciągle się zmienia i postępuje wraz z wartościami społeczeństwa dotyczącymi seksualności, co czyni je bardzo postępowym i dynamicznym sposobem badania.
Jako zawód, istnieją trzy uogólnione ścieżki, którymi seksuolodzy najczęściej podążają; badania, edukacja i terapia.
Badania seksuologiczne są niezbędne do ciągłego poszerzania wiedzy na temat ludzkiej seksualności, do oceny i poprawy programów seksualnych. Badania mogą obejmować wiele obszarów i ogólnie rzecz biorąc obejmuje badania na temat konkretnych ludzkich zachowań seksualnych lub dysfunkcji poprzez zbieranie danych statystycznych w celu stworzenia specjalistycznych wdrożeń leczenia, przeglądów polityki i racjonalnych przesłanek dla praktyk. Badania medyczne są również obszarem seksuologicznym, zdrowie seksualne, STI i BBV oraz dysfunkcje seksualne są wspólnymi polami badań klinicznych. Badania są rozległe i zróżnicowane, ale prowadzą do udoskonalenia metod leczenia problemów związanych z seksualnością.

Edukacja jest istotnym aspektem seksuologii i składa się zarówno z edukacji, jak i promocji. Edukacja zdrowotna może być zdefiniowana jako doświadczenia edukacyjne zaprojektowane w celu ułatwienia działań sprzyjających zdrowiu. Promocję zdrowia można zdefiniować jako podejście edukacyjne, środowiskowe, ekologiczne i strategicznie dostosowane do pozytywnego wpływu na jednostki i ich środowisko, w tym rodziny, sieci społeczne, organizacje i ramy polityki publicznej. Edukacja seksualna może obejmować programy dla dzieci, nastolatków i dorosłych, a także specjalistyczną edukację osób z niepełnosprawnością intelektualną. Edukacja i promocja seksualna ma na celu wyposażenie jednostek w informacje i umiejętności behawioralne, które pozwolą im uniknąć problemów związanych z seksem i osiągnąć dobrostan seksualny.
Terapia seksualna jest popularnym sposobem leczenia dla tych, którzy chcą uniknąć medykalizacji swoich problemów seksualnych. Opinia publiczna jest zainteresowana nowymi sposobami zwiększania sprawności seksualnej i relacji oraz leczenia powszechnych dysfunkcji seksualnych. Dysfunkcje seksualne są definiowane jako problemy, które zakłócają zdolność osoby do angażowania się, cieszyć się lub osiągnąć satysfakcję z interakcji seksualnych. Większość terapeutów praktykuje połączenie terapii poznawczo-behawioralnej, psychoterapii i systemowych interwencji, w tym edukacji seksualnej, szkolenia komunikacyjnego, praktyki asertywności, techniki fizycznej świadomości i ćwiczenia zmysłowości. Terapia seksualna może również skupić się na badaniu traumy z przeszłości, wykorzystywania seksualnego lub negatywnych wydarzeń, które mogą przyczyniać się do lub utrzymywać obecne problemy seksualne.
Seksuolog musi być wysoce elastyczny, niezwykle otwarty i wygodny w odniesieniu do stosowania tego, co może być uważane za język graficzny, używając słów, które klient może łatwiej odnieść do takich jak wanking, kurwa, kogut i cipka w porównaniu do masturbacji, stosunku, penisa i pochwy. Seksuolog musi być w stanie rozmawiać szczegółowo o bardzo wyraźnych aktach seksualnych, ponieważ istnieje bardzo ciemna strona seksualności: napaść na tle seksualnym, wykorzystywanie, pedofilia, kazirodztwo, bestialstwo. Seksuolog musi odciąć się od własnych systemów przekonań i osobistych opinii, aby móc leczyć niektórych klientów, co może być dużym wyzwaniem. Aby w pełni zaangażować się w pracę z klientem, zdobyć jego zaufanie i zbudować silną relację, ważne jest, aby być w stanie przyjąć takie techniki, co wymaga determinacji i siły charakteru.

W przeciwieństwie do ciemności, w seksuologii istnieje również światło. Uczenie ludzi, jak prowadzić satysfakcjonujące, bezpieczne i satysfakcjonujące życie seksualne, uczenie ludzi, jak osiągnąć orgazm po raz pierwszy w życiu, rozwiązywanie dysfunkcji seksualnych, wprowadzanie zmysłowości, przywracanie intymności w związkach i zwiększanie seksualnego wzmocnienia to bardzo pozytywne i satysfakcjonujące aspekty tego zawodu.

Wnioski

Seksuologia obejmuje szerokie spektrum teorii i praktyki, a Seksuolodzy integrują w swojej pracy ekspansywne metody, koncepcje i interwencje. Nauka o seksualności jest niezwykle zróżnicowana i szybko rozwijająca się. Dziedzina ta jest wysoce multidyscyplinarna i obejmuje naukowców, badaczy, pedagogów i klinicystów pracujących w wielu gałęziach nauki, zdrowia publicznego, medycyny oraz w ramach spektrum społecznego, kulturowego i politycznego. Seks i seksualność odgrywają ogromną rolę w społeczeństwie, kształtując nas jako jednostki i pary, sposób, w jaki postrzegamy siebie i innych oraz jak kształtuje się nasza moralność, etyka i wartości. Seksuologia nigdy nie powinna być pomijana w swoim znaczeniu, sytuacje takie jak trauma, nadużycie, dysfunkcja seksualna, orientacja i dezorientacja płciowa oraz wiele innych trudności seksualnych może poważnie wpłynąć na emocjonalne, psychologiczne i fizyczne samopoczucie danej osoby. Problemy te mogą być teraz przezwyciężone dzięki zaangażowaniu i poświęceniu Seksuologów.

Lemmer J. Wprowadzenie do seksuologii: Między biegunami i poza nimi. Pretoria, Republika Południowej Afryki: Seksuologia SA. 2005.
King BM, Regan P. Human sexuality today. 8th Ed. Upper Saddle River, N.J: Prentice Hall. 2012.
Hoenig J. Dramatis personae: Wybrane szkice biograficzne XIX-wiecznych pionierów seksuologii. In J. Money & H. Musaph (Eds.), Handbook of Sexology. Amsterdam: Elsevier. 1977.
Erwin E. Encyklopedia Freuda: Teoria, terapia, i kultura. New York, NY: Routledge. 2002.
Westheimer R. Dr Ruth’s encyclopedia of sex. Shaftesbury, Dorset: Element. 1996.
Masters W, Johnson VE. Nieadekwatność seksualna człowieka. Boston: Little, Brown & Co. 1970.
Sanders SA, Reinisch JM. Czy powiedziałbyś, że „uprawiałeś seks”, gdyby? JAMA. 1999;281(3):275-77.
O’Sullivan LF, Byers ES, McCormick NB. Notatki z terenu: Szkolenie badawcze dla profesjonalistów zajmujących się seksualnością. J Sex Educ Ther. 1998;23(1):1.
Schaalma H, Abraham C, Gillmore M, Kok G. Sex education as health promotion: what does it take? Arch Sex Behav. 2004;33(3):259-69.
Barak A, Fisher WA. Toward an internet-driven, theoretically-based, innovative approach to sex education. J Sex Res. 2001;38(4):324-32.
Pinchera A, Jannini EA,Lenzi A. Research and academic education in medical sexology. J Endocrinol Invest. 2003;26(3):13-14.
Hogan D. Sexual dysfunctions. In Walker CE (ed). New York, NY: Business Media. 1991.
Leiblum S. Zasady i praktyka terapii seksualnej, 4th Ed. New York, NY: The Guilford Press. 2006.
Brooks-Gordon B, Gelsthorpe L, Johnson MH, Bainham A (eds). Sexuality repositioned: Diversity and the law. Oxford; Portland, Or: Hart. 2004.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.